Godišnji kalendar

Oktobar

Obuka - Javne politike u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „JAVNE POLITIKE U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA“ (šifra: 2021-07-1303) koji se realizuje preko platforme ZOOM.

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana u sledećem terminu:

4. oktobar 2021. godine - Prijavite se najkasnije do srede, 29.09.2021. na:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_fFW4g0MpTg25TdHeSSK9zA

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2687/vebinar-javne-politike-u-oblasti-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja

Onlajn obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje obuku „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne  samouprave“, koja će biti organizovana u vidu akreditovane obuke/vebinara putem platforme ZOOM. 

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana:

5-6. oktobra 2021. (link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wMmx24cgRxuI2ykDvnBFBw, rok za prijavu je do 30. septembra 2021.)

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ana Ilić, (064/870 33 68, ana.ilic@skgo.org).

AGENDA - VEBINAR - DOBRO UPRAVLJANJE - 5-6.10.2021.

Ekstrakt iz Sektorskog programa 2021 - UVODJENJE I IMPLEMENTACIJA PRINCIPA DOBRE UPRAVE U RADU JLS

SKGO poziv za dvodnevnu obuku o dobrom upravljanju 

Obuka - Javne politike u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO „JAVNE POLITIKE U OBLASTI POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA“ (šifra: 2021-07-1303) koji se realizuje preko platforme ZOOM.

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana u sledećem terminu:

5. oktobar 2021. godine – Prijavite se najkasnije do petka, 01.10.2021. na:  https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_mMR_0iU4QXiQGhEVOT033w

Više na http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2687/vebinar-javne-politike-u-oblasti-poljoprivrede-i-ruralnog-razvoja 

Vebinar - Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2022. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u sredu, 06. oktobar 2021. godine, organizuje onlajn seminar (vebinara) za zaposlene u  jedinicama lokalne samouprave za podršku  gradovima, opštinama i  gradskim opštinama u planiranju i programskom  budžetiranju i pripremi  odluka o budžetu za 2022. godinu. LInk za registraciju je https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_wWT1Qw1pRfW5yPCCEgiZzQ

Rok za prijavu zaposlenih u JLS za učešće na onlajn obuku (vebinar) je najkasnije do ponedeljka, 04. oktobra 2021. godine. Kontakt osoba za eventualna pitanja je Mirjani Knežević Panajotu, putem elektronske adrese mirjana.knezevic@skgo.org ili putem telefona na broj 064 870 3320.

Vebinari se realizuju u okviru šeste faze Programa Exchange, koji  finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom  finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi  materijala za vebinare, partnerska saradnja ostvaruje se sa projektom  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji sprovodi SKGO uz  podršku Vlade Švajcarske.

Pozivno pismo.pdf

Prilog 1 - Dnevni red.pdf

Prilog 2-Raspored vebinara i grupisanje LS.pdf

Niš - Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje akreditovanu obuku „Priprema predloga projekata prema procedurama  Evropske unije“, 6-8. oktobra 2021. godine, u Nišu.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj  apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org, 064 870 3339).

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf

Uvodni skup povodom početka eObuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“

Za učesnike eObuke „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“ biće organizovan inicijalni skup povodom početka eObuke gde će dobiti osnovne informacije o programu obuke, mentorima i  načinu rada korišćenja SKGO platforme za učenje na daljinu. 

Skup će biti održan putem ZOOM platforme, u četvrtak 7. oktobra sa početkom u 11 časova. Prijavljenim učesnicima će agenda biti  blagovremeno poslata.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Igor Pucarević, savetnik za dobro upravljanje (igor.pucarevic@skgo.org, 064/8703318.

Više informacija 

Vebinar - Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2022. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u četvrtak, 07. oktobar 2021. godine,, organizuje onlajn seminar (vebinara) za  zaposlene u  jedinicama lokalne samouprave za podršku  gradovima,  opštinama i  gradskim opštinama u planiranju i programskom  budžetiranju  i pripremi  odluka o budžetu za 2022. godinu. LInk za registraciju je https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_zIH4S3X1Tfaj2vMa4jPU4Q

Rok za prijavu zaposlenih u JLS za učešće na onlajn obuku (vebinar) je najkasnije do ponedeljka, 04. oktobra 2021. godine. Kontakt osoba za eventualna pitanja je Mirjani Knežević Panajotu, putem elektronske adrese mirjana.knezevic@skgo.org ili putem telefona na broj 064 870 3320.

Vebinari se realizuju u okviru šeste faze Programa Exchange, koji   finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom   finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi   materijala za vebinare, partnerska saradnja ostvaruje se sa projektom   „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji sprovodi SKGO uz   podršku Vlade Švajcarske.

Pozivno pismo.pdf

Prilog 1 - Dnevni red.pdf

Prilog 2-Raspored vebinara i grupisanje LS.pdf

Vebinar - Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2022. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u ponedeljak, 11. oktobar 2021. godine, organizuje onlajn seminar (vebinara) za  zaposlene u  jedinicama  lokalne samouprave za podršku  gradovima,  opštinama i  gradskim  opštinama u planiranju i programskom  budžetiranju  i pripremi  odluka o  budžetu za 2022. godinu. LInk za registraciju je https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_If_HAFsfT7O3Ksm5wBj5Ag

Rok za prijavu zaposlenih u JLS za učešće na onlajn obuku (vebinar) je najkasnije do ponedeljka, 04. oktobra 2021. godine. Kontakt osoba za eventualna pitanja je Mirjani Knežević Panajotu, putem elektronske adrese mirjana.knezevic@skgo.org ili putem telefona na broj 064 870 3320.

Vebinari se realizuju u okviru šeste faze Programa Exchange, koji    finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom    finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi    materijala za vebinare, partnerska saradnja ostvaruje se sa projektom    „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji sprovodi SKGO uz    podršku Vlade Švajcarske.

Pozivno pismo.pdf

Prilog 1 - Dnevni red.pdf

Prilog 2-Raspored vebinara i grupisanje LS.pdf

E-obuka "Dobro upravljanje na lokalnom nivou"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje e-obuku na temu „Dobro upravljanje na lokalnom nivou“. Ona je namenjena donosiocima odluka i zaposlenima u gradovima i opštinama sa ciljem da obezbedi podršku lokalnim samoupravama kroz osnaživanje njihovih kapaciteta za usvajanje i sprovođenje u svakodnevnoj praksi principa dobrog upravljanja: efikasnost, delotvornost, transparentnost, odgovornost, vladavina prava, participacija, jednakost i nediskriminacija.

Početak obuke je planiran za ponedeljak, 11. oktobar i trajaće sedam nedelja - do petka, 26. novembra 2021. godine. 

Za prijavu predstavnika JLS na e-obuku (koja je ujedno i prijava za onlajn skup 7. oktobra), potrebno je popuniti formular do srede, 6. oktobra preko linka:

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUrc-ihrD0tHdWqz7HzCi7X9m-9sfldmQAK 

Za sve dodatne informacije se možete obratiti Igoru Pucareviću, savetniku za dobro upravljanje, na igor.pucarevic@skgo.org ili pozivom na 064/8703318.

Ova obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Poziv 

Informacija o prijavljivanju na obuku

Izvod iz Sektorskog programa o e-obuci DOBRA UPRAVA


Vrnjačka Banja - Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  organizuje akreditovanu obuku „Priprema predloga projekata prema  procedurama Evropske unije“. 11-13. oktobra 2021. godine, u Vrnjačkoj Banji.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj  apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće  korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org, 064 870 3339).

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf

Onlajn obuka „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje obuku „Uvođenje i implementacija principa dobre uprave u radu jedinica lokalne   samouprave“, koja će biti organizovana u vidu akreditovane  obuke/vebinara putem platforme ZOOM. 

Akreditovana obuka/vebinar biće organizovana:

12-13. oktobra 2021. (link za registraciju: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_oWZ0m1cyTh-M1dbIdiCCbg, rok za prijavu do 7. oktobra 2021.)

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Ana Ilić, (064/870 33 68, ana.ilic@skgo.org).

AGENDA - VEBINAR - DOBRO UPRAVLJANJE - 12-13.10.2021.

Ekstrakt iz Sektorskog programa 2021 - UVODJENJE I IMPLEMENTACIJA PRINCIPA DOBRE UPRAVE U RADU JLS

SKGO poziv za dvodnevnu obuku o dobrom upravljanju

Onlajn sastanak Mreže SKGO gradskih i opštinskih PR menadžera

Stalna konferencija gradova i opština organizuje onlajn sastanak Mreže SKGO gradskih i opštinskih PR menadžera na kom će osnovna tema biti brendiranje lokalnih samouprava, a govorićemo i o građanskoj participaciji na lokalu kao i o aktivnostima na projektu za vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave

Sastanak će biti održan u utorak 12. oktobra 2021. godine od 11.00 do 14.00 časova, putem platforme ZOOM.

Mreža gradskih i opštinskih PR menadžera je zamišljena kao platforma za stručno usavršavanje i razmenu ideja profesionalaca u lokalnim samoupravama koji se bave poslovima protokola i informisanja. U radu Mreže mogu učestvovati i zaposleni u lokalnim samoupravama kojima oblast informisanja nije primarna dužnost, ali je obavljaju u određenom obimu ili koji žele da steknu neka nova znanja ili veštine.

Registracija se može izvršiti putem linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEkd-mqqD0sEtAZ2U_U8D3dwS6aRcipo9ln

Rok za registraciju je 12. oktobar 2021. godine, do 10 časova. 

Nacrt agende skupa

ONLAJN - Zajednička sednica odbora SKGO za zaštitu životne sredine i vanredne situacije, za urbanizam, stanovanje i izgradnju i komunalne delatnosti i energetiku

Zajednička sednica Odbora za zaštitu životne sredine i vanredne situacije, Odbora za urbanizam, stanovanje i izgradnju i Odbora za komunalne delatnosti i energetiku SKGO biće održana u utorak, 12. oktobra 2021. godine, sa početkom u 11 časova, putem ZOOM aplikacije.

Članovi ova tri odbora SKGO učešće mogu prijaviti putem linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZwtd-CrrDwsE9ET2Ow-ToeQSNODWMAI800Z.

Pozivno pismo za članove Odbora za urbanizam.pdf

Dnevni red zajedničke sednice 3 Odbora.pdfVebinar - Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2022. godinu

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u sredu, 13. oktobar 2021. godine, organizuje onlajn seminar (vebinara) za  zaposlene u  jedinicama  lokalne samouprave za podršku  gradovima,  opštinama i  gradskim  opštinama u planiranju i programskom  budžetiranju  i pripremi  odluka o  budžetu za 2022. godinu. LInk za registraciju je https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_4T2BDQsBRbeYJsKBTKARhQ

Rok za prijavu zaposlenih u JLS za učešće na onlajn obuku (vebinar) je najkasnije do ponedeljka, 04. oktobra 2021. godine. Kontakt osoba za eventualna pitanja je Mirjani Knežević Panajotu, putem elektronske adrese mirjana.knezevic@skgo.org ili putem telefona na broj 064 870 3320.

Vebinari se realizuju u okviru šeste faze Programa Exchange, koji    finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom    finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi    materijala za vebinare, partnerska saradnja ostvaruje se sa projektom    „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji sprovodi SKGO uz    podršku Vlade Švajcarske.

Pozivno pismo.pdf

Prilog 1 - Dnevni red.pdf

Prilog 2-Raspored vebinara i grupisanje LS.pdf

ONLAJN - Zajednička sednica Odbora za sistemska pitanja i upravu i Odbora za finansije i javnu imovinu

Zajednička sednica Odbora za sistemska pitanja i upravu i Odbora za finansije i javnu imovinu SKGO biće održana u sredu, 13. oktobra 2021. godine, sa početkom u 13 časova, posredstvom ZOOM platforme.

Zajednička sednica dva navedena odbora SKGO organizuje se kao događaj u okviru tekuće javne rasprave o Nacrtu strateškog plana SKGO 2022-2025, sa fokusom na prva dva programska cilja iz nacrta dokumenta koji u najvećoj meri pripadaju delokrugu ovih odbora. Zajednička sednica biće prilika da se prodiskutuju i druga aktuelna pitanja od interesa za delokrug Odbora, a u skladu sa predlogom dnevnog reda. 

Rok za prijavu učešća je najkasnije do ponedeljka 11. oktobra 2021. godine, registrovanjem putem linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0qdOmvpjovGdKOB_MSvpbUjTL44DxvCgq5

Kontakt osobe za dodatne informacije su Ružica Aranđelović Ilić, sekretar Odbora za sistemska pitanja i upravu (ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org) i Dunja Pavićević, sekretar Odbora za finansije i javnu imovinu (dunja.pavicevic@skgo.org).

Onlajn konferencija „Učešće građana u odlučivanju u oblasti životne sredine i informisanje u vanrednim situacijama“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje u četvrtak, 14. oktobra 2021. godine, sa početkom u 10 časova onlajn konferenciju „Učešće građana u odlučivanju u oblasti životne sredine i informisanje u vanrednim situacijama“. Skup se održava u okviru Evropske nedelje lokalne demokratije, a biće realizovan putem Zoom platforme. 

Evropska nedelja lokalne demokratije (ENLD) je godišnji evropski događaj, u okviru koga lokalne vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope (i šire) organizuju javne događaje kako bi se sastali sa svojim građanima i angažovali ih u rešavanju aktuelnih pitanja. Ove godine, tema ENLD je Zaštita životne sredine: lokalne zajednice preduzimaju mere i u okviru ove teme, SKGO organizuje aktivnost posvećenu temi ENLD. Cilj konferencije je prezentacija Metodologije o ispitivanju zadovoljstva korisnika komunalnim uslugama i iskustva sa lokalnog nivoa, koja je razvijena u okviru programa “Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU – Druga faza“ koji je finansiran od strane Vlade Švedske, a koji sprovodi SKGO u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR). Drugi deo konferencije biće posvećen načinu informisanja građana u vanrednim situacijama – primeri sa lokalnog nivoa.

Registraciju za učešće na konferenciji moguće je izvršiti putem sledećeg linka: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_NBoaDwAvSymUQilgTIq4Cg 

Rok za prijavu je najkasnije do srede, 13. oktobra 2021. godine.

Pozivno pismo.pdf

Agenda ENLD_14.10.2021.pdf

ONLAJN – Sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku / Zajednička sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku i Odbora za ekonomski razvoj

Četvrta sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku i peta, zajednička sednica Odbora za zdravlje I socijalnu politiku i Odbora za ekonomski razvoj, biće održane u petak, 15. oktobra 2021. godine sa početkom u 10 časova, putem ZOOM platforme. 

Link za registraciju je: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUpce6prT0sGtGCD4VfzVMnFoaJTdKzXUU4.   

Rok za registraciju je najkasnije 13. oktobar  do 12 časova.

IV sednica Odbora za zdravlje i socijalnu politiku 10 oktobar 2021.docx

Agenda zajedničke sednice

Onlajn sastanak Mreže za romska pitanja SKGO

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje deseti sastanak SKGO Mreže za romska pitanja, koji će biti održan u utorak, 19.10.2021. godine, sa početkom u 12 časova, putem Zoom platforme. 

Članovi Mreže se za učešće na sastanku mogu registrovati putem sledećeg linkahttps://us06web.zoom.us/meeting/register/tZEpdOGvqj8sGt2TSlQTc1RflRwiNEUl-qOT

Dnevni red 10 sastanak Mreze 19.10.2021..pdf

Onlajn sastanak Mreže za zdravlje SKGO

Stalna konferencija gradova i opština organizuje sastanak Mreže za zdravlje, koja će se održati online, putem ZOOM platforme, u sredu, 20. oktobra 2021. sa početkom u 10 časova.

Link za registraciju je: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcqfuCvrjouGt2H60oFUjSPuH0NdjWZgP5m

mreza za zdravlje agneda 20 oktobar 2021.pdf

Beograd - Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  organizuje akreditovanu obuku „Priprema predloga projekata prema  procedurama Evropske unije“. 25-27. oktobra 2021. godine, u Beogradu.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj  apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće  korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org, 064 870 3339).

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf

Novi Sad - Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  organizuje akreditovanu obuku „Priprema predloga projekata prema  procedurama Evropske unije“. 27-29. oktobra 2021. godine, u Novom Sadu.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj  apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće  korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org, 064 870 3339).

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf

Akreditovana onlajn obuka „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 29. oktobra do 9. novembra 2021. godine organizuje četiri jednodnevne akreditovane online obuke (vebinara) za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Rodno budžetiranje u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada  Švajcarske.

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama  lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke  zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od  strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja  akreditovanog programa obuke „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“ i  uspešno položenog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci. SKGO je obuku na istu temu realizovala tokom 2020. godine, ali  je, zbog iskazane potrebe i interesovanja JLS za ovom obukom, odlučeno  da ona bude ponovo realizovana i tokom 2021. godine.

Cilj obuke je da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi sa  planiranjem i upravljanjem javnim finansijama, predstavnici mehanizama  za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno odgovornog  budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na vebinar u petak, 29. oktobra (prijava najkasnije do srede, 27. oktobra) link je: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZcpd-uuqDgpG9QsGlyidNNlg49kTXKU1daW.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Sara Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo_Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

Izvod iz Sektorskog programa.pdf

Radionica „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“

U okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske SKGO organizuje regionalnu radionicu na temu „Komasacija – pravni i geodetski  aspekti“ 29.10.2021 godine, u Nišu, u Hotelu Tami.

Cilj radionica je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave  upoznaju sa kompletnim postupkom komasacije i to kako sa pravnog tako i  sa geodetsko-tehničkog aspekta, od početka samog postupka i donošenja  odluke o sprovođenju komasacije na određenom području do pravosnažnosti  rešenja o raspodeli komasacione mase. Biće razmotrena ne samo teorijska  pitanja i aspekti, već i konkretni praktični problemi koji se javljaju u  sprovođenju postupka komasacije.

Kontakt osoba za dodatne informacija je Ljiljana Jovanović, šefica  Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj  (ljiljana.jovanovic@skgo.org, 011/735-7943).

Agenda komasacija radionice - 29.10 Nis.pdf

Prijavni formular Nis.doc

Novembar

Akreditovana onlajn obuka „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 29. oktobra do 9. novembra 2021. godine organizuje četiri jednodnevne akreditovane online obuke (vebinara) za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Rodno budžetiranje u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada  Švajcarske.

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama  lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke  zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od  strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja  akreditovanog programa obuke „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“ i  uspešno položenog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci. SKGO je obuku na istu temu realizovala tokom 2020. godine, ali  je, zbog iskazane potrebe i interesovanja JLS za ovom obukom, odlučeno  da ona bude ponovo realizovana i tokom 2021. godine.

Cilj obuke je da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi sa  planiranjem i upravljanjem javnim finansijama, predstavnici mehanizama  za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno odgovornog  budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na vebinar u utorak, 02. novembra (prijava najkasnije do petka, 29. oktobra): https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZYsduGvpzssE9LomJnOky-bPvLQ0ci7__Jn 

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u  slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo  predstavnika JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno  obavešteni.

Posebno napominjemo da je za učešće na obuci potrebno da svaki  učesnik ima računar sa pristupom internetu, zvučnik, odnosno slušalice,  mikrofon a poželjno je da ima i kameru. Dodatne tehničke instrukcije u  vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme, preko koje će se ova  obuka realizovati, prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju  elektronsku adresu, zajedno sa pripremnim materijalom najmanje tri radna  dana pre početka vebinara.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Sara Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo_Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

Izvod iz Sektorskog programa.pdf

Radionica „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“

U okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji  podržava Vlada Švajcarske SKGO organizuje regionalnu radionicu na  temu „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“ 4.11.2021 godine, u Kragujevcu, u Hotelu Kragujevac.

Cilj radionica je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave  upoznaju sa kompletnim postupkom komasacije i to kako sa pravnog tako i  sa geodetsko-tehničkog aspekta, od početka samog postupka i donošenja  odluke o sprovođenju komasacije na određenom području do pravosnažnosti  rešenja o raspodeli komasacione mase. Biće razmotrena ne samo teorijska  pitanja i aspekti, već i konkretni praktični problemi koji se javljaju u  sprovođenju postupka komasacije.

Kontakt osoba za dodatne informacija je Ljiljana Jovanović, šefica  Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj  (ljiljana.jovanovic@skgo.org, 011/735-7943).

Onlajn - Inicijalni sastanak za učesnike eObuke „Socijalna inkluzija Roma i Romkinja na lokalnom nivou“

Inicijalni sastanak za učesnike eObuke „Socijalna inkluzija Roma i Romkinja na lokalnom nivou“ biće održan 4. novembra 2021. godine putem ZOOM platforme.

Link za učešće, kao i dnevni red sastanka biče pravovremeno objavljen.

Akreditovana onlajn obuka „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 29. oktobra do 9. novembra 2021. godine organizuje četiri jednodnevne akreditovane online obuke (vebinara) za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Rodno budžetiranje u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada  Švajcarske.

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama  lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke  zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od  strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja  akreditovanog programa obuke „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“ i  uspešno položenog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci. SKGO je obuku na istu temu realizovala tokom 2020. godine, ali  je, zbog iskazane potrebe i interesovanja JLS za ovom obukom, odlučeno  da ona bude ponovo realizovana i tokom 2021. godine.

Cilj obuke je da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi sa  planiranjem i upravljanjem javnim finansijama, predstavnici mehanizama  za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno odgovornog  budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na vebinar u petak, 05. novembra (najkasnije do srede, 03. novembra): https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZ0vcOGhqToqHNGzfpFpsWcONpW6tIH9gsP8.

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u  slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo  predstavnika JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno  obavešteni.

Posebno napominjemo da je za učešće na obuci potrebno da svaki  učesnik ima računar sa pristupom internetu, zvučnik, odnosno slušalice,  mikrofon a poželjno je da ima i kameru. Dodatne tehničke instrukcije u  vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme, preko koje će se ova  obuka realizovati, prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju  elektronsku adresu, zajedno sa pripremnim materijalom najmanje tri radna  dana pre početka vebinara.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Sara Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo_Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

Izvod iz Sektorskog programa.pdf

Niš - Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje akreditovanu obuku „Priprema predloga projekata prema  procedurama Evropske unije“. 8-10. novembra 2021. godine, u Nišu.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org, 064 870 3339).

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf

Akreditovana onlajn obuka „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 29. oktobra do 9. novembra 2021. godine organizuje četiri jednodnevne akreditovane online obuke (vebinara) za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu „Rodno budžetiranje u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji podržava Vlada  Švajcarske.

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama  lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke  zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, usvojenog od  strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon pohađanja  akreditovanog programa obuke „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“ i  uspešno položenog testa znanja dobiti sertifikat o uspešno završenoj  obuci. SKGO je obuku na istu temu realizovala tokom 2020. godine, ali  je, zbog iskazane potrebe i interesovanja JLS za ovom obukom, odlučeno  da ona bude ponovo realizovana i tokom 2021. godine.

Cilj obuke je da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi sa  planiranjem i upravljanjem javnim finansijama, predstavnici mehanizama  za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno odgovornog  budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave na vebinar u utorak, 09. novembra (najkasnije do petka, 05. novembra): https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAqf-yqrDsjGtHSpiydKWm_7NKJ7X8MJ68W.

S obzirom na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u  slučaju većeg interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno prisustvo  predstavnika JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno  obavešteni.

Posebno napominjemo da je za učešće na obuci potrebno da svaki  učesnik ima računar sa pristupom internetu, zvučnik, odnosno slušalice,  mikrofon a poželjno je da ima i kameru. Dodatne tehničke instrukcije u  vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme, preko koje će se ova  obuka realizovati, prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju  elektronsku adresu, zajedno sa pripremnim materijalom najmanje tri radna  dana pre početka vebinara.

Kontakt osoba za sve dodatne informacije je Sara Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo_Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi 2021.pdf

Izvod iz Sektorskog programa.pdf

Radionica „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“

U okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji  podržava Vlada Švajcarske SKGO organizuje regionalnu radionicu na  temu „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“ 19.11.2021 godine, u Beogradu, u Hotelu M.

Cilj radionica je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave  upoznaju sa kompletnim postupkom komasacije i to kako sa pravnog tako i  sa geodetsko-tehničkog aspekta, od početka samog postupka i donošenja  odluke o sprovođenju komasacije na određenom području do pravosnažnosti  rešenja o raspodeli komasacione mase. Biće razmotrena ne samo teorijska  pitanja i aspekti, već i konkretni praktični problemi koji se javljaju u  sprovođenju postupka komasacije.

Kontakt osoba za dodatne informacija je Ljiljana Jovanović, šefica  Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj  (ljiljana.jovanovic@skgo.org, 011/735-7943).

Zlatibor - Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  organizuje akreditovanu obuku „Priprema predloga projekata prema  procedurama Evropske unije“. 24-26. novembra 2021. godine, na Zlatiboru.

Obuka predstavnika JLS obaviće se po akreditovanom programu u okviru  Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama lokalne samouprave za 2021. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2021.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja akreditovanog programa obuke i uspešno savladanog testa znanja  dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Svrha podrške je osiguranje kvalitetnog i kontinuiranog modaliteta  stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS koji bi doprineo boljoj  apsorpciji trenutno dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom  nivou i osigurao kontinuitet u izgradnji kapaciteta neophodnih za buduće  korišćenje strukturnih i investicionih fondova EU.

Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Kontakt osoba za sva dodatna pitanja je Nina Čehov (nina.cehov@skgo.org, 064 870 3339).

Agenda - SKGO trening - Priprema predloga projekata u skladu sa EU procedurama.pdf

Radionica „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“

U okviru projekta “Institucionalna podrška  SKGO – treća faza”, koji podržava Vlada Švajcarske SKGO organizuje  četiri regionalne radionice na temu „Komasacija – pravni i geodetski  aspekti“ 26.11.2021. godine, u Zrenjaninu, u Hotelu Vojvodina.

Cilj radionica je da se predstavnici jedinica lokalne samouprave  upoznaju sa kompletnim postupkom komasacije i to kako sa pravnog tako i  sa geodetsko-tehničkog aspekta, od početka samog postupka i donošenja  odluke o sprovođenju komasacije na određenom području do pravosnažnosti  rešenja o raspodeli komasacione mase. Biće razmotrena ne samo teorijska  pitanja i aspekti, već i konkretni praktični problemi koji se javljaju u  sprovođenju postupka komasacije.

Kontakt osoba za dodatne informacija je Ljiljana Jovanović, šefica  Odeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj  (ljiljana.jovanovic@skgo.org, 011/735-7943).

децембар

Skupština SKGO