Publikacije, analize i programska dokumenta

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Izrada planova upravljanja otpadom na regionalnom i lokalnom nivou

Preuzmi

Izrada planova za razvoj energetskog sektora na lokalnom nivou

Preuzmi

Priručnik za međuopštinsku saradnju u upravljanju komunalnim otpadom

Preuzmi

Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/ toplotne energije iz biomase u Republici Srbiji - vodič za investiture

Preuzmi

Izgradnja postrojenja i proizvodnja električne/toplotne energije iz hidrogeotermalnih izvora u Republici Srbiji - vodič za investiture

Preuzmi