Godišnji kalendar

Novembar

Subotica - Obuka „Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema građanima i privredi“

SKGO organizuje sedam regionalnih dvodnevnih  obuka za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu  „Unapređenje  administrativne efikasnosti i delotvornosti i usluga prema  građanima i  privredi“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta   „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje   preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz   unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a   koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge  (UNOPS)  u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru   Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu, koji je deo Opšteg   programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Regionalne obuke vode, akreditovani predavači i eksperti SKGO-a univerzitetski profesori Predrag Dimitrijević i Dejan Vučetić.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u utorak i sredu, 5. i 6. novembra u hotelu „Galerija“, u Subotici, Matije Korvina 17, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. SKGO ne pokriva putne i troškove smeštaja učesnika.

 Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na adresu igor.pucarevic@skgo.org do petka, 1. novembra u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica, i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima).

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević, koordinator   projektne komponente, putem mejla na prethodno naznačenu adresu.

Poziv na SKGO regionalnu akreditovanu obuku ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - Subotica - 5-6.11.2019.pdf

Nacrt agende SKGO obuke ADMINISTRATIVNA EFIKASNOST - SU - 5-6.11.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - SU - 5-6.11.2019.doc

Izvod iz Sektorskog programa - obuka o ADMINISTRATIVNOJ EFIKASNOSTI.pdf

Kragujevac - Obuka "Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača"

Stalna konferencija gradova i opština, organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“ koja će biti održana sredu, 6. novembra, u Kragujevcu, u hotelu Kragujevac, Kralja Petra I broj 18, sa početkom u 10 časova.

Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org ili pozivom na 064/870-3382.

SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope sprovodi drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope, a u okviru kog se organizuje ova obuka. 

Pozivno pismo - Kragujevac

Prijavni formular 

Dnevni red obuke

Program obuke - Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača

Zlatibor - Obuka "Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača"

Stalna konferencija gradova i opština, organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“ koja će biti održana u četvrtak, 7. novembra, na Zlatiboru, u Hotelu Olimp, ul. Miladina Pećinara br. 1, sa početkom u 10 časova.

Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi  koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i  zaštite uzbunjivača.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku,  savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org ili pozivom na 064/870-3382.

SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave  (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope sprovodi drugu fazu projekta  „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku  podršku Evropske unije i Saveta Evrope, a u okviru kog se organizuje ova  obuka. 

Pozivno pismo - Zlatibor

Prijavni formular

Dnevni red obuke

Program obuke - Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača

Beograd - Regionalna radionica "Javno-privatni partnerstvo u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu regionalnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“, u Beogradu 07. i 08. novembra u Hotelu „Prag“, Kraljice Natalije 27, sa početkom u 10:00 časova.

Cilj obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno - privatnog partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga projekta JPP.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org najkasnije do ponedeljka 04. novembra 2019. godine u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) 

Obuka se sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“, koj finansira Vlada Švedske.

Pozivno pismo

Prijavni formular

Dnevni red obuke

Izvod iz sektorskog programa - Obuka JPP u LS

Beograd - Sastanak Mreže načelnika uprava gradova/opština i uprava gradskih opština

Stalna konferencija gradova i opština organizuje 11. sastanak Mreže načelnika uprava gradova/opština i uprava gradskih opština koji će biti održan 07. novembra 2019. godine u Sava centru (sala 4/1) u Beogradu, sa početkom u 11 časova.

Na dnevnom redu sastanka Mreže Saša Mogić, pomoćnik ministra za lokalnu samoupravu, predstaviće Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi, koji je trenutno u fazi javne rasprave u periodu od 25.oktobra do 22.novembra 2019.godine (Nacrt zakona o referendumu i narodnoj inicijativi i propratne materijale možete naći na sajtu MDULS http://mduls.gov.rs/javne-rasprave-i-konsultacije/javna-rasprava-o-nacrtu-zakona-o-referendumu-i-narodnoj-inicijativi/).

Predstavnica Kabineta predsednika Vlade - Tim za reformu javne uprave predstaviće trenutno stanje u pogledu uvođenja novih modaliteta za unapređenje kvaliteta usluga koje JLS pružaju građanima i privredi (instant plaćanje, eVrtic, itd.), kao i ulogu JLS u daljem sprovođenju aktivnosti iz Plana prioritetnih aktivnosti za smanjenje administrativnih tereta u RS.

Predstavnici Kancelarije za IT i e-Upravu predstaviće novine u vezi sa načinom razmene podataka po službenoj dužnosti, odnosno novi Pravilnik o načinu na koji organi vrše uvid, pribavljaju, obrađuju i ustupaju, odnosno dostavljaju podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija iz registara u elektronskom obliku, a koji su neophodni za odlučivanje u upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 57/2019), kao i Instrukciju za postupanje u međuvremenu (do početka funkcionisanja Modula za odobravanje pristupa službenim evidencijama na Portalu eUprava - modul eZPSE) koja je objavljena 26.septembra 2019. na veb sajtu MDULS-u.

Takođe, načelnice/i uprava će imati prilike da budu informisani o najvažnijim rezultatima i primerima dobre prakse koji su ostvareni kroz pakete podrške u okviru projekta “Unapređenje administrativne efikasnosti i delotvornosti” (ujednačavanje upravne prakse i jedinstveno upravno mesto), a lokalni ombudsman opštine Bačka Topola će predstaviti pozitivna iskustva u radu i funkcionisanju lokalnih ombudsmana.

Prijava učešća se vrši elektronskim putem na adresu marko.tomasevic@skgo.org, najkasnije do utorka, 05.11.2019.

Dnevni red XI Mreza nacelnika uprava.pdf

Beograd - Svečana dodela nagrada pobednicima medijskog konkursa "Drugačiji od drugih"

Svečana dodela nagrada pobednicima medijskog konkursa SKGO "Drugačije  od drugih", biće održana 8. novembra 2019. godine, u Aero klubu (Ulica  Uzun Mirkova 4/II), u Beogradu, sa početkom u 11 časova.

Medijski konkurs SKGO trajao je od 15. aprila do 15. oktobra 2019.  godine, a novinari lokalnih, regionalnih i nacionalnih medija imali su  priliku da konkurišu sa prilozima koji su se bavili sledećim temama:  Zaštita životne sredine, Rodna ravnopravnost i ljudska prava,  Unapređenje poslovne klime, Evropske integracije i Prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou.

Zrenjanin - Radionica "Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu"

SKGO organizuje radionicu „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“ koja će biti održana 12. novembra 2019. godine, u Zrenjaninu, u hotelu „Vojvodina“, Trg slobode 3, sa početkom u 11 časova.

Na radionici učesnici će imati prilike da se bliže upoznaju sa tim šta novi Zakon o planskom sistemu donosi za lokalne samouprave, koje su obaveze i rokovi vezani za njihovu primenu u lokalnim samoupravama, novinama koje Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama uvodi, analizom efekata javnih politika i propisa kao i sa sadržinom pojedinačnih dokumenata javnih politika. Kroz praktičan rad, učesnici će proći kroz proces izrade strategije ruralnog razvoja u skladu sa novim propisima i dobiti osnovne smernice za praćenje, evaluaciju, izveštavanje i sprovođenje strategije.

Predviđeno je da radionici prisustvuju funkcioneri, rukovodioci i službenici koji se bave poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Molim vas da do 8.novebra pošaljete prijavni formular na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org.

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.  

Poziv na radionicu Izrada strategije ruralnog razvoja - Zrenjanin 12.11.2019. godine.pdf

Agenda radionice Izrada strategije ruralnog razvoja Zrenjanin 12.11.2019.pdf

Prijava Strategija Zr.doc

Veliko Gradište - Obuka "Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača"

Stalna konferencija gradova i opština, organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“ koja će biti održana u utorak, 12. novembra, na Srebrnom jezeru (Veliko Gradište), u hotelu Dinčić, Jezerske zvezde BB, sa početkom u 10 časova.

Cilj  ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji  se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i  zaštite uzbunjivača.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti  Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj  upravi na mejl milos.mucok@skgo.org ili pozivom na 064/870-3382.

SKGO  u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS)  i Kancelarijom Saveta Evrope sprovodi drugu fazu projekta „Upravljanje  ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku  Evropske unije i Saveta Evrope, a u okviru kog se organizuje ova obuka. 

Pozivno pismo - Srebrno jezero

Dnevni red obuke

Prijavni formular

Program obuke - Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača

Šabac - Obuka "Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača"

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati četvrtak14. novembrau Šapcu, u Centru za stručno usavršavanjeNikole Tesle 1a, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Imajući u vidu značaj ove teme za funkcionisanje JLS, molimo Vas da za učešće u obukama dostavite prijavu za maksimalno dva zaposlena, službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima i, po mogućstvu, lice u vašoj upravi ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

 1. skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i
 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.orgnajkasnije do utorka12. novembra.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Pozivno pismo uzbunjivaci - Sabac.pdf

Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_sabac.pdf

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci SA.doc

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf

Kragujevac - Radionica Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički zavod za socijalnu zaštitu i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opštine Srbije pozivaju Vas da  učestvujete na regionalnoj radionici: “Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite“, a koja će biti organizovan 14. novembra  2019. godine u Kragujevcu, sa početkom u 10 časova u prostorijama hotela Šumarice (Desankin venac, Kragujevac).

Nakon regionalnih okruglih stolova i sastanaka, koji su sprovedeni u prvoj polovini godine sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na temu Unapređenje rada interresorne komisije – oblast obrazovanja, koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija  kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja.

Drugi  ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti socijalne zaštite. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti socijale zaštite, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do utorka, 12. novembra na elektronsku adresu maja.knezevic@skgo.org.

Kontakt osoba je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu (maja.knezevic@skgo.org).

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade Švajcarske.

Pozivno pismo opste.pdf

Nacrt agende unapredjenje rada IRK -socijalna zastita KG.docx

Prijavni formular КG.doc

Beograd - Peer to peer radionice za članove Mobilnog tima za inkluziju Roma

Niš - Regionalna radionica "Unapređenje rada interresornih komisija"

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički zavod za socijalnu zaštitu i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opštine Srbije organizuju regionalnu radionicu: “Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite“, koja će biti organizovana 15. novembra 2019. godine u Nišu, sa početkom u 11:30 časova u prostorijama hotela New City Hotel (Vožda Karađorđa 12). Regionalni skup će biće realizovan u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Prijavu možete izvršiti slanjem Prijavnog formulara najkasnije do srede, 13. novembra na elektronsku adresu maja.knezevic@skgo.org.

Za više informacija kontaktirati Maju Knežević Romčević, šefa Odeljenja SKGO za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, na broj telefona 064 870 3334 ili putem elektronske adrese maja.knezevic@skgo.org.

Pozivno pismo

Prijavni formular

Nacrt dnevnog reda

Zrenjanin - Radionica Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički zavod za socijalnu zaštitu i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opštine Srbije organizuju radionicu “Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite“, a koja će biti održana 18. novembra  2019. godine u Zrenjaninu, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama hotela Vojvodina (Trg slobode 3).

i sastanaka, koji su sprovedeni u prvoj polovini godine sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na temu Unapređenje rada interresorne komisije – oblast obrazovanja, koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija  kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja.

Drugi  ciklus regionalnih radionica će biti posvećen pitanjima u oblasti socijalne zaštite. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti socijale zaštite, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 15. novembra na elektronsku adresu maja.knezevic@skgo.org.

Kontakt osoba je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, maja.knezevic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade Švajcarske.

Zlatibor - Sastanak Mreže poverenika SKGO

Sastanak Mreže lokalnih poverenika SKGO održaće se na Zlatiboru 18. i 19. novembra 2019. godine.

Tema sastanka biće aktuelnosti, najznačajniji rezultati, planirane aktivnosti SKGO i najava 47. Skuštine SKGO koja će se održati 11. decembra 2019. godine. Lokalnim poverenicima biće predstavljene i 24 Mreže koje funkcionišu u okviru SKGO, govoriće se o njihovom značaju, važnosti ažuriranja članstva u njima, dok će na rad Mreže lokalnih poverenika biti stavljen poseban akcenat uz otvorenu diskusiju i predloge učesnika sastanka.

Drugog dana sastanka, za učesnike će biti organizovana mini-obuka na temu veštine komunikacije.

Agenda Poverenici.doc

Niš - Obuka „Razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje obuku „Razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou“.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije.

Cilj obuke je jačanje kapaciteta zaposlenih u JLS u primeni principa dobre uprave u radu lokalne samouprave u oblasti prava nacionalnih manjina, sa posebnim osvrtom na Romsku nacionalnu manjinu u skladu sa prioritetima nacionalne Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, kao i obavezama koje proističu iz primene Poglavlja 23.

Prvi ciklus obuka za 2019. godinu planiran je u sledećem periodu:

 • 24-25 oktobar, Beograd (hotel M).
 • 19-20 novembar, Niš

Održavanje dvodnevnih obuka, radni materijal i smeštaj za učesnike biće obezbeđeni iz sredstava Programa, dok refundacija troškova puta za učesnike nije predviđena.

Ovu aktivno SKGO realizuje u okviru programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija.

Beograd - Sastanak Odbora za zdravlje i socijalnu politiku i Mreže za zdravlje

Stalna konferencija gradova i opština 19. novembra 2019. godine, u Beogradu (hotel Palas, Ulica Topličin venac 32) organizuje sastanke Odbora za zdravlje i socijalnu politiku i Mreže za zdravlje SKGO.  

Sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku sa početkom u 10 časova biće prilika za sumiranje aktivnosti SKGO u proteklom periodu, ali će biti reči i o položaju neformalnih negovatelja, o zapošljavanju ranjivih grupa i inkluziji Roma. Takođe, članovima Odbora biće predstavljena Inicijativa upućenu Ministarstvu zdravlja na temu unapređenja stanja i dostupnosti hitne medicinske pomoći.

Sastanak Mreže za zdravlje nastavlja sa radom na temu „Nova zakonska rešenja u oblasti zdravstva – Korak dalje“ i biće održan odmah po okončanju sednice Odbora, sa početkom u 11 časova.

Tema skupa su aktivnosti na lokalnom nivou koje se tiču javnog zdravlja, hitne medicinske pomoći i finansijskog poslovanja ustanova primarne zdravstvene zaštite, kao i prakse u navedenim oblastima, sa posebnim akcentom na izmene u nadležnostima i odgovornostima jedinica lokalne samouprave.

Rok za  potvrdu učešća je najkasnije do petka 15. novembra 2019.

Kontakt osoba je Jasmina Tanasić  (jasmina.tanasic@skgo.org). 

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koju podržava Vlada Švajcarske.

Agenda Odbor ZSP agenda.docx

Agenda Mreza za zdravlje.docx

Prijavni formular Mreza za zdravlje.doc

Niš - Regionalni okrugli sto „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalni okrugli sto „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“, koja će biti realizovana 19. novembra 2019. godine, u Nišu, u Hotelu Tami Rezidens (sala Konstatinus), Njegoševa 98, s početkom u 11 časova. 

Cilj ove Metodologije je da se službenicima lokalne samouprave i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima (JKP), “korak po korak” predstavi proces sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika i korisnica kvalitetom komunalnih usluga.

Poželjno je da pored predstavnika Odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, na okrugli sto dođu i predstavnici javnih komunalnih preduzeća.

Prijave se šalju na elektronsku adresu: jana.pavlovic@skgo.org najkasnije do srede, 13. novembra 2019. godine.

Pozivno pismo

Dnevni red

Prijavni formular

Niš - Radionica "Izrada Strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu"

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na radionicu na temu „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“ koja će se održati 19. novembra 2019. godine, u Nišu, u hotelu „New City“, Vožda Karađorđa 12, sa početkom u 11 časova.

Na radionici učesnici će imati prilike da se bliže upoznaju sa tim šta novi Zakon o planskom sistemu donosi za lokalne samouprave, koje su obaveze i rokovi vezani za njihovu primenu u lokalnim samoupravama, novinama koje Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama uvodi, analizom efekata javnih politika i propisa kao i sa sadržinom pojedinačnih dokumenata javnih politika. Kroz praktičan rad, učesnici će proći kroz proces izrade strategije ruralnog razvoja u skladu sa novim propisima i dobiti osnovne smernice za praćenje, evaluaciju, izveštavanje i sprovođenje strategije.

Predviđeno je da radionici prisustvuju funkcioneri, rukovodioci i službenici koji se bave poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Molim vas da do 18. novembra, do 10 časova, pošaljete prijavni formular na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org.

Svu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji finansira Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo.pdf

Agenda.docx

Prijava Strategija NIs.doc


Beograd - Radionica Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Republički zavod za socijalnu zaštitu i Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opštine Srbije organizuju radionicu “Unapređenje rada interresornih komisija: Multisektorskom saradnjom do kvalitetne podrške detetu, učeniku i odraslom - oblast socijalne zaštite“, a koja će biti organizovan 19. novembra  2019. godine u Beogradu, sa početkom u 10:00 časova u prostorijama hotela Hotel M (Bulevar oslobođenja 56a).

Nakon regionalnih okruglih stolova i sastanaka, koji su sprovedeni u prvoj polovini godine sa predstavnicima preko 100 interresornih komisija širom Srbije na temu Unapređenje rada interresorne komisije – oblast obrazovanja, koje su učesnici procenili kao veoma korisne, nastavlja se sa pružanjem podrške radu interesornih komisija  kroz organizaciju stručnih radionica sa ciljem daljeg osnaživanja članova IRK za primenu Pravilnika, procenu potreba za dodatnom podrškom i sprovođenje izveštavanja.

Drugi ciklus regionalnih radionica biće posvećen pitanjima u oblasti socijalne zaštite. Imajući u vidu temu, predviđeno je da ovim radionicama obavezno prisustvuju koordinatori IRK, predsednik IRK i članovi IRK iz oblasti socijale zaštite, dok su ostali članovi IRK, takođe, dobrodošli.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 15. novembra na elektronsku adresu maja.knezevic@skgo.org.

Kontakt osoba je Maja Knežević Romčević, šefica Odeljenja za prosvetu, kulturu, sport i omladinu, maja.knezevic@skgo.org

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlade Švajcarske.

Beograd pozivno pismo.pdf

Dnevni red Beograd.pdf

Prijavni formular BG.doc

Beograd - Odbor za finansije i javnu imovinu

Druga sednica Odbora za finansije i javnu imovinu SKGO biće održana 19. novembra 2019. godine u Beogradu (Hotel “M”, Bulevar Oslobođenja 56a, sala “Atrium”), s početkom u 11.00 časova.

Fokus sastanka biće na razmatranju zakonodavnih inicijativa i aktivnosti SKGO u domenu javnih finansija posebno tokom 2019. godine, kao i u domenu upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou. Nacrt dnevnog reda, zapisnik sa prve sednice Odbora i zapisnike sa sastanaka Radne grupe za upravljanje imovinom vam dostavljamo u prilogu radi vaše pripreme za sastanak.

Za potvrdu učešća i sve dodatne informacije možete nam se obratiti na telefone 011-7357-939 i 064-870-3387, kao i elektronskim putem na adresu pavle.tmusic@skgo.org

Odbor za finansije i JI - SKGO.doc

Leskovac - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati utorak19. novembrau Leksovcu, u Centru za stručno usavršavanjeLeskovačkih odreda br. 6, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Imajući u vidu značaj ove teme za funkcionisanje JLS, molimo Vas da za učešće u obukama dostavite prijavu za maksimalno dva zaposlena, službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima i, po mogućstvu, lice u vašoj upravi ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

Rok za prijavu učešća je do petka 15. novembra na adresu milos.mucok@skgo.org

 Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org

Pozivno pismo Leskovac.pdf

Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_LE.pdf

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci LE.doc

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf

Kragujevac - Radionica „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“

SKGO organizuje radionicu „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“ koja će se održati 20. novembra 2019. godine, u Kragujevcu, u hotelu „Kragujevac“, Kralja Petra I 18, sa početkom u 11 časova.

Na radionici učesnici će imati prilike da se bliže upoznaju sa tim šta novi Zakon o planskom sistemu donosi za lokalne samouprave, koje su obaveze i rokovi vezani za njihovu primenu u lokalnim samoupravama, novinama koje Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama uvodi, analizom efekata javnih politika i propisa kao i sa sadržinom pojedinačnih dokumenata javnih politika. Kroz praktičan rad, učesnici će proći kroz proces izrade strategije ruralnog razvoja u skladu sa novim propisima i dobiti osnovne smernice za praćenje, evaluaciju, izveštavanje i sprovođenje strategije.

Predviđeno je da radionici prisustvuju funkcioneri, rukovodioci i službenici koji se bave poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Molim Vas da do 8. novembra pošaljete prijavni formular na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Kragujevac 20.11.2019. godine.pdf

agenda 20.11.Kragujevac.docx

prijavni formular.doc

Novi Sad - Regionalna radionica "Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu regionalnu  obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Javno-privatno partnerstvo u lokalnoj samoupravi“, u Novom Sadu 20. i 21. novembra u Hotelu „Sheraton“, Polgar Andraša 1, sa početkom u 10:00 časova.

Cilj  obuke je osposobljavanje zaposlenih u gradskim i opštinskim upravama da  prepoznaju potencijalne projekte iz oblasti javno - privatnog  partnerstva (JPP) kao i da razumeju elemente i faze u izradi predloga  projekta JPP.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku  potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga na  elektronsku adresu anita.popovic@skgo.org najkasnije do petka 15. novembra 2019. godine u:

1. skeniranoj verziji sa potpisom ovlašćenog lica i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) 

Obuka  se sprovodi u okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji  na putu ka EU - Druga faza“, koji finansira Vlada Švedske.

Pozivno pismo

Dnevni red skupa

Prijavni formular

Izvod iz sektorskog programa obuka JPP u LS

Niš - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati sredu20. novembrau Nišu, u hotelu New CityVožda Karađorđa br. 12, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Rok za prijavu učešća je do ponedeljka 18. novembrana adresu milos.mucok@skgo.org

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Pozivno pismo.pdf

Аgenda za ucesnike_NIS.pdf

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski -NIS.doc

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf


Deseta sednica Predsedništva SKGO

Deseta sednica Predsedništva SKGO biće održana u petak, 22. novembra 2019. godine, u sedištu SKGO, Beograd, Makedonska 22/8, sa početkom u 13.00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći dnevni red:

 1. Usvajanje zapisnika Devete sednice Predsedništva SKGO
 2. Izveštaj generalnog sekretara o radu za period od 26. septembra do 22. novembra 2019. godine
 3. Informacija o ključnim rezultatima rada SKGO u 2019.
 4. Informacija o kandidaturama za članove Predsedništva SKGO, predsednika SKGO, članove Nadzornog odbora, predsednika Nadzornog odbora i predsednike odbora SKGO
 5. Nacrt Programa i Dnevnog reda 47. skupštine SKGO
 6. Pitanja i predlozi

Tokom sednice Predsedništva biće predložene odluke 47. skupštine SKGO prema sledećem:

 1. Zapisnik 46. skupštine SKGO
 2. Godišnji izveštaj o radu SKGO za 2019. godinu
 3. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o broju, delokrugu i načinu funkcionisanja odbora SKGO
 4. Odluka o izmenama i dopunama Pravila za izbor članova Predsedništva SKGO, predsednika SKGO, članove Nadzornog odbora SKGO i predsednika Nadzornog odbora SKGO i predsednike odbora SKGO
 5. Etički kodeks funkcionera lokalne samouprave
 6. Izveštaj Nadzornog odbora o materijalno-finansijskom poslovanju SKGO za 2018. godinu i prvih 10 meseci 2019. godine

Prijave učešća šalju se elektronskim putem na adresu maja.stojanovic@skgo.org, a za sve dodatne informacije možete se obratiti sekretaru Predsedništva SKGO, Maji Stojanović Kerić, na brojeve telefona: 064/870-3341 i 011/3223-446.


Novi Sad - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati ponedeljak25. novembrau Novom Sadu, u Hotelu AleksandarBulevar cara Lazara 79, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Rok za prijavu je do petka 22. novembra elektronskim putem na adresu milos.mucok@skgo.org.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Poziv, Novi Sad.pdf

Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_NS.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci NS.doc

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf


Zrenjanin - Obuka "Upravljanje javnim politikama u LS"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 25. novembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Zrenjaninu, u hotelu „Vojvodina“, Trg slobode 3, sa početkom u 10 časova.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org. 

Rok za prijavu učešća je najkasnije do 22.novembra 2019. godine. 

Ova aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Zrenjanin pozivno pismo Upravljanje JP.pdf

Agenda obuka Upravljanje JP Zrenjanin.pdf

Prijavni formular Upravljanje JP Zrenjanin.doc

Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf

Beograd - Radionica "Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu"

Stalna konferncija gradova i opština organizuje radionicu na temu „Izrada strategije ruralnog razvoja u skladu sa Zakonom o planskom sistemu“ koja će biti održana 26. novembra 2019. godine, u Beogradu, u prostorijama SKGO (Makedonska 22, VIII sprat – konferencijska sala), sa početkom u 11 časova.

Na radionici učesnici će imati prilike da se bliže upoznaju sa tim šta novi Zakon o planskom sistemu donosi za lokalne samouprave, koje su obaveze i rokovi vezani za njihovu primenu u lokalnim samoupravama, novinama koje Uredba o metodologiji upravljanja javnim politikama uvodi, analizom efekata javnih politika i propisa kao i sa sadržinom pojedinačnih dokumenata javnih politika. Kroz praktičan rad, učesnici će proći kroz proces izrade strategije ruralnog razvoja u skladu sa novim propisima i dobiti osnovne smernice za praćenje, evaluaciju, izveštavanje i sprovođenje strategije.

Predviđeno je da radionici prisustvuju funkcioneri, rukovodioci i službenici koji se bave poslovima poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Molim vas da do 22. novembra, do 10 časova, pošaljete prijavni formular na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv na radionicu Izrada strategije ruralnog razvoja - Beograd 26.11.2019. godine.pdf

Agenda radionice Izrada strategije ruralnog razvoja Beograd 26.11.2019.pdf

Prijavni list Strategija Bgd.doc

Beograd - Obuka „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje jednodnevnu regionalnu obuku na temu „Uzbunjivanje i zaštita uzbunjivača“

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti uzbunjivanja i zaštite uzbunjivača.

Regionalna obuka će se održati utorak26. novembrau Beogradu, u Hotelu MBulevar Oslobodjenja br. 56a, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 22. novembra na adresu milos.mucok@skgo.org.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Miloš Mucok, savetnik za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Poziv, Beograd.pdf

Program obuke - Uzbunjivanje i zastita uzbunjivaca.pdf

Аgenda za ucesnike_ uzbunjivaci_BG.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - uzbunjivaci BG.doc

Novi Sad - Okrugli sto „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“

U okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja  EU - druga faza“, koji uz pomoć Vlade Švedske, sprovode Stalna  konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i  Švedska asocijacija regiona i opština (SALAR), razvijena je Metodologija  za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga, koja će biti  predstavljena na okruglom stolu „Predstavljanje Metodologije za  ispitivanje zadovoljstva  korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih  saveta“. Skup će biti održan 27. novembra 2019. godine, u Novom Sadu, u Hotelu Prezident, adresa: Futoška 109, s početkom u 11 časova Poželjno je da pored predstavnika Odeljenja za komunalne delatnosti i zaštitu životne sredine, na okrugli sto dođu i predstavnici javnih komunalnih preduzeća.

Zakonom o komunalnim delatnostima utvrđeno je da skupština jedinice lokalne samouprave odlukom treba da utvrdi procedure za sprovođenje procene zadovoljstva korisnika kvalitetom komunalnih usluga, što, u suštini, predstavlja izjašnjavanje korisnika o zadovoljstvu kvalitetom pruženih usluga. Ova odredba zakona uvedena je izmenama i dopunama iz 2016. godine i predstavlja novu obavezu za jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća. Iz tog razloga, sprovođenje ispitivanja predstavlja novo iskustvo i za lokalnu samoupravu i komunalna preduzeća, ali i za same građane kao korisnike komunalnih usluga.

Cilj ove Metodologije je da se službenicima lokalne samouprave i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima (JKP), “korak po korak” predstavi proces sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika i korisnica kvalitetom komunalnih usluga.

Prijava učešća je moguća putem elektronske adrese jana.pavlovic@skgo.org najkasnije do četvrtka, 21. novembra 2019. godine. 

Pozivno pismo.pdf

Agenda_27.11_.docx

Prijavni 27.11.docx

Zlatibor - Obuka „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 27. novembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ na Zlatiboru, u hotelu „Zlatiborska noć“, Bela zemlja bb, sa početkom u 10 časova.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org)

Rok za prijavu je najkasnije do 22. novembra 2019. godine. 

Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

Zlatibor pozivno pismo.pdf

Agenda upravljanje JP Zlatibor.pdf

Prijavni formular Upravljanje JP Zlatibor.doc

Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf

Novi Sad - Obuka za razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou

Beograd - Okrugli sto „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“

U okviru programa „Podrška lokalnim samoupravama na putu pridruživanja EU - druga faza“, koji uz pomoć Vlade Švedske, sprovode Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije i Švedska asocijacija regiona i opština (SALAR), razvijena je Metodologija za ispitivanje zadovoljstva korisnika komunalnih usluga, koja će biti predstavljena na okruglom stolu „Predstavljanje Metodologije za ispitivanje zadovoljstva  korisnika komunalnih usluga i uloga zelenih saveta“. Skup će biti održan 28. novembra 2019. godine, u Beogradu, u Hotelu Holidej  In, adresa: Španskih boraca 74, s početkom u 11 časova.  Poželjno je da pored predstavnika Odeljenja za komunalne delatnosti i  zaštitu životne sredine, na okrugli sto dođu i predstavnici javnih  komunalnih preduzeća.

Zakonom o komunalnim delatnostima utvrđeno je da skupština jedinice lokalne samouprave odlukom treba da utvrdi procedure za sprovođenje procene zadovoljstva korisnika kvalitetom komunalnih usluga, što, u suštini, predstavlja izjašnjavanje korisnika o zadovoljstvu kvalitetom pruženih usluga. Ova odredba zakona uvedena je izmenama i dopunama iz 2016. godine i predstavlja novu obavezu za jedinice lokalne samouprave i javna komunalna preduzeća. Iz tog razloga, sprovođenje ispitivanja predstavlja novo iskustvo i za lokalnu samoupravu i komunalna preduzeća, ali i za same građane kao korisnike komunalnih usluga.

Cilj ove Metodologije je da se službenicima lokalne samouprave i zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima (JKP), “korak po korak” predstavi proces sprovođenja ispitivanja zadovoljstva korisnika i korisnica kvalitetom komunalnih usluga.

Molimo Vas da nam prijavu učešća dostavite na elektronsku adresu: jana.pavlovic@skgo.org najkasnije do četvrtka, 21. novembra 2019. godine. 

Pozivno pismo.pdf

Agenda_28.11_.docx

Prijavni 28.11.docx

Beograd - Četvrti sastanak Mreže za javne nabavke

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje Četvrti sastanak Mreže za javne nabavke, koji će biti održan u petak, 29. novembra 2019. godine, sa početkom u 11.30 časova, u Beogradu, u Hotelu M, Bulevar oslobođenja 56a.

Sastanak Mreže realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza” koji podržava Vlada Švajcarske.

Predlog  Zakona o javnim nabavkama, usvojen je na sednici Vlade Republike Srbije i 30. septembra 2019. godine ušao je u skupštinsku proceduru. Ovaj važan propis donosi brojne i značajne novine, a njegovo donošenje očekuje se do kraja godine, dok je početak primene planiran već za 1. jul 2020. godine. Stoga će se na dnevnom redu sastanka naći ključne izmene i najvažniji instituti od značaja za postupanje naručilaca na lokalnom nivou.

Prijavita učešća na sastanku traje do utorka, 26. novembra 2019. godine, a prijavni formular treba poslati na elektronsku adresu ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org.

Za više informacija kontakt osoba je koordinatorka Mreže, Ružica Aranđelović Ilić, tel.: 011/3223-446 i 064/8703303. 

Pozivno pismo

Prijavni formular

Dnevni red

Novi Sad - Obuka "Upravljanje javnim politikama u LS"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), 29. novembra 2019. godine organizuje jednodnevnu regionalnu obuku „Upravljanje javnim politikama u lokalnoj samoupravi“ u Novom Sad, u hotelu Šeraton, Polgar Andraša 1, sa početkom u 10 časova.

Regionalna obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Kontakt osoba za dodatne informacije je Mirjana Knežević Panajotu, savetnica za planiranje i programsko budžetiranje SKGO (mirjana.knezevic@skgo.org) 

Rok za prijavu je najkasnije do 22.novembra 2019. godine. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Novi Sad pozivno pismo.pdf

Agenda Upravljanje JP Novi Sad.pdf

Prijavni formular Upravljanje JP Novi Sad.doc

Model obuke Upravljanje javnim politikama.pdf

децембар

Beograd - Sastanak Mreže SKGO za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje treći sastanak Mreže za imovinsko-pravne poslove i upravljanje imovinom, koji će biti održan u utorak, 3. decembra 2019. godine, u Beogradu  (Hotelu M, Bulevar oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova.

U okviru dnevnog reda Trećeg sastanka Mreže, predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture predstaviće predložene izmene i dopune Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu (konverzija). U narednom periodu planira se upućivanje teksta Nacrta zakona u skupštinsku proceduru.

Takođe, kako su sastanci Mreže i platforma za učenje i razmenu iskustva, drugi deo sastanka predviđen je za predstavljanje određenih dobrih praksi i materijala za upravljanje imovinom, koje smo prepoznali kao posebno korisne u dosadašnjem toku sprovođenja Programa Exchange 5. U tom smislu, u nastavku skupa biće reči i o određivanju vrednosti nepokretnosti u javnoj svojini JLS, kao veoma važnom pitanju za JLS. U nastavku sastanka predviđena je prezentacija Modela akata o upravljanju imovinom, kao i aktuelnosti u pogledu prenosa školskih objekata u javnu svojinu JLS.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do četvrtka, 28. novembra 2019. godine, elektronskim putem na adresu marko.tesic@skgo.org

Kontakt osoba za više informacija je koordinator Mreže Marko Tešić (011/ 7357938). 

Ovu aktivnost SKGO realizuje uz podršku projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske, a u saradnji sa Programom Exchange 5, koji finansira Evropska unija.

Agenda 3. sastanak Mreze za imovinu.doc

Beograd - Skupština SKGO