ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Dokumenti

 • Štampaj
Sakrij filter

Opština

Download
 • Lajkovac - Vodič kroz opštinsku upravu 595Kb, pdf
 • Valjevo - Informator o radu organa opštine Valjevo i Opštinske uprave opštine Valjevo 97Kb, pdf
 • Jagodina - Odluka o raspolaganju nepokretnostima u državnoj svojini 70Kb, doc
 • Jagodina - Odluka o visini naknade za izvršene usluge oštinske uprave 32Kb, doc
 • Jagodina - Odluka o lokalnim komunalnim taksama 79Kb, doc

SKGO

Download
 • Inicijativa za usvajanje preporuka i stavova lokalne samouprave u procesu prenosa nadležnosti u oblastima socijalne zaštite, prosvete i zdravstva 146Kb, doc
 • Strategije SKGO - Strateški plan 2008-2010 442Kb, pdf
 • Strategije SKGO - Strategija komunikacija SKGO 212Kb, pdf
 • Dokumenti usvojeni na VII sednici Predsedništva SKGO - Izveštaj generalnog sekretara za 2006. 2Kb, doc
 • Dokumenti usvojeni na VII sednici Predsedništva SKGO - Programski ciljevi za 2007. - Inicijative u oblasti javne politike 2Kb,