Kalendar

17

  1. Vrdnik - Regionalna radionica o akcionom planiranju, programiranju i finansiranju javnog zdravlja na nivou gradova i opština
  2. Novi Sad - Obuka "Uloga JLS u IPARD-u"
svi događaji

Naše teme

Podrška gradovima i opštinama