Biblioteka

Putevi ostvarivanja rodne ravnopravnosti i jednakih mogućnosti

Preuzmi

Priručnik za finansiranje programa u oblasti sporta u jedinicama lokalne samouprave

Preuzmi

Agenda 21 za kulturu

Preuzmi

Analiza dosadašnjih izveštaja Državne revizorske institucije u vezi sa radom jedinica lokalne samouprave i teritorijalne autonomije

Preuzmi

Analiza ključnih problema u upravljanju javnim finansijama na lokalnom nivou

Preuzmi

Analizu uticaja procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji na lokalnu samoupravu – Oblast finansijskog nadzora

Preuzmi

Metodologija popisa i upisa imovine jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

GIZ - Reforme poreza na imovinu u Srbiji

Preuzmi