Biblioteka

Primeri dobre prakse

Preuzmi

Publikacija `Donatori u gradovima i opštinama u Srbiji`

Preuzmi

Referat za XXXIII skupštinu - Ekonomski razvoj

Preuzmi

Referat za XXXIII skupštinu - Lokalne finansije

Preuzmi

Rešenje Ministarstva za državnu upravu o imenovanju članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope - 14.9.2010.

Preuzmi

Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova delegacije Republike Srbije u Kongresu lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope - 29.9.2010.

Preuzmi

Rezolucija 160 (2003) o partnerstvima na lokalnom nivou u cilju prevencije i borbe protiv nasilja u školama

Preuzmi

Savet Evrope

Preuzmi