Dogadjaj

Vebinar - Radionica na temu zaštite vazduha

Ministarstvo zaštite životne sredine i Stalna konferencija gradova i opština organizuju informativne radionica na teme koje jedinice lokalne samouprave smatraju prioritetnim – zaštita vazduha, upravljanje kvalitetom vode i upravljanje otpadom. Ove radionice imaju za cilj pružanje informacija o aktivnostima Ministarstva, ali i razmenu informacija o dobrim iskustvima sa lokalnog nivoa, kao i diskusiju o tome kako dodatno ojačati našu saradnju.

Prva onlajn radionica na temu zaštite vazduha biće održana u četvrtak, 4. novembra s početkom u 9:00 časova.

Link za registraciju: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpdu2rrDgvGtPoQCtrgJnL1Ty9DcXEhGsO

Rok za registraciju: sreda, 3. novembar 2021. godine.

Pozivno pismo

Agenda radionice