Kalendar

16

  1. Beograd - Radionica na temu upravljanja parkiranjem
  2. Novi Sad - Akreditovana obuka „Ostvarivanje prava o dostupnosi informacija od javnog značaja“
  3. Sednica Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport
  4. Konstitutivna sednica Odbora za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport
  5. Kragujevac - Obuka - „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi zasnovano na kompetencijama“
svi događaji

Naše teme

Podrška gradovima i opštinama