Biblioteka

Priručnik za međuopštinsku saradnju u upravljanju komunalnim otpadom

Preuzmi

Izrada planova za razvoj energetskog sektora na lokalnom nivou

Preuzmi

Izrada planova upravljanja otpadom na regionalnom i lokalnom nivou

Preuzmi

Analize uticaja procesa pristupanja Srbije EU na lokalne samouprave

Preuzmi

EU fondovi namenjeni lokalnim samoupravama

Preuzmi

Analiza uticaja procesa pristupanja Srbije EU na lokalne samouprave - Oblast regionalne (kohezione) politike EU

Preuzmi

Analize uticaja procesa evropskih integracija na lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

KA ČLANSTVU SRBIJE U EU - ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA

Preuzmi