Biblioteka

Naplata poreza, priručnik za zaposlene u lokalnoj poreskoj administraciji

Preuzmi

Integracija strateškog planiranja u proces budžetiranja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Poreska politika u Srbiji - pogled unapred

Preuzmi

Stanje zaštite životne sredine na lokalnom nivou u Srbiji

Preuzmi

Studija lokalnih prostornih, infrastrukturnih, resursnih i logistickih preduslova za proizvodnju električne i/ili toplotne energije iz biomase u Sremskom okrugu

Preuzmi

Jedinstvena metodologija za određivanje cena komunalnih usluga

Preuzmi

Vodič za jedinice lokalni samouprave za uključivanje aspekata energetske efikasnosti u kriterijume za javne nabavke

Preuzmi

Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne energije u vetroelektranama u Republici Srbiji - vodič za investitore

Preuzmi