Publikacije, analize i programska dokumenta

Brošura Prvo nacionalno godišnje takmičenje za izbor najbolje prakse u primeni principa dobre uprave na lokalnom nivou u 2018. godini

Preuzmi

Analiza sistema nadzora Skupštine jedinice lokalne samouprave nad sprovođenjem budžeta

Preuzmi

Integracija strateškog planiranja u proces budžetiranja jedinica lokalne samouprave

Preuzmi

Naplata poreza, priručnik za zaposlene u lokalnoj poreskoj administraciji

Preuzmi

Studija o mogucnostima finansiranja urbane infrastrukture kroz zahvatanje dodatne vrednosti nekretnina (value capture) u Srbiji

Preuzmi

GIZ - Reforme poreza na imovinu u Srbiji

Preuzmi