Godišnji kalendar

Maj

Prva sednica Odbora SKGO za urbanizam, stanovanje i izgradnju

u prostorijama SKGO u Beogradu, Makedonska 22, 8. sprat sa početkom u 11,00 časova.

Sednici su pozvani da prisustvuju i predstavnici resornog ministarstva.

Više informacija >>>

Podrška Gradu Nišu u oblasti programskog i kapitalnog budžetiranja

Program Exchange 5 je kroz javni Konkurs za podršku jedinicama lokalne samouprave u planiranju i programskom budžetiranju izabrao osam lokalnih samouprava: Grad Vršac, Grad Šabac, Grad Niš, Grad Beograd, Opština Veliko Gradište, Grad Požarevac, Grad Novi Sad, Grad Sremska Mitrovica. Sa izabranim lokalnim samoupravama potpisan je sporazum o saradnji, nakon čega je tim Exchange 5 programa u skladu sa individualnim Planom aktivnosti, započeo pružanje podrške izabranim lokalnim samoupravama u  programskom budžetiranju kroz podršku u izradi odluke o budžetu za 2018. godinu, izradi građanskog vodiča kroz odluku o budžetu i izradi izveštaja o učinku programa za 2017. godinu. Podrška se nastavlja kroz radionice u ciklusu pripreme budžeta za 2019. godinu, pri čemu je jedan od prvih koraka sagledavanje budžetskih potreba u vezi sa kapitalnim projektima. Tokom radionica, između ostalog, biće predstavljena i Uredba o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata koja se primenjuje po prvi put u 2018. godini i unosi značajne izmene u kapitalno budžetiranje u lokalnim samoupravama.

Prezentacija projekta „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ - Požarevac

Požarevac, za predstavnike gradova i opština iz Braničevskog, Podunavskog i Pomoravskog okruga.

Radionica o izradi i realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - Kanjiža

Radionica za predstavnike pilot lokalnih samouprava povodom analize uticaja JBP na menadzment javnim finansiajama i dobro upravljanje na lokalnom nivou

Konstitutivna sednica Odbora SKGO za obrazovanje, kulturu, omladinu i sport

Radionica o izradi i realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - Požarevac

Četvrti ciklus radionica za izradu plana javnog zdravlja - Beograd

Radionica na temu: „Implementacija IPARD mere M3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva“ - Kragujevac

Druga sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije

Četvrti ciklus radionica za izradu plana javnog zdravlja - Jagodina

Radionica na temu: „Implementacija IPARD mere M3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva“ - Kruševac

Četvrti ciklus radionica za izradu plana javnog zdravlja - Pirot

Četvrti ciklus radionica za izradu plana javnog zdravlja - Sremski Karlovci

Okrugli sto o izazovima u udruživanju i finansiranju preventivnih mera za smanjenje rizika od katastrofa na nivou slivova, programsko budžetiranje i mera za smanjenje rizika od katastrofa u JLS - Kragujevac

Kragujevac, Gradska uprava.

Događaj organizuje SEE URBAN.

Sastanak Mreže lokalnih PR menadžera

Prezentacija projekta „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ - Kragujevac

Kragujevac, za predstavnike gradova i opština iz Šumadijskog i Kolubarskog okruga.

Radionica o izradi i realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - Kruševac

Četvrti ciklus radionica za izradu plana javnog zdravlja - Novi Pazar

Radionica o izradi i realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - Beograd

Okrugli sto o izazovima u udruživanju i finansiranju preventivnih mera za smanjenje rizika od katastrofa na nivou slivova, programsko budžetiranje i mera za smanjenje rizika od katastrofa u JLS - Zrenjanin

Događaj organizuje SEE URBAN

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - izrada i realizacija - Beograd

Beograd, SKGO, Makedonska 22, VIII sprat sa početkom u 10 časova

Više informacija >>>

Sastanak Mreže SKGO za javne nabavke

Jun

Prezentacija projekta „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ - Kraljevo

Kraljevo, za predstavnike gradova i opština iz Rasinkog i Raškog okruga.

Radionica o izradi i realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - Niš

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta - izrada i realizacija - Niš

Niš, hotel „New City Hotel“, Vožda Karađorđa 12, sa početkom u 11 časova

Više informacija >>>

Obuka o ljudskim i manjinskim pravima i antidiskriminaciji - Beograd

Rok za prijavu je 4. jun 2018. godine.

Više informacija >>>

Prezentacija projekta „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ - Užice

Užice, za predstavnike gradova i opština iz Moravičkog i Zlatiborskog okruga.

Obuka o ljudskim i manjinskim pravima i antidiskriminaciji - Niš

Rok za prijavu je 11. jun 2018. godine.

Više informacija >>>

Jul

Prezentacija projekta „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ - Niš

Niš, za predstavnike gradova i opština iz Nišavskog, Topličkog i Pirotskog okruga.

Prezentacija projekta „Ažuriranje adresnog registra u Republici Srbiji“ - Leskovac

Leskovac, za predstavnike gradova i opština iz Pčinjskog i Jablaničkog okruga.