Godišnji kalendar

Maj

Onlajn obuka - Saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 19. aprila do 6. maja 2021. godine organizuje četiri   dvodnevne akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne   samouprave na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i   finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“.   Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna   podrška SKGO - treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi   SKGO.

Cilj obuke je osposobljavanje zaposlenih u jedinicama lokalne   samouprave za razvijanje saradnje lokalne samouprave i organizacija   civilnog društva i za sprovođenje postupka finansiranja programa od   javnog interesa koje realizuju udruženja.

Četiri dvodnevne onlajn obuke biće održane u sledećim terminima:

 • 19. i 20. aprila 2021. 
 • 22. i 23. aprila 2021.
 • 26. i 27. aprila 2021.
 • 5. i 6. maja 2021.

Prijava za jedan od ponuđenih termina možete se izvršiti slanjem prijavnog formulara na mejl maja.stojanovic@skgo.org.

Prijavni formular za JLS.doc

Akreditovana obuka - Komunalne delatnosti

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 5. i 7.  maja 2021. godine organizuje dvodnevnu akreditovanu onlajn obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „PRIMENA ZAKONA O  JAVNIM PREDUZEĆIMA I ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA”(2021-07-0901). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna  podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj obuke je jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih u jedinici  lokalne samouprave u funkciji poboljšanja kvaliteta lokalne regulative u vezi sa lokalnim javnim preduzećima i komunalnim sektorom i pune  primene zakonom promovisane korporativne prakse u segmentima planiranja, upravljanja i nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća.

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2637/akreditovane-obuke-komunalne-delatnosti 

Onlajn obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  periodu od 06. do 28. maja 2021. godine organizuje četiri dvodnevne  akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave  (JLS) na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja  projekata“.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, tako da će polaznici  nakon položenog testa znanja, dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci.

Svrha ovog programa obuke je da unapredi kvalitet planiranja i  sprovođenja lokalnih razvojnih politika kroz projektni pristup u  koordinaciji nadležnih struktura, postavljanju prioriteta i određivanju  adekvatnih izvora njihovog finansiranja.

Cilj obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za postupanje po  osnovnim principima projektnog ciklusa i njihovu primenu u poslovanju,  kao i upućivanje u raspoložive izvore finansiranja projekata od značaja  za lokalni razvoj.  

Onlajn obuka biće održana 06. i 07. maja 2021. godine;

 Registracija učesnika moguća je putem sledećeg linka, najkasnije do:

Molimo sve zainteresovane učesnike da prilikom registracije na jedan  od predloženih termina popune onlajn Upitnik o iskustvu u radu na  projektima. Upitnik je dostupan putem sledećeg linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4DRwE2rKQEKHn-Ed2k16KIQ4WZ5jGG9GgOrZjODEcvhUNzM4UldaTUpaOFVCWkRJOUpTOVhORjBZWi4u

Kontakt za sve dodatne informacije je Tatjana Dokić: tatjana.dokic@skgo.org.

Obuka se realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Agenda - SKGO vebinar- Projektni ciklus i izvori finansiranja.docx

Onlajn obuka „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO) u periodu od 19.04. do 18.05. 2021. godine organizuje   četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama   lokalne samouprave (JLS) na temu „ELEKTRONSKA UPRAVA“ (2021-07-0103).   Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokanom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

Svrha obuka je unapređenje primene elektronske uprave u radu JLS   korišćenjem tehnologija, prvenstveno interneta u cilju boljeg   upravljanja i korišćenja javnih servisa u pružanju usluga.

Više informacija >>>

Akreditovana obuka - Komunalne delatnosti

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 10. i 11.  maja 2021. godine organizuje dvodnevnu akreditovanu onlajn obuku za zaposlene u  jedinicama lokalne samouprave na temu „PRIMENA ZAKONA O  JAVNIM  PREDUZEĆIMA I ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA”(2021-07-0901).  Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj obuke je jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih u jedinici   lokalne samouprave u funkciji poboljšanja kvaliteta lokalne regulative u  vezi sa lokalnim javnim preduzećima i komunalnim sektorom i pune   primene zakonom promovisane korporativne prakse u segmentima  planiranja, upravljanja i nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća.

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2637/akreditovane-obuke-komunalne-delatnosti  

Regionalni trening za trenere u oblasti upravljanja ljudskim resursima - Vrnjačka Banja

U cilјu kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavlјanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravlјanja lјudskim resursima, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje trodnevni regionalni Trening za trenere.

Regionalni trening je namenjen rukovodiocima i zaposlenima u organizacionim jedinicama za upravlјanje lјudskim resursima, a cilј je podizanje nivoa trenerskih kompetencija zaposlenih u lokalnoj samoupravi za uspešno prenošenje znanja i veština u oblasti ULjR ostalim zaposlenim u upravi i drugim organizacionim oblicima čiji je osnivač lokalna samouprava. Po uspešno završenom treningu, učesnici će dobiti odgovarajući sertifikat.

Trening će biti organizovan u periodu od 11. do 13. maja 2021, u Vrnjačkoj Banji - hotel Fontana, ul. Cara Dušana br. 2.

Imajući u vidu značaj ove teme za podizanje stručnih i trenerskih kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima u JLS kao i broj učesnika u svetlu epidemije u kojoj se nalazimo, molimo Vas da za učešće na treningu dostavite prijavu za jednog zaposlenog - službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima.

Za prijavu zaposlenog u JLS na regionalni trening, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

 • skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i
 • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org, najkasnije do četvrtka, 6. maja.

Tokom treninga, troškovi smeštaja (dva noćenja) i ishrane biće pokriveni iz projektnih sredstava. Ukoliko vam smeštaj nije potreban, molimo da to naglasite u prijavnom formularu.

SKGO trening organizuje uz poštovanje svih epidemioloških mera u vezi sa epidemijom COVID 19 i obezbeđena je zaštitna oprema u skladu sa merama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org,  ili pozivom na 064/870-3382.

Agenda_za_ucesnike_ToT_VB

Prijavni formular ToT_VB

Onlajn obuka „Primena Zakona o turizmu i Zakona o ugostiteljstvu“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 14. aprila 2021. godine do 14. maja 2021. godine organizuje preostale dve dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) na temu „Primena Zakona o turizmu i Zakona o ugostiteljstvu“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada Švajcarske.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici, zaposleni u JLS, će nakon pohađanja akreditovanog programa obuke „Primena Zakona o turizmu i Zakona o ugostiteljstvu“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. 

Turizam već dugi niz godina predstavlja jedan od ključnih strateških prioriteta razvoja kako na nacionalnom nivou, tako i na lokalnom nivou. Za razvoj turizma u Srbiji svakako je važan normativni okvir koji je u poslednjih nekoliko godina pretrpeo niz izmena. Kako se ove izmene velikim delom odnose na poslove poverene jedinicama lokalne samouprave i kako postoji potreba jačanja inspekcijskih službi jedinica lokalne samouprave koji kao povereni posao vrše nadzor u oblasti ugostiteljstva, utvrđena je potreba lokalne samouprave za podrškom u adekvatnom tumačenju, ali i sprovođenju obaveza i poslova definisanim ovim zakonima

Preostale dvodnevne onlajn obuke – vebinari, održaće se po sledećem rasporedu:

 • III  obuka - 14. i 15. april 2021. godine;
 • IV obuka - 12. i 14. maja 2021. godine;

Registraciju na odabrani termin obuke je potrebno izvršiti najkasnije do ponedeljka, 12. aprila 2021. godine,  putem sledećih linkova:

Kontakt osoba za dodatne informacije je Anita Popović (anita.popovic@skgo.org, 064/870-3378).

Pozivno pismo Akreditovana obuka Turizam i ugostiteljstvo_III-IV.pdf

Agenda_Turizam III-IV.pdf

Vebinar - Akreditovana obuka „Upravljanje javnom svojinom i imovinsko-pravni poslovi u JLS“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 12. i 13. maja 2021.  godine organizuje dvodnevnu onlajn obuku - vebinara za zaposlene u  jedinicama lokalne samouprave na temu „Upravljanje javnom svojinom i  imovinsko-pravni poslovi u JLS“. 

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Programa Exchange 5 koji  finansija Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i  lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Više informacija >>>

Onlajn obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  periodu od 06. do 28. maja 2021. godine organizuje četiri dvodnevne  akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave  (JLS) na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, tako da će polaznici  nakon položenog testa znanja, dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci.

Svrha ovog programa obuke je da unapredi kvalitet planiranja i  sprovođenja lokalnih razvojnih politika kroz projektni pristup u  koordinaciji nadležnih struktura, postavljanju prioriteta i određivanju  adekvatnih izvora njihovog finansiranja.

Cilj obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za postupanje po  osnovnim principima projektnog ciklusa i njihovu primenu u poslovanju,  kao i upućivanje u raspoložive izvore finansiranja projekata od značaja  za lokalni razvoj.  

Onlajn obuka biće održana 13. i 14. maja 2021. godine.

Registracija učesnika moguća je putem sledećeg linka, najkasnije do ponedeljka 10.05. (za vebinar 13.-14.05.) –  https://zoom.us/webinar/register/WN_wifE2jiyQuyWDTb5e_gyuw

Molimo sve zainteresovane učesnike da prilikom registracije na jedan  od predloženih termina popune onlajn Upitnik o iskustvu u radu na  projektima. Upitnik je dostupan putem sledećeg linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4DRwE2rKQEKHn-Ed2k16KIQ4WZ5jGG9GgOrZjODEcvhUNzM4UldaTUpaOFVCWkRJOUpTOVhORjBZWi4u

Kontakt za sve dodatne informacije je Tatjana Dokić: tatjana.dokic@skgo.org.

Obuka se realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Agenda - SKGO vebinar- Projektni ciklus i izvori finansiranja.docx

Onlajn obuka „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO) u periodu od 19.04. do 18.05. 2021. godine organizuje   četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama   lokalne samouprave (JLS) na temu „ELEKTRONSKA UPRAVA“ (2021-07-0103).   Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokanom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

Svrha obuka je unapređenje primene elektronske uprave u radu JLS   korišćenjem tehnologija, prvenstveno interneta u cilju boljeg   upravljanja i korišćenja javnih servisa u pružanju usluga.

Više informacija >>>

Akreditovana obuka - Komunalne delatnosti

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 17. i 18. maja 2021. godine organizuje dvodnevnu akreditovanu onlajn obuku za zaposlene u  jedinicama lokalne samouprave na temu „PRIMENA ZAKONA O  JAVNIM  PREDUZEĆIMA I ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA”(2021-07-0901). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj obuke je jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih u jedinici lokalne samouprave u funkciji poboljšanja kvaliteta lokalne regulative u  vezi sa lokalnim javnim preduzećima i komunalnim sektorom i pune primene zakonom promovisane korporativne prakse u segmentima planiranja, upravljanja i nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća.

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2637/akreditovane-obuke-komunalne-delatnosti  

Regionalni trening za trenere u oblasti upravljanja ljudskim resursima - Vrdnik

U cilјu kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavlјanje  modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravlјanja  lјudskim resursima, Stalna konferencija gradova i opština – Savez  gradova i opština Srbije (SKGO) u saradnji sa Ministarstvom državne  uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope  realizuje drugu fazu projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u lokalnoj  samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje trodnevni regionalni Trening za trenere.

Regionalni trening je namenjen rukovodiocima i zaposlenima u organizacionim jedinicama za upravlјanje lјudskim resursima, a cilј je  podizanje nivoa trenerskih kompetencija zaposlenih u lokalnoj samoupravi  za uspešno prenošenje znanja i veština u oblasti ULjR ostalim  zaposlenim u upravi i drugim organizacionim oblicima čiji je osnivač  lokalna samouprava. Po uspešno završenom treningu, učesnici će dobiti  odgovarajući sertifikat.

Trening će biti organizovan u periodu od 18. do 20. maja 2021, u Vrdniku - Etno hotel Vrdnička kula, ul. Staza Zdravlјa br. 34

Imajući u vidu značaj ove teme za podizanje stručnih i trenerskih kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima u JLS kao i broj učesnika u svetlu epidemije u kojoj se nalazimo, molimo Vas da za učešće na treningu dostavite prijavu za jednog zaposlenog - službenika koji se bavi upravljanjem ljudskim reursima.

Za prijavu zaposlenog u JLS na regionalni trening, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

 • skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i
 • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org, najkasnije do ponedeljka, 10. maja.

Tokom treninga, troškovi smeštaja (dva noćenja) i ishrane biće pokriveni iz projektnih sredstava. Ukoliko vam smeštaj nije potreban, molimo da to naglasite u prijavnom formularu.

SKGO trening organizuje uz poštovanje svih epidemioloških mera u vezi sa epidemijom COVID 19 i obezbeđena je zaštitna oprema u skladu sa merama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org, ili pozivom na 064/870-3382.

Agenda_za_ucesnike_ToT_Vrdnik

Prijavni formular ToT Vrdnik

Sastanak Mreže za socijalnu zaštitu

Stalna konferencija gradova i opština organizuje sedmi sastanak Mreže za socijalnu zaštitu SKGO, koji će biti održan u sredu, 19.05.2021. godine, sa početkom od 10:00 časova, putem Zoom platforme. 

Registraciju učešća je moguće izvršiti putem sledećeg linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZMof-Ggpz8oGtFcjmyLDd2Bv458JmANs3fD

Nacrt agende - SKGO Mreza za SZ 19052021.docx

Onlajn obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  periodu od 06. do 28. maja 2021. godine organizuje četiri dvodnevne  akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave  (JLS) na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja  projekata“.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, tako da će polaznici  nakon položenog testa znanja, dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci.

Svrha ovog programa obuke je da unapredi kvalitet planiranja i  sprovođenja lokalnih razvojnih politika kroz projektni pristup u  koordinaciji nadležnih struktura, postavljanju prioriteta i određivanju  adekvatnih izvora njihovog finansiranja.

Cilj obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za postupanje po  osnovnim principima projektnog ciklusa i njihovu primenu u poslovanju,  kao i upućivanje u raspoložive izvore finansiranja projekata od značaja  za lokalni razvoj.  

Onlajn obuka biće održana 20. i 21. maja 2021. godine;

Registracija učesnika moguća je putem sledećeg linka, najkasnije do ponedeljka 17.05. (za vebinar 20.-21-05.) – https://zoom.us/webinar/register/WN_4gDYrZDhQpaw4fZ8HCjdqg.

Molimo sve zainteresovane učesnike da prilikom registracije na jedan  od predloženih termina popune onlajn Upitnik o iskustvu u radu na  projektima. Upitnik je dostupan putem sledećeg linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4DRwE2rKQEKHn-Ed2k16KIQ4WZ5jGG9GgOrZjODEcvhUNzM4UldaTUpaOFVCWkRJOUpTOVhORjBZWi4u

Kontakt za sve dodatne informacije je Tatjana Dokić: tatjana.dokic@skgo.org.

Obuka se realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Agenda - SKGO vebinar- Projektni ciklus i izvori finansiranja.docx

Onlajn obuka "Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 20.05. do  18.06.2021. godine organizuje četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara)  za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“.  Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog  upravljanja na lokalnom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa  „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog  upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji sprovodi  Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu  sa SKGO.

Planirane onlajn obuka biće održana 20-21.05.2021. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Prijava učešća se vrši registracijom - klikom na sledeće linkove - najkasnije do utorka, 18.05. (za vebinar 20-21.05.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_qRogGwaRTlebLHUH1z0Uzg

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević: igor.pucarevic@skgo.org

VIŠE INFORMACIJA

Vebinar - Akreditovana obuka „Upravljanje javnom svojinom i imovinsko-pravni poslovi u JLS“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 24. i 25. maja 2021.  godine organizuje dvodnevnu onlajn obuku - vebinara za zaposlene u  jedinicama lokalne samouprave na temu „Upravljanje javnom svojinom i  imovinsko-pravni poslovi u JLS“. 

Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Programa Exchange 5 koji  finansija Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i  lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Više informacija >>>

Akreditovana obuka - Komunalne delatnosti

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) 24. i 25. maja 2021. godine organizuje dvodnevnu akreditovanu onlajn obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „PRIMENA ZAKONA O JAVNIM  PREDUZEĆIMA I ZAKONA O KOMUNALNIM DELATNOSTIMA”(2021-07-0901). Sprovođenje obuke realizuje se u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Cilj obuke je jačanje stručnih kapaciteta zaposlenih u jedinici lokalne samouprave u funkciji poboljšanja kvaliteta lokalne regulative u  vezi sa lokalnim javnim preduzećima i komunalnim sektorom i pune primene zakonom promovisane korporativne prakse u segmentima planiranja, upravljanja i nadzora nad radom lokalnih javnih preduzeća.

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2637/akreditovane-obuke-komunalne-delatnosti  

Sastanak Mreže za romska pitanja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  organizuje deveti sastanak Mreže za romska pitanja SKGO. Sastanak  će biti održan u sredu, 26.5.2021. godine, sa početkom u 11:00 časova, putem Zoom platforme.

Registracija učešća može se izvršiti putem sledećeg linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZApfuGgqDstHNMbB8Mw1dnCbq91rIxhqF9e

Dnevni red - 9. sastanak SKGO Mreže za romska pitanja 26.05.2021..pdf

Onlajn obuka „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  periodu od 06. do 28. maja 2021. godine organizuje četiri dvodnevne  akreditovane onlajn obuke za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave  (JLS) na temu „Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata“.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, tako da će polaznici  nakon položenog testa znanja, dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci.

Svrha ovog programa obuke je da unapredi kvalitet planiranja i  sprovođenja lokalnih razvojnih politika kroz projektni pristup u  koordinaciji nadležnih struktura, postavljanju prioriteta i određivanju  adekvatnih izvora njihovog finansiranja.

Cilj obuke je da doprinese osposobljavanju polaznika za postupanje po  osnovnim principima projektnog ciklusa i njihovu primenu u poslovanju,  kao i upućivanje u raspoložive izvore finansiranja projekata od značaja  za lokalni razvoj.  

Onlajn obuka biće održana 27. i 28. maja 2021. godine.

Registracija učesnika moguća je putem sledećeg linka, najkasnije do ponedeljka 24.05. (za vebinar 27.-28.05.) – https://zoom.us/webinar/register/WN_52UPR5EiT7-HVc3Ba42WUg

Molimo sve zainteresovane učesnike da prilikom registracije na jedan  od predloženih termina popune onlajn Upitnik o iskustvu u radu na  projektima. Upitnik je dostupan putem sledećeg linka: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=4DRwE2rKQEKHn-Ed2k16KIQ4WZ5jGG9GgOrZjODEcvhUNzM4UldaTUpaOFVCWkRJOUpTOVhORjBZWi4u

Kontakt za sve dodatne informacije je Tatjana Dokić: tatjana.dokic@skgo.org.

Obuka se realizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske. 

Agenda - SKGO vebinar- Projektni ciklus i izvori finansiranja.docx

Regionalni trening za trenere u oblasti upravljanja ljudskim resursima - Vršac

U cilјu kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavlјanje   modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravlјanja lјudskim resursima, Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravlјanje lјudskim resursima u  lokalnoj  samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO organizuje trodnevni regionalni Trening za trenere.

Regionalni trening je namenjen rukovodiocima i zaposlenima u  organizacionim jedinicama za upravlјanje lјudskim resursima, a cilј je podizanje nivoa trenerskih kompetencija zaposlenih u lokalnoj samoupravi za uspešno prenošenje znanja i veština u oblasti ULjR ostalim zaposlenim u upravi i drugim organizacionim oblicima čiji je osnivač lokalna samouprava. Po uspešno završenom treningu, učesnici će dobiti odgovarajući sertifikat.

Trening će biti organizovan u periodu od 31. maja do 2. juna 2021, u Vršcu - Hotel Vila Breg, ul. Goranska BB

Imajući u vidu značaj ove teme za podizanje stručnih i trenerskih  kapaciteta za upravljanje ljudskim resursima u JLS kao i broj učesnika u  svetlu epidemije u kojoj se nalazimo, molimo Vas da za učešće na treningu dostavite prijavu za jednog zaposlenog - službenika koji se  bavi upravljanjem ljudskim reursima.

Za prijavu zaposlenog u JLS na regionalni trening, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u:

 • skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i
 • elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org, najkasnije do 25. maja.

Tokom treninga, troškovi smeštaja (dva noćenja) i ishrane biće pokriveni iz projektnih sredstava. Ukoliko vam smeštaj nije potreban, molimo da to naglasite u prijavnom formularu.

SKGO trening organizuje uz poštovanje svih epidemioloških mera u vezi sa epidemijom COVID 19 i obezbeđena je zaštitna oprema u skladu sa merama.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Milošu Mucoku, savetniku za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org, ili pozivom na 064/870-3382.

Agenda - Vršac

Prijavni formular - Vršac

Jun

Onlajn obuka "Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 20.05. do   18.06.2021. godine organizuje četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara)   za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“.   Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

Planirane onlajn obuka biće održana 03-04.06.2021. godine, sa početkom u 10:00 časova.

Prijava učešća se vrši registracijom - klikom na sledeće linkove - najkasnije utorka, 01.06. (za vebinar 03-04.06.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_Fx1bEjelS9WC-04VaqXq_A

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević: igor.pucarevic@skgo.org

VIŠE INFORMACIJA

Onlajn obuka "Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 20.05. do   18.06.2021. godine organizuje četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara)   za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“.   Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa   „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji sprovodi   Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u  partnerstvu  sa SKGO.

Planirane onlajn obuka biće održana 10-11.06.2021. godine sa početkom u 10:00 časova.

Prijava učešća se vrši registracijom - klikom na sledeće linkove - najkasnije do utorka, 08.06. (za vebinar 10-11.06.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_L8_lEICKR7i6AQUDxafhAQ

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević: igor.pucarevic@skgo.org

VIŠE INFORMACIJA

Onlajn obuka "Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 20.05. do 18.06.2021. godine organizuje četiri dvodnevne onlajn obuke (vebinara)   za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Dostupnost informacija od javnog značaja i veb prezentacija JLS“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Unapređenje dobrog   upravljanja na lokalnom nivou“, koji se sprovodi u okviru programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog   upravljanja i socijalne uključenosti – SwissPRO“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Planirane onlajn obuka biće održana 17-18.06.2021. godine sa početkom u 10:00 časova.

Prijava učešća se vrši registracijom - klikom na sledeće linkove - najkasnije do utorka, 15.06. (za vebinar 17-18.06.) - https://zoom.us/webinar/register/WN_7ih3ewhdRNSLrufPnQs0gw

Kontakt osoba za dodatne informacije je Igor Pucarević: igor.pucarevic@skgo.org

VIŠE INFORMACIJA