ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi "Drugačije od drugih"

 • Štampaj
Početak 01.04.2017. Kraj 15.10.2017.

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza" koji finansira Vlada Švedske

raspisuje

KONKURS ZA NAJBOLJE MEDIJSKE PRILOGE O PRAKSI U LOKALNOJ SAMOUPRAVI
„DRUGAČIJE OD DRUGIH"

 • Ukoliko ste novinar lokalnog, regionalnog ili nacionalnog medija
 • Ukoliko ste u periodu od 1. aprila do 15. oktobra 2017. godine izveštavali o jednoj od sledećih tema: EU integracije, zaštita životne sredine, unapređenje poslovne klime, prevencija i upravljanje vanrednim situacijama i rodna ravnopravnost i ljudska prava na lokalnom nivou

prijavite se na naš konkurs za najbolje medijske priloge o praksi u lokalnoj samoupravi.

Šta želimo da postignemo ovim konkursom?

Naš cilj je da istaknemo važnost i ulogu koju lokalne vlasti imaju u pomenutim oblastima, a kako bismo dodatno poboljšali rad lokalnih administracija i unapredili kvalitet usluga koje pružaju građanima.

Koje su teme konkursa? 

 • Evropske integracije na lokalnom nivou
 • Zaštita životne sredine na lokalnom nivou
 • Unapređenje poslovne klime na lokalnom nivou
 • Prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou
 • Rodna ravnopravnost i ljudska prava na lokalnom nivou

A nagrade? 

U okviru konkursa „Drugačije od drugih" dodeljujemo ukupno pet nagrada. Autore najboljih priloga nagradićemo laptop računarima.
Nagrađeni novinari biće predstavljeni na finalnom skupu u novembru 2017. godine.

Kako ćemo oceniti ko je najbolji?

Ocenu o najboljim medijskim prilozima na tražene teme prepustićemo nezavisnom žiriju koji čine iskusni urednici vodećih redakcija: Nada Gogić, Suzana Trninić, Zoran Baranac, Veselin Simonović, Ivan Cvejić i Zoran Sekulić.

Na koji način se možete prijaviti na konkurs?

Pošaljite nam objavljene tekstove ili emitovane priloge na sledeći način:

 • štampani prilozi - u štampanoj ili elektronskoj formi (kopija teksta sa podacima o autoru, datumu objave i novinskoj redakciji, uključujući kontakt informacije autora);
 • elektronski - radio i televizijski prilozi (kopija priloga na dvd disku, uključujući podatke o autoru, datumu emitovanja i televizijskoj/radio stanici na kojoj je prilog emitovan, kao i kontakt informacije autora);
 • onlajn - print screen i link ka objavljenom prilogu (uključujući podatke o autoru, datumu objave i medijskom veb portalu na kojem je tekst objavljen, kao i kontakt informacije autora).

ADRESA na koju treba dostaviti materijal objavljen u periodu od 1. aprila do 15. oktobra:
STALNA KONFERENCIJA GRADOVA I OPŠTINA - Služba za informisanje
Makedonska 22/VIII, 11 OOO Beograd
sa naznakom - MEDIJSKI KONKURS „DRUGAČIJE OD DRUGIH"
ili
elektronskim putem na: milos.obradovic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Za dodatna pitanja...

Služba za informisanje SKGO, 011/3223-446, e-mail: milos.obradovic@skgo.org ili zeljko.krnetic@skgo.org

Svi konkursi