Godišnji kalendar

Mart

Onlajn -Predstavljanje Uredbe o izmeni i dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanu državnih organa i Uredbe o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja

SKGO organizuje onlajn sastanak na kome će biti predstavljene Uredba o izmeni i dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanu državnih organa i Uredba o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja. Sastanak će biti održan 2. marta 2023. godine, sa početkom u 12 časova.

Vlada Republike Srbije usvojila je Uredbu o izmeni i dopuni Uredbe o kancelarijskom poslovanju državnih organa i Uredbu o klasifikaciji dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja, objavljenih u Službenom Glasniku 14/23 od 20. februara ove godine, a koje stupaju na snagu 1. marta 2023. godine.

Imajući u vidu da odredbe ovih podzakonskih akata utiču na rad i postupanje lokalnih samouprava, na sastanku će biti predstavljene ključne izmene, uključujući i odredbe za koje se predviđa odložena primena.

Beograd - Sastanak Mreže načelnika uprava gradova, opština i gradskih opština

Sastanak Mreže načelnika uprava gradova, opština i gradskih opština biće održan 9. marta u Beogradu (Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova.

Tema sastanka je međuopštinska saradnja, a prisutnima će se obratiti ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović i generalni sekretar SKGO Nikola Tarbuk.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske.

Mreza nacelnika uprava - program.pdf

Zajednički sastanak Mreža SKGO za poljoprivredu i ruralni razvoj i lokalnu poresku administraciju

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje zajednički sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj i Mreže za lokalnu poresku administraciju, 15.marta 2023.godine u hotelu "M" u Beogradu (Bulevar oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova. Ova aktivnost realizuje se u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Tema sastanka je „Promena namene poljoprivrednog zemljišta“ a imajući u vidu različite zakone koji se nadovezuju u celokupnom procesu prenamene, ukazuje se potreba za dodatnom edukacijom predstavnika JLS na ovu temu kroz organizaciju sastanka dve Mreže.

Prijave za učešće na sastanku vrše se na linku : https://forms.office.com/e/xpFfZptuEm.

Kontakt za dodatne informacije - Slađana Grujić, putem telefona 064/870 3346 ili elektronske poste sladjana.grujic@skgo.org i Bojani Gašić Praštalo, putem telefona: 064 870 3386 ili elektronske pošte bojana.prastalo@skgo.org.

Dnevni red zajednickog sastanka

Topola - Sastanak glavnih urbanista gradova i opština

SKGO u saradnji sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i opštinom Topola organizuje sastanak glavnih urbanista gradova i opština, koji će biti održan u četvrtak, 16. marta 2023. godine u hotelu Oplenac u Topoli, (Avenija kralja Petra Prvog 44), sa početkom u 11 časova.

Sastanak se organizuje u okviru javne rasprave o Nacrtu nacionalne arhitektonske strategije u Republici Srbiji do 2035. godine. Sastanku su, pored glavnih urbanista imenovanih u gradovima i opštinama, pozvani da prisustvuju i članovi Odbora za urbanizam i stanovanje SKGO, kao i druga stručna lica u gradovima zadužena za oblast arhitekture i urbanizma.

Više informacija o javnoj raspravi o Nacrtu arhitektonske strategije možete pronaći na internet prezentaciji resornog ministarstva:  https://www.mgsi.gov.rs/cir/aktuelnosti/javni-poziv-za-ucheshtshe-u-javnoj-raspravi-o-predlogu-nacionalne-arhitektonske).

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt za potvrdu učešća (klara.danilovic@skgo.org ili telefonom 011/7357-906).

Dnevni red sastanak glavnih urbanista.pdf

Kragujevac - Radionica o izradi programa razvoja turizma i razvoja turističkog proizvoda

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 23. marta u Kragujevcu (hotel „Kragujevac“, ulica Kralja Petra I br. 18), sa početkom u 10 časova, organizuje jednodnevnu regionalnu radionicu „Izrada programa razvoja turizma i razvoj turističkog proizvoda u JLS“. Radionica se realizuje u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Radionica je posvećena praktičnom pristupu izrade programa razvoja turizma kao osnovnog planskog dokumenta u ovoj oblasti, obradi i tumačenju relevantnih podataka - pokazatelja razvoja turizma,  kreiranju i pozicioniranju turističkih proizvoda, izboru ciljnih grupa i marketing strategija, ali i najčešćim izazovima i primerima dobre prakse iz ove oblasti. Poseban fokus biće stavljen na strategijske alate neophodne za adekvatno formulisanje ciljeva, mera i instrumenata u okviru akcionih planova razvoja turizma i turističkih proizvoda.

Rok za prijavu je najkasnije do ponedeljka 20. marta 2023. godine putem linka u nastavku: https://forms.office.com/e/Pr2z9dZsmE.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Anita Ratković (anita.ratkovic@skgo.org, 064/870-3378).

Vebinar - Unapređenja godišnjeg izveštavanja o otpadu

Ministarstvo zaštite životne sredine i Stalna konferencija gradova i opština organizuju vebinar na temu unapređenja godišnjeg izveštavanja o otpadu. Cilj radionice je upoznavanje predstavnika lokalnih samouprava i javnih komunalnih preduzeća sa obavezama izveštavanja o otpadu, kao i predstavljanje modula za samoobuku. Radionica se organizuje u okviru Projekta pristupanja u oblasti zaštite životne sredine, faza 4 (ENVAP4) − Podrška pripremama Republike Srbije za pregovore o pristupanju EU u oblasti zaštite životne sredine i klimatskih promena (Poglavlje 27), koji finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).

Onlajn radionica će biti održana 27. marta 2023. godine sa početkom u 10 časova.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do 23. marta 2023. godine, putem sledećeg linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIlfuugrj0qG93brl_dc-Xi9NY-QH2B_-vd

Onlajn sastanak u vezi uspostavljanja elektronske pisarnice

Četvrti konsultativni sastanak u vezi sa uspostavljenjem elektronske pisarnice biće održan u sredu, 29. mart 2023. godine sa početkom u 8.30 časova. Tema sastanka, pre svega su operativna pitanja, odnosno poslovi koji će lokalne samouprave morati obaviti radi preuzimanja osnovnih fukncija (centralne) elektronske pisarnice. 

Link za sastanak je https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZIpd-CtqDwtGNZFXSWXABIp0XG7odl0EOiv

Pitanja u vezi sa elektronskom pisarnicom, moguće je dostaviti do utorka, 28.3. do 15 časova putem linka: https://forms.office.com/e/nrmdcNrZCf.

SKGO pruža podršku u cilju uspostavljanja i unapređenja elektronskog poslovanja i elektronskog postupanja JLS kroz program "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu”, koji podržava Vlada Švajcarske.

April

Beograd - Fokus grupa na temu lokalnih politika socijalne zaštite i inkluzije Roma i Romkinja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo za rad,  zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sklopu realizacije projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama  uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija organizuju sastanak Fokus grupa na temu lokalnih politika socijalne zaštite i inkluzije Roma i Romkinja.

Prvi sastanak biće održan u Beogradu 04. aprila 2023. godine u hotelu Holliday Inn, sa početkom u 11 časova.

Kragujevac - Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u AP i JLS

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave organizuje skup povodom Javne rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Na događaju će biti predstavljen tekst Nacrta izmena i dopuna  Zakona o zaposlenima u AP i JLS i predlog Uredbe o sprovođenju internog i  javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS.

Skup biće održan u sredu 5. aprila u Kragujevcu, u Skupštinskoj sali grada Kragujevca (Trg Slobode 3), sa početkom u 11  časova. 

Rok za registraciju učešća je najkasnije do utorka 4. aprila  putem sledećeg linka: https://forms.office.com/e/ds538X7YGS.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Miloš Mucok, šef  Odeljenja za upravljanje organizacijom i ljudskim resursima u lokalnoj  upravi (milos.mucok@skgo.org, 011/735-7970)

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu”, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Niš - Fokus grupa na temu lokalnih politika socijalne zaštite i inkluzije Roma i Romkinja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo za rad,   zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sklopu realizacije  projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i  politikama  uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska  unija organizuju sastanak Fokus grupa na temu lokalnih politika  socijalne zaštite i inkluzije Roma i Romkinja.

Drugi sastanak biće održan u Nišu, 5. aprila 2023. godine u hotelu „Ambasador“, sa početkom u 11 časova.

Požarevac - Radionica "Izrada Planova javnog zdravlja u gradovima i opštinama Podunavskog i Braničevskog okruga”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa teritorijalno nadležnim Zavodom za javno zdravlje Požarevac i uz podršku načelnika Podunavskog i Braničevskog okruga, a u sklopu predviđene sistemske podrške SKGO planskom pristupu sprovođenju nadležosti lokalne samouprave u oblasti javnog zdravlja organizuje radionicu "Izrada Planova javnog zdravlja u gradovima i opštinama Podunavskog i Braničevskog okruga”.  

Radionica će biti održana 6. aprila 2023. godine, sa početkom u 11 časova, u prostorijama Skupštine Grada Požarevca (Ulica Drinska 2).

Rok za prijavu učešća predstavnika lokalnih samouprava Podunavskog i Braničevskog okruga je ponedeljak, 3. april 2023. godine putem linka https://forms.office.com/e/rX8rTi1muC.

SKGO ovu aktivnost organizuje u okviru programa “Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu”, koji podržava Vlade Švajcarske.

 


Beograd - Fokus grupa na temu lokalnih politika socijalne zaštite i inkluzije Roma i Romkinja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ministarstvo za rad,   zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u sklopu realizacije  projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i  politikama  uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska  unija organizuju sastanak Fokus grupa na temu lokalnih politika  socijalne zaštite i inkluzije Roma i Romkinja.

Treći sastanak biće održan u Beogradu 6. aprila 2023. godine u Belgrade Art Hotelu, sa početkom u 11 časova. 

Beograd - Radionica „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 6. aprila 2023. godine u hotelu Holidej In (Španskih boraca 74) u Beogradu, sa početkom u 10 časova, organizuje jednodnevnu regionalnu radionicu na temu: „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“. Radionice se realizuju u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu  samoupravu“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Javna rasprava o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u AP i JLS

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom  državne uprave i lokalne samouprave organizuje skup povodom Javne  rasprave o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u  autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.

Na događaju će biti predstavljen tekst Nacrta izmena i dopuna  Zakona  o zaposlenima u AP i JLS i predlog Uredbe o sprovođenju internog i   javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u AP i JLS.

Skup biće održan u sredu 12. aprila u Beogradu, u hotelu Zira, ul.  Ruzveltova 35, sa početkom u 11 časova. 

Rok za registraciju učešća je  najkasnije do utorka 11. aprila putem sledećeg linka: https://forms.office.com/e/yWmktbU4Lq.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Miloš Mucok, šef   Odeljenja za upravljanje organizacijom i ljudskim resursima u lokalnoj   upravi (milos.mucok@skgo.org, 011/735-7970)

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu”, koji podržava Vlada Švajcarske.

Za više informacija o podršci koju Švajcarska pruža u Srbiji, posetite internet prezentaciju Ambasade Švajcarske: https://www.eda.admin.ch/belgrade.

Novi Sad - Radionica „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  19. aprila 2023. godine u hotelu Šeraton (Polgar Andraša 1) u Novom Sadu, sa početkom u 10 časova, organizuje jednodnevnu regionalnu radionicu na temu: „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“. Radionice se realizuju u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

VIŠE INFORMACIJA

Maj

Kragujevac - Radionica „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  19. maja 2023. godine u hotelu Kragujevac (Kralja Petra 18) u Kragujevcu, sa početkom u 10 časova, organizuje jednodnevnu regionalnu radionicu na temu: „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“. Radionice se realizuju u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

VIŠE INFORMACIJA

Niš - Radionica „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  23. maja 2023. godine u hotelu Ambasador (Trg kralja Milana bb) u Nišu, sa početkom u 10 časova, organizuje jednodnevnu regionalnu radionicu na temu: „Izrada lokalnih akata za primenu nadležnosti lokalne samouprave u oblasti rodne ravnopravnosti“. Radionice se realizuju u okviru Programa „Partnerstvo za dobru lokalnu  samoupravu“, koji sprovodi SKGO, a podržava Vlada Švajcarske.

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Mreža za romska pitanja SKGO