Kalendar

24

  1. Četvrti ciklus radionica za izradu plana javnog zdravlja - Sremski Karlovci
  2. Okrugli sto o izazovima u udruživanju i finansiranju preventivnih mera za smanjenje rizika od katastrofa na nivou slivova, programsko budžetiranje i mera za smanjenje rizika od katastrofa u JLS - Kragujevac
  3. Sastanak Mreže lokalnih PR menadžera
svi događaji

Naše teme