Godišnji kalendar

Septembar

Vebinar - "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje organizuje akreditovanu obuku/vebinar na temu "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi" u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske. Obuka će biti održana u periodu 2-3. oktobar 2023. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Vebinar - "Zaštita prava pacijenata"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje organizuje akreditovanu obuku/vebinar na temu „Zaštita prava pacijenata“ u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske. Obuka će biti održana u periodu 4-5. septembar 2023. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Vebinar - "Zaštita prava pacijenata"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje organizuje akreditovanu obuku/vebinar na temu „Zaštita prava pacijenata“ u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske. Obuka će biti održana u periodu 7-8. septembar 2023. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Vebinar - "Zaštita prava pacijenata"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje organizuje akreditovanu obuku/vebinar na temu „Zaštita prava pacijenata“ u okviru programa „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu” koji podržava Vlada Švajcarske. Obuka će biti održana u periodu 11-12. septembar 2023. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Konferencija "Unapređenje efikasnosti i kvaliteta usluga na lokalnom niovu – iskustva i izazovi u uspostavljanju jedinstvnih upravnih mesta"

SKGO organizuje konferenciju "Unapređenje efikasnosti i kvaliteta usluga na lokalnom niovu – iskustva i izazovi u uspostavljanju jedinstvnih upravnih mesta", koja će biti održana 12.9.2023. godine u Beogradu, u Hotelu Zira (Ruzveltova 35), sa početkom u 11 časova.

Učesnici se mogu prijaviti na marija.lukic@skgo.org ili putem linka https://forms.office.com/e/50pvQPt1LL, a rok za prijavu učešća je do 8. septembra.

Poziv na konferenciju Usluge na lokalu JUM.pdf

Agenda_konferencija Usluge na lokalu JUM 2023.pdf

Beograd - Sastanak Mreže načelnika odeljenja za urbanizam

Stalna konferencija gradova i opština organizuje šesnaesti sastanak Mreže načelnika odeljenja za urbanizam u sredu, 13. septembra u Beogradu (Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova.

Rok za prijave je 12. septembar putem sledećeg linka:

https://forms.office.com/e/93AgvAhRRG


Dnevni red 16. sastanak mreže

Pozivno pismo


Stalna konferencija gradova i opština ovaj sastanak realizuje u okviru projekta "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske

Vebinar - "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje organizuje akreditovanu obuku/vebinar na temu "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi" u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske. Obuka će biti održana u periodu 21-22. septembar 2023. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Seminar "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje seminar na temu "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu", u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi materijala za seminare, partnerska saradnja ostvaruje se sa Programom „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Seminar će biti održan 26. septembra u Beogradu, u sali Skupštine opštine Stari Grad (Makedonska 42), sa početkom u 11 časova.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/e/5eLvbxdw0B najkasnije do 25. septembra.

VIŠE INFORMACIJA

Onlajn informativni seminar - “Evropska nedelja lokalne demokratije”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje onlajn informativni seminar na temu ”Lokalne zajednice: stavljanje demokratske otpornosti u prvi plan”, a u okviru “Evropske nedelje lokalne demokratije” za 2023. godinu.

Onlajn seminar održaće se 26.09.2023. godine preko platforme ZOOM, u periodu od 12.00 do 14.00 časova.

Naime „Evropska nedelja lokalne demokratije“ (ENLD) je godišnji evropski događaj kojim koordinira Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Tim povodom, lokalne vlasti iz svih 47 država članica Saveta Evrope (i šire) organizuju javne događaje kako bi se sastali sa svojim građanima i angažovali ih u rešavanju aktuelnih pitanja. Cilj je promovisanje i podsticanje demokratske participacije (posebno na lokalnom nivou), podizanje svesti građana o načinu rada lokalnih vlasti, kao i informisanje o mogućnostima učešća u lokalnim procesima donošenja odluka. Tema ENLD za 2023-2024. fokusira se na lokalnu akciju za izgradnju demokratske otpornosti društava i povećanje zaštite građana i rad na postizanju SDG 11 (Održivi gradovi i zajednice).

Regionalne i lokalne vlasti pozvane su da se registruju na veb stranici (https://www.congress-eldw.eu/en/) kako bi učestvovale u izdanju ENLD-a za 2023. godinu, a tokom onlajn informativnog seminara učesnici će dobiti detaljne informacije o ciljevima ENLD, ovogodišnjoj temi, aktivnostima koje mogu da kandiduju, primerima dobih praksi iz prethodnih godina, kao i tehnička uputstva vezana za sam proces registracije.

Prijava učešća za onlajn informativni seminar može se izvršiti najkasnije do petka, 22.09.2023. putem linka: https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZAld-6hqzIoHNI_AssTm6fWMVMSFeFUBc9P

Dnevni red


Vebinar - "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje organizuje akreditovanu obuku/vebinar na temu "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi" u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske. Obuka će biti održana u periodu 28-29. septembar 2023. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Novi Sad - Seminar "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje seminar na temu "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu", u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi materijala za seminare, partnerska saradnja ostvaruje se sa Programom „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Seminar će biti održan 28. septembra u Novom Sadu, u sala Skupštine grada Novog Sada (Žarka Zrenjanina 2), sa početkom u 11 časova.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/e/nD0cJgqYWq najkasnije do 25. septembra.

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije"

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje dvodnevnu obuku "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije", u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske. Obuka će biti održana od 28-29. septembra u Beogradu (prostorije SKGO, Makedonska 22, 8. sprat), sa početkom u 10 časova.

Dvodnevna obuka "Poslovi i ovlašćenja komunalne milicije" namenjena je isključivo komunalnim milicionarima i njihovom daljem usavršavanju i obuhvatiće sledeće teme - upoznavanje komunalnih milicionara sa propisima koji uređuju nadležnosti, delokrug i način vršenja poslova, zatim ovlašćenja komunalne milicije, identifikovanje oblika i mehanizama saradnje sa MUP-om, ovlašćenim organizacijama, službama i građanima, strateški i godišnji plan komunalne milicije, vođenje evidencija, kao i sva druga pitanja koja su od značaja za rad i postupanje komunalne milicije.

Za više informacija o obuci kontakt osoba je Milica Janjić milica.janjic@skgo.org

Dnevni red

Oktobar

Vebinar - "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje organizuje akreditovanu obuku/vebinar na temu "Planiranje i upravljanje zaštitom životne sredine u lokalnoj samoupravi" u okviru programa "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske. Obuka će biti održana u periodu 2-3. oktobar 2023. godine.

VIŠE INFORMACIJA

Kragujevac - Seminar "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje seminar na temu "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu", u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi materijala za seminare, partnerska saradnja ostvaruje se sa Programom „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Seminar će biti održan 3. oktobra u Kragujevcu, u velikoj sali Skupštine grada Kragujevca (Trg Slobode 3), sa početkom u 11 časova.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/e/tXe0xWBDK7 najkasnije do 25. septembra.

VIŠE INFORMACIJA

Beograd - Sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sastanak Mreže za poljoprivredu i ruralni razvoj u utorak, 3. oktobra u Beogradu (Hotel M, Bulevar oslobođenja 56a), sa početkom u 10 časova.

Dnevni red

Stalna konferencija gradova i opština ovaj sastanak realizuje u okviru projekta "Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu" koji podržava Vlada Švajcarske

Beograd - Svečanost povodom početka realizacije podrške u oblasti unapređenja usluga socijalne zaštite i inkluzije Roma i Romkinja

Ceremonija svečanog uručivanja sporazuma o saradnji, potpisanih između Stalne konferencije gradova i opština i 20 lokalnih samouprava izabranih za dodelu paketa podrške za unapređenje socijalne zaštite koji obuhvataju stručno-tehničku i finansijsku podršku u uspostavljanju/unapređenju lokalnih planskih, pravnih, finansijskih i institucionalnih mehanizama za planiranje i funkcionisanje sistema socijalne zaštite, odnosno sa 10 lokalnih samouprava izabranih za dobijanje sveobuhvatne podrške za uspostavljanje/unapređenje lokalnih mehanizama za inkluziju Roma i Romkinja.

Ceremonija svečanog uručivanja sporazuma biće održana 3. oktobra 2023. godine u Beogradu (Hotel Mona Plaza, Cara Uroša 62-64), sa početkom u 12 časova.

Podrška izabranim lokalnim samoupravama realizovaće se u okviru projekta „Podrška održivim uslugama socijalne zaštite u zajednici i politikama uključivanja na lokalnom nivou“, koji finansira Evropska unija u okviru IPA 2020. Ugovorno telo projekta je Ministarstvo finansija – Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije, nadležno ministarstvo za realizaciju je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, dok je Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) implementacioni partner.

Za dodatne informacije o događaju i projektu vaši saradnici mogu se obratiti Željku Krnetiću, šefu Službe za informisanje i savetniku za komunikacije na projektu elektronskim putem na zeljko.krnetic@skgo.org ili telefonom na broj 064/870-3352.

Nacrt Agende 3.10.2023..docx

Niš - Seminar "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje seminar na temu "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu", u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi materijala za seminare, partnerska saradnja ostvaruje se sa Programom „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Seminar će biti održan 4. oktobra u Nišu, u sali hotela New City Hotel (Vožda Karađorđa 12), sa početkom u 11 časova.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://forms.office.com/e/cThC3BQDPV najkasnije do 25. septembra.

VIŠE INFORMACIJA

Vebinar "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje seminar na temu "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu", u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi materijala za seminare, partnerska saradnja ostvaruje se sa Programom „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Vebinar će biti održan 10. oktobra preko platforme ZOOM, sa početkom u 11 časova.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://rb.gy/tsqwb najkasnije do 25. septembra.

VIŠE INFORMACIJA

Vebinar "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje seminar na temu "Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2024. godinu", u okviru šeste faze Programa Exchange, koji finansira Evropska unija, a realizuje SKGO u saradnji sa Ministarstvom finansija i Republičkim sekretarijatom za javne politike. U pripremi materijala za seminare, partnerska saradnja ostvaruje se sa Programom „Partnerstvo za dobru lokalnu samoupravu“ koji sprovodi SKGO uz podršku Vlade Švajcarske.

Vebinar će biti održan 11. oktobra preko platforme ZOOM, sa početkom u 11 časova.

Prijava učešća se vrši putem linka: https://rb.gy/rn7ev najkasnije do 25. septembra.

VIŠE INFORMACIJA