Godišnji kalendar

Jul

Beograd - Peer to peer radionice za članove mobilnih timova za inkluziju Roma

U okviru Programa "PODRŠKA EU INKLUZIJI ROMA - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma", SKGO organizuje Peer to peer radionice za članove mobilnih timova. Prvi ciklus radionica koje će biti održane tokom 2019. godine, doprineće implementaciji Operativnih planova, kao i razmeni iskustava. Radionice će biti održane u Novom Sadu, Nišu i Beogradu.

Sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Sastanak Mreže SKGO za poljoprivredu i ruralni razvoj biće održan 5. jula 2019. godine, u hotelu M (Bulevar Oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova.

Teme sastanka Mreže su izuzetno značajne: priprema i sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja po LEADER principu (objavljen poziv), informacije u vezi sa akreditacijom mere 7 – ruralni turizam, realizacija GP zaštite, uređenja i korišćenja polj. zemljišta, SKGO predlozi modela akata za sprovođenje mera po Programu podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj.

Rok za prijavu učešća je do 4. jula do 12 časova, elektronskim putem na sledeće mejl adrese: sladjana.grujic@skgo.org i ljiljana.jovanovic@skgo.org

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcaraske.

Agenda Mreza za polj. i RR[40168].docx

prij.formMreza.doc

Niš - Okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“

Ministarstvo kulture i informisanja i Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuju regionalni okrugli sto „Uloga lokalne samouprave u procesu digitalizacije kulturnog nasleđa“, koji će biti održan, u utorak, 9. jula 2019. godine, u Nišu, u Oficirskom domu (Orlovića Pavla 28a), sa početkom u 11 časova.

Na okruglom stolu će se govoriti o novom Pravilniku o bližim uslovima za digitalizaciju kulturnog nasleđa, a kojim se uređuju zadaci, poslovi, standardi i procesi digitalizacije kulturnog nasleđa odnosno pokretnih i nepokretnih kulturnih dobara, nematerijalnog kulturnog nasleđa i dobara koji uživaju prethodnu zaštitu. Ovim pravilnikom su ustanove kulture, a koje su između ostalog i u nadležnosti lokalne samouprave, dobile jasna uputstva kako da se kulturno nasleđe sačuva u digitalnom obliku i da bude dostupno građanima lokalne zajednice.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do petka, 5. jula 2019. godine na elektronsku poštu igor.pucarevic@skgo.org.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - NIS - 09.07.2019.pdf

Prijavni formular ULOGA JLS U PROCESU DIGITALIZACIJE KULTURNOG NASLEDJA - NIS - 9.7.2019.doc

Dodela sertifikata polaznicima eObuke "Sektorski pristup LER-u"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje svečanu dodelu sertifikata polaznicima eObuke "Sektorski pristup lokalnom ekonomskom razvoju" koja će biti održana u Beogradu, u utorak, 9. jula 2019. godine u hotelu "Zira" (sala Mikonos), Ruzveltova 35, sa početkom u 12 časova.

Elektronska obuka „Sektorski pristup lokalnom ekonomskom razvoju“, organizovana je od 14. maja do 11. juna 2019. godine u okviru Programa „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza“ i bila je namenjena zaposlenima koji se u jedinicama lokalne samouprave bave poslovima lokalnog ekonomskog razvoja.

Dnevni red

Sastanak Mreže načelnika LPA i Mreže eko-poverenika SKGO

Zajednički sastanak Mreže načelnika lokalnih poreskih administracija i Mreže eko-poverenika, biće održan 12. jula 2019. godine, u Beogradu (sala 3/0, Sava Centra, ulica Milentja Popovića 9), sa početkom u 11.00 časova. 

Ovom prilikom biće predstavljena tri pravilnika kojima se operacionalizuje uvođenje Naknade za zaštitu i unapređenje životne sredine na lokalnom nivou, propisane Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Cilj sastanka je da predstavnici jedinica lokalne samouprave dobiju instrukciju o ponovnom uspostavljanu ove naknade, koja je prestala da se naplaćuje marta 2019. godine, po prestanku važenja ordedbi Zakona o zaštiti životne sredine, kojima je naknada prvobitno propisana.

Propisani način obračuna naknade predstavlja novinu u našoj praksi i ukazuje na neophodnost bliže saradnje zaposlenih na poslovima zaštite životne sredine i lokalnih poreskih administracija.

Rok za prijavu učešća je do srede, 10. jula, elektronskim putem na ljubinka.kaludjerovic@skgo.org ili faksom na broj 011/3221-215.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo - zajednicki sastanak 12.7.2019_.doc.pdf

Predlog dnevnog reda - zaj.sast.12.7.2019_.docx

Prijavni list - zaj.sast.12.7.2019..docx

Pravilnik Parametri - zagadjujuće materije u vazduh (00000002) ya obj (00000004).docx

Pravilnik o visini jediničnih emisija i visini korekcionog faktora.... за обј.docx

Predlog pravilnika - obrasci sa JJ.docx

Donji Milanovac - Radionica povodom izrade plana javnog zdravlja

Stalna konferencija gradova i opština 15. jula 2019. godine organizuje poslednju u trećem ciklusu radionica, na temu podrške strateškom planiranju javnog zdravlja na lokalnom nivou sa temom finansiranja i održivosti planova javnog zdravlja. 

Skup će biti održan u Donjem Milanovcu, u etno-eko kompleksu Kapetan Mišin breg, Majdanpečki put bb, sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu je do srede, 10. jula 2019.g, na adresu jasmina.tanasic@skgo.org.

Ova aktivnost SKGO realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO - treća faza", koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red