Publikacije, analize i programska dokumenta

PRIRUČNIK ZA PROGRAMIRANJE BUDŽETSKE PODRŠKE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE

Preuzmi

PRIRUČNIK ZA PRAĆENJE PROGRAMA PODRŠKE ZA SPROVOĐENJE POLJOPRIVREDNE POLITIKE I POLITIKE RURALNOG RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE I IZVEŠTAVANJE O NJEMU

Preuzmi

SMERNICE ZA IZRADU, PRAĆENJE, EVALUACIJU I IZVEŠTAVANJE O SPROVOĐENJU STRATEGIJE POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Preuzmi

Analiza učinka i kapaciteta jedinica lokalnih samouprava u primeni principa dobrog upravljanja - Izvod iz analize

Preuzmi

Sport u jedinicama lokalne samouprave - implementacija programa razvoja sporta

Preuzmi

Lokalni razvoj & kulturne industrije

Preuzmi