Godišnji kalendar

Maj

Subotica - Obuka „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje sedam regionalnih dvodnevnih obuka za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Ove obuke se sprovode u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Dvodnevna regionalna obuka će se održati u četvrtak i petak, 9. i 10. maja, u Subotici, u hotelu „Patria“, Đure Đakovića 1a, sa početkom u 10 časova, a u skladu sa priloženom agendom. 

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

1. skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 6. maja. 

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - SUBOTICA, 9-10.5.2019.pdf

Okvirna agenda SKGO obuke - SU - 9-10.5.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - SU - 9-10.5.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Javna rasprava povodom izrade Nacrta Strategije socijalne zaštite za period 2019–2025. godine

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje javnu raspravu povodom izrade Nacrta Strategije socijalne zaštite za period 2019–2025. godine, koja će biti održana 10.5.2019. godine, u Beogradu, u hotelu M (Bulevar Oslobođenja 56a), sa početkom u 11:30 časova.

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja objavilo je poziv na konsultacije povodom izrade Nacrta Strategije, u skladu sa Zakonom o planskom sistemu (član 34).

Strategija socijalne zaštite je nacionalna sektorska strategija (član 12. Zakona o planskom sistemu) i predstavlja društveni dogovor o razvoju politika socijalne zaštite u narednom srednjeročnom periodu. Strategija socijalne zaštite odgovara na potrebe društva i definiše pravce za dalji razvoj politika socijalne zaštite, kao i efektivnije i efikasnije uvezivanje politika socijalne zaštite sa nacionalnim razvojnim prioritetima i drugim sektorima.

Proces izrade Strategije socijalne zaštite 2019-2025. pokrenut je 20. aprila 2018. godine na Nacionalnoj konferenciji koja je održana u Beogradu i podržan je od strane projekta Podrška razvoju regulatornih mehanizama socijalne zaštite, koji finansira Evropska unija (EU) kroz IPA 2013 finansijski instrument.

Napominjemo da se javna rasprava o Nacrtu Strategije socijalne zaštite za period 2019-2025. godine zaključuje dana 16.5.2019. godine.

Rok za prijavu učešća je 9. maj do 10 časova elektronskim putem na e-mail adresu savetnice za socijalnu zaštitu Stalne konferencije gradova i opština, g-đe Mirjane Komnenović (mirjana.komnenovic@skgo.org).

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske.

Agenda Javna rasprava 10052019.docx

Nacrt-strategije-socijalne-zastite-2019-2025-27032019.docx

Beograd - Uvodni sastanak povodom početka eObuke "Sektorski pristup lokalnom ekonomskom razvoju"

Užice - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Zlatiborskog upravnog okruga  organizuju radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“koji će biti održan 14. maja 2019. godine, u Užicu u zgradi Zlatiborskog upravnog okruga (Ulica Dimitrija Tucovića 52),  sa početkom u 10:00 časova,

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do ponedeljka 13. maja.

Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Užice.docx

Leskovac - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme:

 1. Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i
 2. Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova, kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja.

Regionalne obuke će biti održane u utorak i sredu, 14. i 15. maja, u Leskovcu, u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju (Ulica Leskovačkog odreda 6), sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Obuka je namenjena zaposlenima na poslovima upravljanja ljudskim resursima, a s obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalne obuke, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

1.   skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org najkasnije do petka, 10. maja.

Pozivno pismo.pdf

Аgenda za ucesnike_ popunjavanje i ocenjivanje_Le.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Leskovac.doc

Čačak - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Zlatiborskog upravnog okruga  organizuju radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“koji će biti održan 15. maja 2019. godine, u Čačku u zgradi Moravičkog upravnog okruga (Ulica Župana Stracimira 2),  sa početkom u 10:00 časova,

Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje.

Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS.

Rok za prijavu učešća je do ponedeljka 13. maja.

Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org.

Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Agenda Čačak.docx


Mreža za zdravlje SKGO

Sastanak Mreže za zdravlje Stalne konferencije gradova i opština, na temu novih zakonskih rešenja u oblasti zdravstva. Skup će biti održan 16. maja 2019. godine, u Beogradu u hotelu M (Bulevar Oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova.

Glavna tema sednice Odbora će biti zakonske promene definisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, sa akcentom na redefinisanu ulogu lokalne samouprave. Nakon predstavljanja zakonskih rešenja od strane predstavnika Ministarstva zdravlja, predviđena je diskusija sa pitanjima i odgovorima.

Zbog neophodnih logističkih priprema za održavanje skupa, obavezno je blagovremeno prijavljivanje i potvrda učešća, najkasnije do ponedeljka 13. maja. 

Za potvrdu učešća i sve dodatne informacije možete  se obratiti na telefone 011/3223-446, kao i elektronskim putem na adresu ana.ilic@skgo.org.  

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koju podržava Vlada Švajcarske.

Agenda Mreža za zdravlje.docx

Mreža energetskih menadžera

Sastanak Mreže energetskih menadžera SKGO biće održan 16. maja 2019. godine, u Beogradu, u Aero klubu (Ulica Uzun Mirkova 4), sa početkom u 10.30 časova.

Tema sastanka je "Upravljanje energijom  - Gradovi i opštine u Srbiji", a ovom prilikom biće organizovana svečana ceremonija pridruživanja Asocijaciji Evropske energetske nagrade EEA.

Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (MEEMP), koji podržava Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske (SECO).

Agenda EEA Konferencija i 5. sastanak Mreže en. men. 16.5.2019.pdf

Niš - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme:

 1. Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i
 2. Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova, kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja.

Regionalne obuke će biti održane u četvrtak i petak, 16. i 17. maja, u Nišu, u hotelu „Aleksandar” (Ulica Njegoševa 81a), sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Obuka je namenjena zaposlenima na poslovima upravljanja ljudskim resursima, a s obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalne obuke, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

1.   skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org najkasnije do petka, 10. maja.

Poziv Nis.pdf

Аgenda za ucesnike_ popunjavanje i ocenjivanje_Ni.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Nis (002).doc

Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj

Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj SKGO biće održan 17. maja 2019. godine, u Beogradu, u hotelu “M” (Bulevar Oslobođenja 56a), sa početkom u 12 časova.

Ovaj sastanak Mreže biće najvećim delom posvećen zakonskim novinama u oblasti ugostiteljstva i turizma, sa posebnim fokusom na onim segmentima zakona koji se tiču lokalnih samouprava.

Kroz prezentaciju Zakona o turizmu dotaćićemo se prava i obaveza JLS (programa razvoja turizma, kategorizacije turističkog mesta, proglašenje turističkog prostora…), prava i obaveza TO JLS, podsticajnih mera, poverenih poslova…, a kroz prezentaciju Zakona o ugostiteljstvu govoriće se o uvođenju centralnog informacionog sistema, evidencije ugostitelja, postupaka kategorizacije, posebnih uslova za ugostiteljske objekte, boravišne takse, nadzora i poverenih poslova turističkim inspektorima JLS i najčešćim nedoumicama u postupki inspekcijskog nadzora u oblasti turizma I ugostiteljstva, kao i drugih pitanja.

Drugi deo će biti posvećen akreditaciji mere 7 u okviru IPARD 2 programa koja se odnosi na ruralni turizam, a predstavnici akreditovane Regionalne razvojne agencije Zlatibor preneće svoja iskustva o ulozi LS u razvoju turizma.

Rok za prijavu učešća je do srede 15. aprila do kraja radnog vremena na sledeće elektronske adrese: anita.popovic@skgo.org i sladjana.grujic@skgo.org.

Agenda Mreza za LER.docx

Prijavni formular Mreza.doc

Četvrta sednica SKGO Odbora za za zdravlje i socijalnu politiku

Četvrta po redu sednica SKGO Odbora za zdravlje i socijalnu politiku biće održana u Dimitrovgradu. 

Kontakt osoba: Dr Jasmina Tanasić jasmina.tanasic@skgo.org 

Zlatibor - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.

Obuka će biti održana na Zlatiboru, u utorak i sredu, 21. i 22. maja, u hotelu „Mona“ (Ulica Miladina Pećinara 26), sa početkom u 10 časova.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

 • skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i
 • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja. 

Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - ZLATIBOR, 21-22.5.2019.pdf

Okvirna agenda SKGO obuke - ZLATIBOR - 21-22.5.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - ZLATIBOR - 21-22.5.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Kragujevac - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme:

 1. Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i
 2. Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova, kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja.

Regionalne obuke će se održati u utorak i sredu, 21. i 22. maja, u Kragujevcu, u Hotelu „Šumarice”, Desankin venac bb,  sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom. 

Obuka je namenjena zaposlenima na poslovima upravljanja ljudskim resursima, a s obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalne obuke, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

1.   skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja.

Pozivno pismo_ocenjivanje i popunjavanje - Kragujevac.doc

Аgenda za ucesnike_ popunjavanje i ocenjivanje_KG.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - KG.doc

Vrnjačka Banja - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.

Obuka će biti održana u Vrnjačkoj Banji, u četvrtak i petak, 23. i 24. maja, u hotelu „Slatina“ (Ulica Slatinski venac 16), sa početkom u 10 časova.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

 • skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i
 • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja. 

Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - VRNJACKA BANJA, 23-24.5.2019.pdf

Okvirna agenda SKGO obuke - VRNJACKA BANJA - 23-24.5.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - VRNJACKA BANJA - 23-24.5.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD (1).pdf

Veliko Gradište - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme:

 1. Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i
 2. Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova, kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja.

Regionalne obuke će biti održane u četvrtak i petak, 23. i 24. maja, na Srebrnom jezeru (Veliko Gradište), u Hotelu „Danubia park”, Beli bagrem bb, sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.

Obuka je namenjena zaposlenima na poslovima upravljanja ljudskim resursima, a s obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalne obuke, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

1.   skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i

2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja.

Pozivno pismo_ocenjivanje i popunjavanje - Srebrno jezero.doc

Аgenda za ucesnike_ popunjavanje i ocenjivanje_SJ.docx

Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - SJ.doc

Mreža načelnika za urbanizam

Deseti sastanak Mreže načelnika za urbanizam SKGO biće održan u četvrtak, 23. maja 2019. godine u Sava centru Beogradu, Milentija Popovića 9, sa početkom u 11,00 časova.

Deseti sastanak Mreže načelnika odeljenja za urbanizam ćemo posvetiti primeni Zakona o ozakonjenju objekata, o čemu ćemo imati prilike da razgovaramo sa predstavnicima resornog ministarstva. Pored toga, biće pojašnjena uloga odeljenja za urbanizam u praćenju promena granica naseljenih mesta na teritoriji JLS, u svetlu najave održavanja Popisa stanovništva 2021. godine. Bićete upoznati i sa tekućim inicijativama Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju.

Molim vas da svoje učešće na sastanku Mreže potvrdite najkasnije do 21. maja 2019. godine elektronskom poštom (klara.danilovic@skgo.org) ili telefonom 011/7357906. Zbog ograničenog broja mesta, planirano je da sastanku prisustvuju isključivo članovi Mreže: načelnici Odeljenja, odnosno rukovodioci službi za urbanizam.

Sastanak se realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza” koji podržava Vlada Švajcarske.

Dnevni red 10. sastanak mreze.docx

Sednica Predsedništva SKGO

Osma sednica Predsedništva SKGO biće održana u petak, 24. maja 2019. godine, u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština (Ulica Makedonska 22/VIII), sa početkom u 12 časova.

Najavno pismo VIII sednica Predsednistva SKGO.pdf

Beograd - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.

Obuka će biti održana u Beogradu, u četvrtak i petak, 30. i 31. maja, u prostorijama SKGO (Ulica Makedonska 22/XI), sa početkom u 10 časova.

Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu.

Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja.

Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

 • skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i
 • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do ponedeljka, 27. maja. 

Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - BGD, 30-31.5.2019.pdf

Okvirna agenda SKGO obuke - BEOGRAD - 30-31.5.2019.pdf

Prijavni formular za SKGO obuku - BGD - 30-31.5.2019.doc

Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Jun

Novi Sad - Regionalna radionica na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje Regionalnu radionicu na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije, koja će biti održana 3. juna 2019. godine, u Novom Sadu, u hotelu „Šeraton“ (Ulica Polgara Andraša 1), sa početkom u 11 časova.

Skup će biti održan u okviru programa „Podrška lokalnoj samoupravi na putu ka EU – Druga faza“, u partnerstvu sa Asocijacijom opština i regiona Švedske (SALAR), kao i u saradnji sa Ambasadom Francuske u Beogradu.

Učesnicima radionice biće predstavljen postupak za uspostavljanje saradnje, modeli odluke i sporazuma o saradnji. Takođe, učesnici će moći da se upoznaju sa iskustvima i mogućnostima saradnje sa gradovima i opštinama iz Švedske i Francuske, kao i sa programima finansiranja ovakve vrste saradnje.

Rok za prijavu je najkasnije do 27. maja, na adresu euintegracije@skgo.org. 

Pozivno pismo_Radionica Novi Sad.pdf

Radionica_Partnerstva JLS_- 3. 06.2019.Novi Sad_Agenda.pdf

Beograd - Regionalna radionica na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje Regionalnu radionicu na temu međunarodne saradnje gradova i opština Republike Srbije, koja će biti održana 7. juna 2019. godine, u Beogradu, u hotelu „IN“ (Bulevar Arsenija Čarnojevića 56), sa početkom u 11 časova.

Skup će biti održan u okviru programa „Podrška lokalnoj samoupravi na putu ka EU – Druga faza“, u partnerstvu sa Asocijacijom opština i regiona Švedske (SALAR), kao i u saradnji sa Ambasadom Francuske u Beogradu.

Učesnicima radionice biće predstavljen postupak za uspostavljanje saradnje, modeli odluke i sporazuma o saradnji. Takođe, učesnici će moći da se upoznaju sa iskustvima i mogućnostima saradnje sa gradovima i opštinama iz Švedske i Francuske, kao i sa programima finansiranja ovakve vrste saradnje.

Rok za prijavu je najkasnije do 27. maja, na adresu euintegracije@skgo.org.

Pozivno pismo_Radionica u Beogradu.pdf

Radionica_Partnerstva JLS_- 7. 06.2019.Beograd_Agenda.pdf