Kalendar

18

  1. Novi Sad - Radionica "Priručnik za izradu i realizaciju Programa lokalnog ekonomskog razvoja"
  2. Požarevac - Radionica ”Izrada i realizacija godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta”
  3. Pirot - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“
svi događaji

Naše teme

Izdvajamo