Kalendar

16

  1. Obuka za Pripremu i upravljanje projektima prema EU procedurama - Beograd
  2. Novi Sad – Obuka „Sprovođenje procesa participativnog budžetiranja“
  3. Zajednička sednica Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju i Odbora za komunalne delatnosti i energetiku
svi događaji

Naše teme

Izdvajamo