Godišnji kalendar

Novembar

Niš - Radionica u sklopu paketa podrške za upravljanje imovinom

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  sklopu Programa Exchange 5 nastavlja saradnju sa lokalnim samoupravama  koje su dobile pakete podrške u oblasti upravljanja imovinom. Tokom  novembra, na jednodnevnim skupovima biće održane dve radionice o  usklađivanju internih akata JLS u oblasti upravljanja imovinom sa  pozitivno-pravnim propisima, kao i o knjigovodstvenoj evidenciji i  konsolidovanom upravljanju imovinom.

Prva radionica namenjena je zaposlenima na imovinsko-pravnim  poslovima i poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojina, kao i  zaposlenima na poslovima donošenja akata, dok je druga namenjena  zaposlenima u službama finansija.

Cilj sastanaka je da se pruži podrška i usvoje akti i procedure za  upravljanje imovinom JLS i uspostavi konsolidovano upravljanje imovinom  lokalne samouprave.

Sastanci će biti održani u skladu sa sledećim rasporedom:

 • 3.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Bela Palanka, Trgovište, Crna Trava, Babušnica i Gadžin Han.
 • 4.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Rača i Svilajnac.
 • 6.11.2020. godine, Zlatar, a učestvuju Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Nova Varoš i Prijepolje.
 • 10.11.2020. godine, Vrnjačka Banja, a učestvuju Trstenik, Varvarin i Vrnjačka Banja.
 • 13.11.2020. godine, Šabac, a učestvuju Kikinda, Mionica, Šabac i Ljubovija.

Tokom održavanja sastanaka biće poštovane sve mera za prevenciju  širenja bolesti Covid-19, održavanje fizičke distance i korišćenje  zaštitne opreme.


Niš - Radionica u sklopu paketa podrške za upravljanje imovinom

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  sklopu Programa Exchange 5 nastavlja saradnju sa lokalnim samoupravama  koje su dobile pakete podrške u oblasti upravljanja imovinom. Tokom  novembra, na jednodnevnim skupovima biće održane dve radionice o  usklađivanju internih akata JLS u oblasti upravljanja imovinom sa  pozitivno-pravnim propisima, kao i o knjigovodstvenoj evidenciji i  konsolidovanom upravljanju imovinom.

Prva radionica namenjena je zaposlenima na imovinsko-pravnim  poslovima i poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojina, kao i  zaposlenima na poslovima donošenja akata, dok je druga namenjena  zaposlenima u službama finansija.

Cilj sastanaka je da se pruži podrška i usvoje akti i procedure za  upravljanje imovinom JLS i uspostavi konsolidovano upravljanje imovinom  lokalne samouprave.

Sastanci će biti održani u skladu sa sledećim rasporedom:

 • 3.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Bela Palanka, Trgovište, Crna Trava, Babušnica i Gadžin Han.
 • 4.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Rača i Svilajnac.
 • 6.11.2020. godine, Zlatar, a učestvuju Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Nova Varoš i Prijepolje.
 • 10.11.2020. godine, Vrnjačka Banja, a učestvuju Trstenik, Varvarin i Vrnjačka Banja.
 • 13.11.2020. godine, Šabac, a učestvuju Kikinda, Mionica, Šabac i Ljubovija.

Tokom održavanja sastanaka biće poštovane sve mera za prevenciju  širenja bolesti Covid-19, održavanje fizičke distance i korišćenje  zaštitne opreme.

Vebinar - Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu regionalnu obuku na temu: „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja“, koja će biti održana u četvrtak i petak, 5. i 6. novembra sa početkom u 11:00 časova.

Broj mesta je ograničen. Prijave za učešće na obuci su otvorene do 3. novembra 2020. godine popunjavanjem prijavnog formulara putem linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_8l2OedqSTaeRkw3LXhrnBA

Za sve dodatne informacije, molim Vas da kontaktirate gospodina  Slobodana Milivojevića, koordinatora za evropske integracije, putem  telefona 064/8703383 ili elektronskim putem na slobodan.milivojevic@skgo.org.

Ova aktivnost realizuje se u okviru programa "Podrška lokalnim  samoupravama u Srbiji na putu ka EU - druga faza", koji finansira Vlada  Švedske. 

Dnevni red

Vebinar "Komunalna inspekcija"

Termin  održavanja akreditovane obuke (vebinara) na temu: "Komunalna  inspekcija", predviđene za 11. novembar 2020. godine je promenjen i obuka će biti održana u petak, 6. novembra 2020. godine, sa početkom u 11.00 časova.  Sve kolege koje su se prijavile za termin 11. novembar,  dobile su  posebno obaveštenje i automatski su prijavljene za novi termin, te nije  potrebno da vrše novu registraciju.  Učesnici koji se još nisu prijavili  mogu to učiniti posredstvom linka u prilogu: https://zoom.us/webinar/register/WN_L1GKpQWCR02lj_ZFn0qeJQ

Takođe, na raspolaganju nam je još jedan novi termin obuke, četvrtak, 5. novembar 2020. godine, sa početkom u 11.00 časova, prijava se može izvršiti putem sledećeg linka https://zoom.us/webinar/register/WN_B0jdxldiREWq_oBiD3b0TA

Kontakt osoba je Ružica Aranđelović Ilić putem broja: 064/8703303 ili elektronske adrese: ruzica.arandjelovic.ilic@skgo.org.

AGENDA vebinar - KOMUNALNA INSPEKCIJA.docx

TEKST ZA VEBINAR Komunalna inspekcija.doc

Uputstvo za polaznike vebinara .pdf

Zlatar - Radionica u sklopu paketa podrške za upravljanje imovinom

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  sklopu Programa  Exchange 5 nastavlja saradnju sa lokalnim samoupravama  koje su dobile  pakete podrške u oblasti upravljanja imovinom. Tokom  novembra, na  jednodnevnim skupovima biće održane dve radionice o  usklađivanju  internih akata JLS u oblasti upravljanja imovinom sa  pozitivno-pravnim  propisima, kao i o knjigovodstvenoj evidenciji i  konsolidovanom  upravljanju imovinom.

Prva radionica namenjena je zaposlenima na imovinsko-pravnim   poslovima i poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojina, kao i   zaposlenima na poslovima donošenja akata, dok je druga namenjena   zaposlenima u službama finansija.

Cilj sastanaka je da se pruži podrška i usvoje akti i procedure za   upravljanje imovinom JLS i uspostavi konsolidovano upravljanje imovinom   lokalne samouprave.

Sastanci će biti održani u skladu sa sledećim rasporedom:

 • 3.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Bela Palanka, Trgovište, Crna Trava, Babušnica i Gadžin Han.
 • 4.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Rača i Svilajnac.
 • 6.11.2020. godine, Zlatar, a učestvuju Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Nova Varoš i Prijepolje.
 • 10.11.2020. godine, Vrnjačka Banja, a učestvuju Trstenik, Varvarin i Vrnjačka Banja.
 • 13.11.2020. godine, Šabac, a učestvuju Kikinda, Mionica, Šabac i Ljubovija.

Tokom održavanja sastanaka biće poštovane sve mera za prevenciju   širenja bolesti Covid-19, održavanje fizičke distance i korišćenje   zaštitne opreme.

Vebinar "Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština  Srbije (SKGO), u periodu od 09. novembra do 16. decembra organizuje  četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara„Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave“. 

Dvodnevni vebinari namenjeni su zaposlenima u jedinicama lokalne  samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i upravljanjem  javnim politikama sa ciljem da se upoznaju sa procesom pripreme i  sprovođenja Plana razvoja u skladu sa propisima koji uređuju planski  sistem Republike Srbije.

Prvi termin za održavanje vebinara je 9. i 10. novembar 2020. godine.

Prijava učešća je do ponedeljka 2. novembra 2020. godine, slanjem popunjenog prijavnog formulara i izborom jednog od navedenih termina na adresu pavle.tmusic@skgo.org u elektronskoj verziji (popunjen  MS Word dokument sa neophodnim podacima – Prilog 3), pri čemu nije  neophodan potpis ovlašćenog lica. Nakon registracije, učesnici će dobiti  elektronskim putem tehničke instrukcije za praćenje vebinara putem  onlajn platforme.

Kontakt osoba je Pavle Tmušić, savetnik za javne finansije u SKGO (pavle.tmusic@skgo.org, 064 8703387).

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv-Vebinar-SKGO-Plan razvoja JLS.pdf

Prilog 1 - Opis obuke.pdf

Prilog 2 - Dnevni red onlajn obuke.pdf

Prilog 3 - Prijavni formular.doc

Vebinar o zaštiti podataka o ličnosti i tajnost podataka

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 9. novembra do 18. decembra 2020. godine organizuje četiri  dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u  jedinicama lokalne samouprave na temu: „Zaštita podataka o ličnosti i  tajnost podataka“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru  projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji  podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske  razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne  uključenosti – Swiss Pro“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija  za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS tj. službenici koji vode baze  podataka koje sadrže podatke o ličnosti, odnosno imenovana lica za  zaštitu podataka o ličnosti, kao i službenici koji postupaju po zahtevu  za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, upoznaju sa novim  zakonskim rešenjima i osposobe za efikasnu i praktičnu primenu Zakona o  zaštiti podataka o ličnosti.

Prva dvodnevna onlajn obuka biće održana u ponedeljak i utorak, 9. i 10. novembra 2020.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave, potrebno je poslati popunjen prijavni formular najkasnije do petka, 30. oktobra u elektronskoj verziji na adresu sara.talijan@skgo.org

Prijavni formular >>>

Vrnjačka Banja - Radionica u sklopu paketa podrške za upravljanje imovinom

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  sklopu Programa  Exchange 5 nastavlja saradnju sa lokalnim samoupravama  koje su dobile  pakete podrške u oblasti upravljanja imovinom. Tokom  novembra, na  jednodnevnim skupovima biće održane dve radionice o  usklađivanju  internih akata JLS u oblasti upravljanja imovinom sa  pozitivno-pravnim  propisima, kao i o knjigovodstvenoj evidenciji i  konsolidovanom  upravljanju imovinom.

Prva radionica namenjena je zaposlenima na imovinsko-pravnim   poslovima i poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojina, kao i   zaposlenima na poslovima donošenja akata, dok je druga namenjena   zaposlenima u službama finansija.

Cilj sastanaka je da se pruži podrška i usvoje akti i procedure za   upravljanje imovinom JLS i uspostavi konsolidovano upravljanje imovinom   lokalne samouprave.

Sastanci će biti održani u skladu sa sledećim rasporedom:

 • 3.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Bela Palanka, Trgovište, Crna Trava, Babušnica i Gadžin Han.
 • 4.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Rača i Svilajnac.
 • 6.11.2020. godine, Zlatar, a učestvuju Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Nova Varoš i Prijepolje.
 • 10.11.2020. godine, Vrnjačka Banja, a učestvuju Trstenik, Varvarin i Vrnjačka Banja.
 • 13.11.2020. godine, Šabac, a učestvuju Kikinda, Mionica, Šabac i Ljubovija.

Tokom održavanja sastanaka biće poštovane sve mera za prevenciju   širenja bolesti Covid-19, održavanje fizičke distance i korišćenje   zaštitne opreme.

Vebinar - Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu regionalnu obuku na temu: „Uspostavljanje i razvoj međunarodne saradnje gradova i opština i izvori finansiranja“, koja će biti održana u četvrtak i petak, 12. i 13. novembra sa početkom u 11:00 časova.

Broj mesta je ograničen. Prijave za učešće na obuci su otvorene do 11. novembra 2020. godine popunjavanjem prijavnog formulara putem linka: https://zoom.us/webinar/register/WN_N1WrwX9AQJSAD1e1l2Wjag

Za sve dodatne informacije, molim Vas da kontaktirate gospodina Slobodana Milivojevića, koordinatora za evropske integracije, putem telefona 064/8703383 ili elektronskim putem na slobodan.milivojevic@skgo.org.

Ova aktivnost realizuje se u okviru programa "Podrška lokalnim   samoupravama u Srbiji na putu ka EU - druga faza", koji finansira Vlada Švedske. 

Dnevni red

Šabac - Radionica u sklopu paketa podrške za upravljanje imovinom

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u  sklopu Programa  Exchange 5 nastavlja saradnju sa lokalnim samoupravama  koje su dobile  pakete podrške u oblasti upravljanja imovinom. Tokom  novembra, na  jednodnevnim skupovima biće održane dve radionice o  usklađivanju  internih akata JLS u oblasti upravljanja imovinom sa  pozitivno-pravnim  propisima, kao i o knjigovodstvenoj evidenciji i  konsolidovanom  upravljanju imovinom.

Prva radionica namenjena je zaposlenima na imovinsko-pravnim   poslovima i poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojina, kao i   zaposlenima na poslovima donošenja akata, dok je druga namenjena   zaposlenima u službama finansija.

Cilj sastanaka je da se pruži podrška i usvoje akti i procedure za   upravljanje imovinom JLS i uspostavi konsolidovano upravljanje imovinom   lokalne samouprave.

Sastanci će biti održani u skladu sa sledećim rasporedom:

 • 3.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Bela Palanka, Trgovište, Crna Trava, Babušnica i Gadžin Han.
 • 4.11.2020. godine, Niš, a učestvuju Rača i Svilajnac.
 • 6.11.2020. godine, Zlatar, a učestvuju Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Nova Varoš i Prijepolje.
 • 10.11.2020. godine, Vrnjačka Banja, a učestvuju Trstenik, Varvarin i Vrnjačka Banja.
 • 13.11.2020. godine, Šabac, a učestvuju Kikinda, Mionica, Šabac i Ljubovija.

Tokom održavanja sastanaka biće poštovane sve mera za prevenciju   širenja bolesti Covid-19, održavanje fizičke distance i korišćenje   zaštitne opreme.

Vebinar o zaštiti podataka o ličnosti i tajnost podataka

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 9. novembra do 18. decembra 2020. godine organizuje četiri   dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u   jedinicama lokalne samouprave na temu: „Zaštita podataka o ličnosti i   tajnost podataka“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru   projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji   podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske   razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne   uključenosti – Swiss Pro“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija   za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS tj. službenici koji vode baze   podataka koje sadrže podatke o ličnosti, odnosno imenovana lica za   zaštitu podataka o ličnosti, kao i službenici koji postupaju po zahtevu   za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, upoznaju sa novim   zakonskim rešenjima i osposobe za efikasnu i praktičnu primenu Zakona o   zaštiti podataka o ličnosti.

Druga dvodnevna onlajn obuka biće održana u ponedeljak i utorak, 16. i 17. novembra 2020.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave, potrebno je poslati popunjen prijavni formular najkasnije do petka, 6. novembra u elektronskoj verziji na adresu sara.talijan@skgo.org

Prijavni formular >>>

Predstavljanje godišnjeg izveštaja Evropske komisije o Srbiji 2020, ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan i projekata evropskog povezivanja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Delegacija Evropke unije u Srbiji Vas organizuju predstavljanje  Evropskog ekonomsko-investicionog plana za Zapadni Balkan, Godišnjeg  Izveštaja EU o napretku Srbije ka evropskim integracijama u 2020. godini  i evropske projekte povezanosti. Prezentacija će biti održana onlajn, 16. novembra 2020. godine sa početkom u 11:00 časova.

Cilj prezentacije je da se donosiocima odluka na lokalnom nivou - gradonačelnicima i predsednicima opština predstavi  mere Evropskog ekonomsko-investicionog plana, zatim stavovi i ocene  važne za lokalnu samoupravu iznete u Godišnjem izveštaju o napretku  Srbije, kao i najvažniji projekti u okviru Evropske agende povezivanja.  Takođe, biće predstavljen i pogled Švedske na promene i novu  metodologiju procesa proširenja, kao i izazovi i perspektiva lokalne  samouprave u procesu pristupanja naše zemlje EU.

Od izuzetnog je značaja da se donosioci odluka na lokalnom nivou,  upoznaju sa navedenim temama, s obzirom na to da se elementi ovih tema, a  naročito preporuke iz Godišnjeg izveštaja odnose i na nadležnosti i  kapacitete lokalne samouprave za njihovo sprovođenje, a da ujedno o tome informišu i svoje građane. 

Ova  aktivnost sprovodi se u okviru programa "Podrška lokalnim samoupravama u  Srbiji na putu ka EU - druga faza", koji finansira Vlada Švedske.

Prezentacija će biti prenošena uživo na platformama Youtube i Facebook.

Youtube link - uživo

Facebook link - uživo

Dnevni red

Vebinar „Razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) za zaposlene u  jedinicama lokalne samouprave organizuje vebinare „Razvoj, sprovođenje i  praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou“. Vebinari  se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa  kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih.

Cilj vebinara je jačanje kapaciteta zaposlenih u JLS u primeni  principa dobre uprave u radu lokalne samouprave u oblasti prava  nacionalnih manjina, sa posebnim osvrtom na Romsku nacionalnu manjinu u  skladu sa prioritetima nacionalne Strategije za socijalno uključivanje  Roma i Romkinja, kao i obavezama koje proističu iz primene Poglavlja 23.

Vebinara će biti održan 17-18. novembra 2020. godine, u periodu od 11:00 do 14:30, link za registraciju: https://zoom.us/webinar/register/WN_VGObJ-QOQLStVItux06v2w

Rok za prijavu je do 13. novembra 2020. godine.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu Programa „Podrška EU inkluziji  Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira  Evropska unija.

AGENDA.pdf

Uputstvo za polaznike vebinara .pdf

Vebinar "Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO), u periodu od 09. novembra do 16. decembra organizuje   četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara„Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave“. 

Dvodnevni vebinari namenjeni su zaposlenima u jedinicama lokalne   samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i upravljanjem   javnim politikama sa ciljem da se upoznaju sa procesom pripreme i   sprovođenja Plana razvoja u skladu sa propisima koji uređuju planski   sistem Republike Srbije.

Drugi termin za održavanje vebinara je 19. i 20. novembar 2020. godine.

Prijava učešća je do ponedeljka 2. novembra 2020. godine, slanjem popunjenog prijavnog formulara i izborom jednog od navedenih termina na adresu pavle.tmusic@skgo.org u elektronskoj verziji (popunjen   MS Word dokument sa neophodnim podacima – Prilog 3), pri čemu nije   neophodan potpis ovlašćenog lica. Nakon registracije, učesnici će  dobiti  elektronskim putem tehničke instrukcije za praćenje vebinara  putem  onlajn platforme.

Kontakt osoba je Pavle Tmušić, savetnik za javne finansije u SKGO (pavle.tmusic@skgo.org, 064 8703387).

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv-Vebinar-SKGO-Plan razvoja JLS.pdf

Prilog 1 - Opis obuke.pdf

Prilog 2 - Dnevni red onlajn obuke.pdf

Prilog 3 - Prijavni formular.doc

Onlajn radionica - "Lokalna politika zapošljavanja - značaj, okvir i akteri"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalni sastanak na temu „Lokalna politika zapošljavanja – značaj, okvir i akteri ˮ, koji će biti održan 19. novembra 2020. godine, putem Zoom platforme, u trajanju od 10 do 14 časova.

Sastanak organizuju Stalna konferencija gradova i opština i Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća fazaˮ, koji podržava Vlada Švajcarske Konfederacije.

Učesnicima sastanka - predstavnicima jedinicama lokalne samouprave, koje u prethodnom periodu nisu izrađivale ili realizovale lokalne akcione planove zapošljavanja, biće predstavljen koncept i značaj lokalne politike zapošljavanja, lokalnih saveta za zapošljavanje i lokalnog akcionog plana zapošljavanja, kao i pripremljene lične karte za svaku od lokalnih samouprava, sa analizom podataka, odnosno izvorima podataka koji služe sagledavanju stanja na lokalnom tržištu rada. Pored toga na sastanku će biti predstavljena i politika zapošljavanja na nacionalnom nivou i izrada novog strateškog okvira politike zapošljavanja za period 2021. – 2026. godine.

Potrebno je da svoje učešće na sastanku potvrdite do 17. novembra 2020. godine na sledeće adrese elektronske pošte: sladjana.grujic@skgo.org и milica.janackovic@minrzs.gov.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti SKGO Programskom direktoru za ekonomski razvoj, Slađana Grujić, na telefon broj: 064/870-3346 i 011/735-5913 ili putem mejla: sladjana.grujic@skgo.org.

Sva dodatna uputstva oko učešća na sastanku ćemo vam dostaviti po izvršenoj prijavi. Zbog koncepta radionice potrebno je da se obezbedi mikrofon i zvučnik.

Dnevni red

Konstitutivna sednica Odbora za komunalne delatnosti i energetiku SKGO

Konstitutivna sednica Odbora  za komunalne delatnosti i energetiku SKGO biće održana u četvrtak, 19. novembra 2020. godine, sa početkom u 11.00 časova, putem platforme ZOOM. 

Članovi Odbora mogu pristupiti sednici putem linka https://zoom.us/j/98083999631.

Rok za prijavu učešća je do utorka 17.11.2020. godine na elektronsku adresu miodrag.gluscevic@skgo.org

Kontakt osoba za dodatne informacije je Miodrag Gluščević, sekeratar Odbora (011/7357-908, miodrag.gluscevic@skgo.org).

Dnevni red 1. sednice Odbora kom.del i en.pdf

Pozivno pismo 1. sednica Odbora za kom.del i en.pdf

Onlajn radionica - "Lokalna politika zapošljavanja - značaj, okvir i akteri"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalni sastanak na temu „Lokalna politika zapošljavanja – značaj, okvir i akteri ˮ, koji će biti održan 20. novembra 2020. godine, putem Zoom platforme, u trajanju od 10 do 14 časova.

Sastanak organizuju Stalna konferencija gradova i opština i  Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u  okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća fazaˮ, koji  podržava Vlada Švajcarske Konfederacije.

Učesnicima sastanka - predstavnicima jedinicama lokalne samouprave,  koje u prethodnom periodu nisu izrađivale ili realizovale lokalne  akcione planove zapošljavanja, biće predstavljen koncept i značaj  lokalne politike zapošljavanja, lokalnih saveta za zapošljavanje i  lokalnog akcionog plana zapošljavanja, kao i pripremljene lične karte za  svaku od lokalnih samouprava, sa analizom podataka, odnosno izvorima  podataka koji služe sagledavanju stanja na lokalnom tržištu rada. Pored  toga na sastanku će biti predstavljena i politika zapošljavanja na  nacionalnom nivou i izrada novog strateškog okvira politike  zapošljavanja za period 2021. – 2026. godine.

Potrebno je da svoje učešće na sastanku potvrdite do 18. novembra 2020. godine na sledeće adrese elektronske pošte: sladjana.grujic@skgo.org и milica.janackovic@minrzs.gov.rs

Za sve dodatne informacije možete se obratiti SKGO Programskom  direktoru za ekonomski razvoj, Slađana Grujić, na telefon broj:  064/870-3346 i 011/735-5913 ili putem mejla: sladjana.grujic@skgo.org.

Sva dodatna uputstva oko učešća na sastanku ćemo vam dostaviti po  izvršenoj prijavi. Zbog koncepta radionice potrebno je da se obezbedi  mikrofon i zvučnik.

Dnevni red

Vebinar "Komunalna inspekcija"

Zbog velikog interesovanja Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje vebinar "Komunalna inspekcija" u dodatnom terminu i to u petak, 20. novembra 2020. godine.

Rok za prijavu učešća je najkasnije do 18. oktobra 2020. godine, a link za registraciju je: https://zoom.us/webinar/register/WN_OYC55JhkQSyHqm4Tgelwgw.

AGENDA vebinar - KOMUNALNA INSPEKCIJA (3).docx

TEKST ZA VEBINAR Komunalna inspekcija (3).doc

Uputstvo za polaznike vebinara (2).pdf

Akreditovana obuka – vebinar „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 23. novembra do 7. decembra 2020. godine organizuje četiri   jednodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Elektronska uprava“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna   podrška SKGO - treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi SKGO.

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS upoznaju sa značajem primene elektronske uprave u radu lokalne samouprave i mogućnostima koje pruža elektronska uprava kroz javne servise prema građanima i privredi. 

Prvi vebinar će biti održan u ponedeljak, 23. novembra 2020. godine.

Rok za prijavu je najkasnije do srede, 18. novembra, popunjen prijavni formular u elektronskoj verziji na adresu  jelena.mihajlovic@skgo.org.

Prijavni formular za JLS.doc

Sastanak Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima

U  okviru projekta Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi –  faza 2, koji zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope, a  sprovodi Savet Evrope u saradnji sa projektnim partnerima Ministarstvom  državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Stalnom konferencijom  gradova i opština (SKGO), izrađen je Model Deklaracije o ulozi funkcije  upravljanja ljudskim resursima u gradu/opštini/gradskoj opštini. 

Dokument  će biti predstavljen na Osmom sastanku Mreže SKGO za upravljanje  ljudskim resursima u utorak 24. novembra 2020 godine, u posebnom delu sa  početkom u 13 časova, koji će biti održan u formi onlajn sastanka preko  zoom platforme. 

Model  Deklaracije je izrađen u okviru projektne aktivnosti koja je usmerena  na jačanje funkcije upravljanja ljudskim resurima u 50 lokalnih  samouprava i u konsultaciji sa projektnim partnerima Ministarstvom  državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i  opština. 

Imajući  u vidu značaj i ulogu Deklaracije u pogledu daljeg razvoja funkcije  upravljanja ljudskim resursima i jačanju njene strateške uloge u  lokalnoj upravi u skladu sa principima dobrog upravljanja i evropskim  standardima u ovoj oblasti, pozivamo predstavnike skupština da uzmu  učešće na sastanku u upoznaju se sa sadržajem ovog dokumenta.   

Rok za prijavu učešća je do 23. novembra, registraciju se može izvršiti putem linka: https://zoom.us/meeting/register/tJMlc-mqqz8pH9BKaUBrDYVFWvTxconCdbcp

Kontakt osoba za  sve dodatne informacije je Miloš Mucok, koordinator Mreže SKGO za upravljanje ljudskim resursima na mejl  milos.mucok@skgo.org ili pozivom na 064/870-3382. 

Аgenda za 8. sastanak mreze za ULJR - nacrt final.pdf

Vebinar o zaštiti podataka o ličnosti i tajnost podataka

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 9. novembra do 18. decembra 2020. godine organizuje četiri   dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u   jedinicama lokalne samouprave na temu: „Zaštita podataka o ličnosti i   tajnost podataka“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru   projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji   podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske   razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne   uključenosti – Swiss Pro“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija   za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS tj. službenici koji vode baze   podataka koje sadrže podatke o ličnosti, odnosno imenovana lica za   zaštitu podataka o ličnosti, kao i službenici koji postupaju po zahtevu   za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, upoznaju sa novim   zakonskim rešenjima i osposobe za efikasnu i praktičnu primenu Zakona o   zaštiti podataka o ličnosti.

Prva dvodnevna onlajn obuka biće održana u četvrtak i petak, 26. i 27. novembra 2020. godine

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave, potrebno je poslati popunjen prijavni formular najkasnije do ponedeljka 23. novembra u elektronskoj verziji na adresu sara.talijan@skgo.org

Prijavni formular >>>

Vebinar „Razvoj, sprovođenje i praćenje mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) za zaposlene u jedinicama  lokalne samouprave organizuje vebinare „Razvoj, sprovođenje i praćenje  mera za socijalnu inkluziju Roma na lokalnom nivou“. Vebinari se  realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa  kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih.

Cilj vebinara je jačanje kapaciteta zaposlenih u JLS u primeni  principa dobre uprave u radu lokalne samouprave u oblasti prava  nacionalnih manjina, sa posebnim osvrtom na Romsku nacionalnu manjinu u  skladu sa prioritetima nacionalne Strategije za socijalno uključivanje  Roma i Romkinja, kao i obavezama koje proističu iz primene Poglavlja 23.

Vebinara će biti održan 26-27. novembra 2020. godine, u periodu od 11:00 do 14:30, link za registraciju: https://zoom.us/webinar/register/WN_qdZI2mvjRMWKveLbZ3xbbw

Rok za prijavu je do 24. novembra 2020. godine.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu Programa „Podrška EU inkluziji  Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira  Evropska unija.

AGENDA.pdf

Uputstvo za polaznike vebinara .pdf

Akreditovana obuka – vebinar „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 23. novembra do 7. decembra 2020. godine organizuje četiri   jednodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u   jedinicama lokalne samouprave na temu: „Elektronska uprava“.   Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna   podrška SKGO - treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi   SKGO.

Cilj  obuke je da se zaposleni u JLS upoznaju sa značajem  primene elektronske  uprave u radu lokalne samouprave i mogućnostima  koje pruža elektronska  uprava kroz javne servise prema građanima i  privredi. 

Drugi vebinar biće održan u ponedeljak, 30. novembra 2020. godine.

Rok za prijavu je do srede, 25. novembra, popunjen prijavni formular u elektronskoj verziji na adresu  jelena.mihajlovic@skgo.org.

Prijavni formular za JLS.doc


Akreditovana obuka – vebinar „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 23. novembra do 7. decembra 2020. godine organizuje četiri   jednodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Elektronska uprava“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi SKGO.

Cilj  obuke je da se zaposleni u JLS upoznaju sa značajem  primene elektronske  uprave u radu lokalne samouprave i mogućnostima  koje pruža elektronska  uprava kroz javne servise prema građanima i  privredi. 

Treći vebinar biće održan u utorak, 1. decembra 2020. godine.

Rok za prijavu je najkasnije do srede, 25. novembra, popunjen prijavni formular u elektronskoj verziji na adresu  jelena.mihajlovic@skgo.org.

Prijavni formular za JLS.doc

Vebinar „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu,  akreditovanu obuku „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave".

Vebinar je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji se bave pripremom i izradom nacrta lokalnih akata. Obuka ima za cilj  ujednačavanje prakse izrade propisa kroz razvijanje i unapređenje znanja  polaznika o samom procesu izrade lokalnih akata. U tom smislu,  obuhvaćen je ceo proces izrade jednog lokalnog pravnog akta, kao i vrste  i hijerarhija pravnih akata JLS, uloge različitih učesnika u njihovoj  izradi, metodološka pravila za izradu akata, osnovna forma i sadržaj  pravnog akta, nomotehnika, izmene i dopune akata, postupak donošenja  odluka, njihovo objavljivanje i stupanje na snagu, analiza efekata  propisa i praćenje sprovođenja pravnih akata JLS.

Ova obuka predstavlja deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog  usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu, te učesnici obuke  uspešnim polaganjem testa, stiču pravo na sertifikat.

Prvi termin održavanja obuke je 1. i 2. decembar 2020. godine, sa početkom u 11:00 časova, link za registraciju: https://zoom.us/webinar/register/WN_nlxzGP5JQ62YfRZ89TZorw

Broj učesnika po terminu ograničen je na 70. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

AGENDA vebinar - UPRAVLJANJE NORMATIVNIM PROCESIMA (1).docx

децембар

Vebinar "Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO), u periodu od 09. novembra do 16. decembra organizuje   četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara„Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave“. 

Dvodnevni vebinari namenjeni su zaposlenima u jedinicama lokalne   samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i upravljanjem   javnim politikama sa ciljem da se upoznaju sa procesom pripreme i   sprovođenja Plana razvoja u skladu sa propisima koji uređuju planski   sistem Republike Srbije.

Treći termin za održavanje vebinara je 2. i 3. decembar 2020. godine.

Prijava učešća je do ponedeljka 2. novembra 2020. godine, slanjem popunjenog prijavnog formulara i izborom jednog od navedenih termina na adresu pavle.tmusic@skgo.org u elektronskoj verziji (popunjen   MS Word dokument sa neophodnim podacima – Prilog 3), pri čemu nije   neophodan potpis ovlašćenog lica. Nakon registracije, učesnici će  dobiti  elektronskim putem tehničke instrukcije za praćenje vebinara  putem  onlajn platforme.

Kontakt osoba je Pavle Tmušić, savetnik za javne finansije u SKGO (pavle.tmusic@skgo.org, 064 8703387).

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv-Vebinar-SKGO-Plan razvoja JLS.pdf

Prilog 1 - Opis obuke.pdf

Prilog 2 - Dnevni red onlajn obuke.pdf

Prilog 3 - Prijavni formular.doc

Vebinar o zaštiti podataka o ličnosti i tajnost podataka

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 9. novembra do 18. decembra 2020. godine organizuje četiri   dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u   jedinicama lokalne samouprave na temu: „Zaštita podataka o ličnosti i   tajnost podataka“. Sprovođenje obuke realizuje se u okviru   projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou“, koji   podržava Vlada Švajcarske preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske   razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne   uključenosti – Swiss Pro“, koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija   za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO.

Cilj obuke je da se zaposleni u JLS tj. službenici koji vode baze   podataka koje sadrže podatke o ličnosti, odnosno imenovana lica za   zaštitu podataka o ličnosti, kao i službenici koji postupaju po zahtevu   za slobodan pristup informacijama od javnog značaja, upoznaju sa novim   zakonskim rešenjima i osposobe za efikasnu i praktičnu primenu Zakona o   zaštiti podataka o ličnosti.

Treća dvodnevna onlajn obuka biće održana u četvrtak i petak, 3. i 4. decembra 2020. godine.

Za prijavu predstavnika jedinica lokalne samouprave, potrebno je poslati popunjen prijavni formular najkasnije do srede, 18. novembra u elektronskoj verziji na adresu sara.talijan@skgo.org

Prijavni formular >>>

Akreditovana obuka – vebinar „Elektronska uprava“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 23. novembra do 7. decembra 2020. godine organizuje četiri   jednodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara) za zaposlene u   jedinicama lokalne samouprave na temu: „Elektronska uprava“.   Sprovođenje obuke realizuje se u okviru projekta „Institucionalna   podrška SKGO - treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske, a sprovodi   SKGO.

Cilj  obuke je da se zaposleni u JLS upoznaju sa značajem  primene elektronske  uprave u radu lokalne samouprave i mogućnostima  koje pruža elektronska  uprava kroz javne servise prema građanima i  privredi. 

Četvrti vebinar biće održan u ponedeljak, 7. decembra 2020. godine.

Rok za prijavu učešća je do srede, 2 decembra, popunjen prijavni formular u elektronskoj verziji na adresu  jelena.mihajlovic@skgo.org.

Prijavni formular za JLS.doc

Vebinar „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu,  akreditovanu obuku „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih  akata lokalne samouprave".

Vebinar je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji  se bave pripremom i izradom nacrta lokalnih akata. Obuka ima za cilj  ujednačavanje prakse izrade propisa kroz razvijanje i unapređenje znanja  polaznika o samom procesu izrade lokalnih akata. U tom smislu,  obuhvaćen je ceo proces izrade jednog lokalnog pravnog akta, kao i vrste  i hijerarhija pravnih akata JLS, uloge različitih učesnika u njihovoj  izradi, metodološka pravila za izradu akata, osnovna forma i sadržaj  pravnog akta, nomotehnika, izmene i dopune akata, postupak donošenja  odluka, njihovo objavljivanje i stupanje na snagu, analiza efekata  propisa i praćenje sprovođenja pravnih akata JLS.

Ova obuka predstavlja deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog  usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu, te učesnici obuke  uspešnim polaganjem testa, stiču pravo na sertifikat.

Drugi termin održavanja obuke je 10. i 11. decembar 2020. godine, sa početkom u 11:00 časova r, link za registraciju: https://zoom.us/webinar/register/WN_npSUETQJT2-G0iq1WyDdsA

Broj učesnika po terminu ograničen je na 70. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

AGENDA vebinar - UPRAVLJANJE NORMATIVNIM PROCESIMA (1).docx

Vebinar "Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO), u periodu od 09. novembra do 16. decembra organizuje   četiri dvodnevne akreditovane onlajn obuke (vebinara„Izrada i sprovođenje plana razvoja jedinice lokalne samouprave“. 

Dvodnevni vebinari namenjeni su zaposlenima u jedinicama lokalne   samouprave koji obavljaju poslove u vezi sa planiranjem i upravljanjem   javnim politikama sa ciljem da se upoznaju sa procesom pripreme i   sprovođenja Plana razvoja u skladu sa propisima koji uređuju planski   sistem Republike Srbije.

Četvrti termin za održavanje vebinara je 14. i 16. decembar 2020. godine.

Prijava učešća je do ponedeljka 2. novembra 2020. godine, slanjem popunjenog prijavnog formulara i izborom jednog od navedenih termina na adresu pavle.tmusic@skgo.org u elektronskoj verziji (popunjen   MS Word dokument sa neophodnim podacima – Prilog 3), pri čemu nije   neophodan potpis ovlašćenog lica. Nakon registracije, učesnici će  dobiti  elektronskim putem tehničke instrukcije za praćenje vebinara  putem  onlajn platforme.

Kontakt osoba je Pavle Tmušić, savetnik za javne finansije u SKGO (pavle.tmusic@skgo.org, 064 8703387).

SKGO ovu aktivnost realizuje u okviru projekta "Institucionalna podrška SKGO – faza 3“, koji podržava Vlada Švajcarske.

Poziv-Vebinar-SKGO-Plan razvoja JLS.pdf

Prilog 1 - Opis obuke.pdf

Prilog 2 - Dnevni red onlajn obuke.pdf

Prilog 3 - Prijavni formular.doc

48. skupština SKGO

 

Vebinar „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu,  akreditovanu obuku „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih  akata lokalne samouprave".

Vebinar je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji  se bave pripremom i izradom nacrta lokalnih akata. Obuka ima za cilj  ujednačavanje prakse izrade propisa kroz razvijanje i unapređenje znanja  polaznika o samom procesu izrade lokalnih akata. U tom smislu,  obuhvaćen je ceo proces izrade jednog lokalnog pravnog akta, kao i vrste  i hijerarhija pravnih akata JLS, uloge različitih učesnika u njihovoj  izradi, metodološka pravila za izradu akata, osnovna forma i sadržaj  pravnog akta, nomotehnika, izmene i dopune akata, postupak donošenja  odluka, njihovo objavljivanje i stupanje na snagu, analiza efekata  propisa i praćenje sprovođenja pravnih akata JLS.

Ova obuka predstavlja deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog  usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu, te učesnici obuke  uspešnim polaganjem testa, stiču pravo na sertifikat.

Treći termin održavanja obuke je 21. i 22. decembar 2020. godine, sa početkom u 11:00 časova, link za registraciju: https://zoom.us/webinar/register/WN_y9fCg8OmR-SydPMoxD0OtA.

Broj učesnika po terminu ograničen je na 70. 

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

AGENDA vebinar - UPRAVLJANJE NORMATIVNIM PROCESIMA (1).docx

Vebinar „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih akata lokalne samouprave"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje dvodnevnu,  akreditovanu obuku „Upravljanje normativnim procesima i izrada pravnih  akata lokalne samouprave".

Vebinar je namenjen zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave koji  se bave pripremom i izradom nacrta lokalnih akata. Obuka ima za cilj  ujednačavanje prakse izrade propisa kroz razvijanje i unapređenje znanja  polaznika o samom procesu izrade lokalnih akata. U tom smislu,  obuhvaćen je ceo proces izrade jednog lokalnog pravnog akta, kao i vrste  i hijerarhija pravnih akata JLS, uloge različitih učesnika u njihovoj  izradi, metodološka pravila za izradu akata, osnovna forma i sadržaj  pravnog akta, nomotehnika, izmene i dopune akata, postupak donošenja  odluka, njihovo objavljivanje i stupanje na snagu, analiza efekata  propisa i praćenje sprovođenja pravnih akata JLS.

Ova obuka predstavlja deo Sektorskog programa kontinuiranog stručnog  usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu, te učesnici obuke  uspešnim polaganjem testa, stiču pravo na sertifikat.

Četvrti termin održavanja obuke je 24. i 25. decembar 2020. godine, sa početkom u 11:00 časova, link za registraciju: https://zoom.us/webinar/register/WN_pTD4NX05SJ-YwSSedoV1yA

Broj učesnika po terminu ograničen je na 70.

Ovu aktivnost SKGO realizuje u sklopu projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji podržava Vlada Švajcarske.

AGENDA vebinar - UPRAVLJANJE NORMATIVNIM PROCESIMA (1).docx