Godišnji kalendar

Septembar

Vebinar „Sprečavanje zlostavljanja na radu - mobing“

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje   modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja   ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i  lokalne samouprave i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu  projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz  finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope.

U okviru druge faze projekta SKGO u sredu 9. septembra 2020. godine, organizuje jednodnevnu obuku (vebinar) na temu „Sprečavanje zlostavljanja na radu - mobing“.

Obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog   programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020.  godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2020.   godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ove obuke je   unapređenje znanja službenika u lokalnoj samoupravi koji se bave  upravljanjem ljudskim resursima iz oblasti sprečavanja zlostavljanja na   radu.

Moguće je učešće dva zaposlena iz lokalne samouprave, službenika koji  se bavi upravljanjem ljudskim resursima i, ukoliko postoji, lice  ovlašćeno za prijem zahteva za zaštitu od zlostavljanja na radu.

Za sve dodatne informacije kontakt osoba je Miloš Mucok, savetnik za upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj upravi na mejl milos.mucok@skgo.org.

Аgenda 9.9..docx

Vebinar „Upravljanje javnom svojinom u JLS“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru Programa Exchange 5 organizuje akreditovanu onlajn obuku (vebinar) „Upravljanje javnom svojinom u JLS“.

Vebinar će biti održan 14. i 15. septembra 2020. godine sa početkom od 11 časova preko platforme ZOOM.

Učešće na obuci predviđeno je za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave koji do sada nisu imali priliku da učestvuju na prethodnim obukama koje su u okviru ovog ciklusa održane u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Predejanu, Nišu i na Zlatiboru. Zaposleni iz jedinica lokalnih samouprava koji su učestvovali na prethodnim obukama na ovu temu uskoro bi trebalo da dobiju sertifikate na navedene mejl adrese.

Poziv se odnosi kako na zaposlene u organima JLS, tako i na sve zaposlene u javnim preduzećima, ustanovama, društvima kapitala i drugim institucijama čiji je osnivač JLS.

Imajući u vidu da se radi o akreditovanoj dvodnevnoj obuci, svi učesnici će imati mogućnost da na kraju drugog dana vebinara polažu test, a učesnici koji uspešno prođu testiranje stiču pravo na sertifikat o uspešno završenoj obuci.

Nakon slanja prijavnog formulara, prijavljeni učesnici će prema unapred utvrđenom rasporedu dobiti link za registraciju na ZOOM platformu kao i detaljno uputstvo o korišćenju.

Rok za slanje popunjenog prijavnog formulara je najkasnije do ponedeljka 7. septembra na mejl adresu: marko.tesic@skgo.org

Kontakt osoba za sve informacije je Marko Tešić, savetnik za javnu svojinu elektronskim putem na navedenu adresu.

Agenda vebinar Upravljanje javnom svojinom u JLS.docx

Prijavni formular vebinar SKGO.doc


Vebinar - Podrška u programskom i kapitalnom budžetiranju i planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2021. godinu

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština Srbije (SKGO) u periodu od 16 – 21. septembra 2020. godine organizuje četiri jednodnevne onlajn radionice (vebinara) za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave u sklopu podrške gradovima, opštinama i gradskim opštinama u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o budžetu za 2021. godinu. Vebinari se realizuju u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Učesnicima vebinara biće ukazano na neophodna unapređenja radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot JLS u okviru Programa Exchange 5. Jedan segment nalaza SKGO proizilazi i iz analize uticaja mera primenjenih u kontekstu pandemije COVID-19 na lokalne finansije i na budžetski ciklus za 2021. godinu, o čemu će na ovom vebinaru takođe biti reči. Imajući u vidu značaj povezivanja planskih i budžetskih procesa na lokalnom nivou, na vebinaru obrađujemo i najrelevantnije informacije u pogledu paketa propisa o planskom sistemu, sa fokusom na Smernice za izradu Plana razvoja JLS i Uredbu o obaveznim elementima plana razvoja AP i JLS (od avgusta 2020. godine).

Više informacija >>>

Vebinar - Podrška u programskom i kapitalnom budžetiranju i planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2021. godinu

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština  Srbije (SKGO) u periodu od 16 – 21. septembra 2020. godine organizuje  četiri jednodnevne onlajn radionice (vebinara) za zaposlene u jedinicama  lokalne samouprave u sklopu podrške gradovima, opštinama i gradskim  opštinama u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi odluka o  budžetu za 2021. godinu. Vebinari se realizuju u okviru Programa  Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a realizuje Ministarstvo  državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom  finansija i SKGO.

Učesnicima vebinara biće ukazano na neophodna  unapređenja radi doslednije i kvalitetnije primene budžetskih  klasifikacija, a na osnovu analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne  revizorske institucije i preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot  JLS u okviru Programa Exchange 5. Jedan segment nalaza SKGO proizilazi i  iz analize uticaja mera primenjenih u kontekstu pandemije COVID-19 na  lokalne finansije i na budžetski ciklus za 2021. godinu, o čemu će na  ovom vebinaru takođe biti reči. Imajući u vidu značaj povezivanja  planskih i budžetskih procesa na lokalnom nivou, na vebinaru obrađujemo i  najrelevantnije informacije u pogledu paketa propisa o planskom  sistemu, sa fokusom na Smernice za izradu Plana razvoja JLS i Uredbu o  obaveznim elementima plana razvoja AP i JLS (od avgusta 2020. godine).

Više informacija >>>

Niš - Radionica “Javna svojina i implikacije na rad stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija čiji je osnivač JLS“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)  u sklopu Programa  Exchange 5 organizuje pet radionica “Javna svojina i implikacije na rad  stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija čiji je osnivač JLS“.  Radionice se organizuju za gradove i opštine koje su dobile pakete  podrške u oblasti upravljanja javnom svojinom u okviru Programa. Program  Exchange 5, finansira Evropska unija, a sprovodi Ministarstvo državne  uprave i lokalne samouprave u saradnji sa SKGO kao implementacionim  partnerom.

Radionice su namenjene zaposlenima u lokalnim samoupravama koji rade  na poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, poslovima upisa u  katastar, zaposlenima koji se bave finansijama, kao i zaposlenima u  javnim preduzećima/društvima kapitala i drugim subjektima čiji je  osnivač jedinica lokalne samouprave.

Radionica će biti održana u Nišu za sledeće lokalne samouprave: Crna Trava, Babušnica, Trgovište i Bela Palanka.

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2479/radionice-javna-svojina-i-implikacije-na-rad-strucnih-sluzbi-jls-jpjkp-i-institucija-ciji-je-osnivac-jls

Vebinar - Podrška u programskom i kapitalnom budžetiranju i planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2021. godinu

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO) u periodu od 16 – 21. septembra 2020. godine organizuje   četiri jednodnevne onlajn radionice (vebinara) za zaposlene u  jedinicama  lokalne samouprave u sklopu podrške gradovima, opštinama i  gradskim  opštinama u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi  odluka o  budžetu za 2021. godinu. Vebinari se realizuju u okviru  Programa  Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a realizuje  Ministarstvo  državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa  Ministarstvom  finansija i SKGO.

Učesnicima vebinara biće ukazano na neophodna  unapređenja radi  doslednije i kvalitetnije primene budžetskih  klasifikacija, a na osnovu  analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne  revizorske institucije i  preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot  JLS u okviru Programa  Exchange 5. Jedan segment nalaza SKGO proizilazi i  iz analize uticaja  mera primenjenih u kontekstu pandemije COVID-19 na  lokalne finansije i  na budžetski ciklus za 2021. godinu, o čemu će na  ovom vebinaru takođe  biti reči. Imajući u vidu značaj povezivanja  planskih i budžetskih  procesa na lokalnom nivou, na vebinaru obrađujemo i  najrelevantnije  informacije u pogledu paketa propisa o planskom  sistemu, sa fokusom na  Smernice za izradu Plana razvoja JLS i Uredbu o  obaveznim elementima  plana razvoja AP i JLS (od avgusta 2020. godine).

Više informacija >>>

Niš - Radionica “Javna svojina i implikacije na rad stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija čiji je osnivač JLS“

Stalna konferencija gradova i opština  (SKGO)  u sklopu Programa  Exchange 5 organizuje pet radionica “Javna  svojina i implikacije na rad  stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija  čiji je osnivač JLS“.  Radionice se organizuju za gradove i opštine koje  su dobile pakete  podrške u oblasti upravljanja javnom svojinom u  okviru Programa. Program  Exchange 5, finansira Evropska unija, a  sprovodi Ministarstvo državne  uprave i lokalne samouprave u saradnji sa  SKGO kao implementacionim  partnerom.

Radionice su namenjene zaposlenima u lokalnim samoupravama koji rade   na poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, poslovima upisa  u  katastar, zaposlenima koji se bave finansijama, kao i zaposlenima u   javnim preduzećima/društvima kapitala i drugim subjektima čiji je   osnivač jedinica lokalne samouprave.

Radionica će biti održana u Nišu za sledeće lokalne samouprave: Gadžin Han, Rača i Svilajnac.

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2479/radionice-javna-svojina-i-implikacije-na-rad-strucnih-sluzbi-jls-jpjkp-i-institucija-ciji-je-osnivac-jls

Vebinar - Podrška u programskom i kapitalnom budžetiranju i planiranju i pripremi odluka o budžetu za 2021. godinu

Stalna konferencija gradova i opština – Savez gradova i opština   Srbije (SKGO) u periodu od 16 – 21. septembra 2020. godine organizuje   četiri jednodnevne onlajn radionice (vebinara) za zaposlene u  jedinicama  lokalne samouprave u sklopu podrške gradovima, opštinama i  gradskim  opštinama u planiranju i programskom budžetiranju i pripremi  odluka o  budžetu za 2021. godinu. Vebinari se realizuju u okviru  Programa  Exchange 5, koji finansira Evropska unija, a realizuje  Ministarstvo  državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa  Ministarstvom  finansija i SKGO.

Učesnicima vebinara biće ukazano na neophodna  unapređenja radi  doslednije i kvalitetnije primene budžetskih  klasifikacija, a na osnovu  analize odluka o budžetu LS, nalaza Državne  revizorske institucije i  preporuka zasnovanih na iskustvu rada sa pilot  JLS u okviru Programa  Exchange 5. Jedan segment nalaza SKGO proizilazi i  iz analize uticaja  mera primenjenih u kontekstu pandemije COVID-19 na  lokalne finansije i  na budžetski ciklus za 2021. godinu, o čemu će na  ovom vebinaru takođe  biti reči. Imajući u vidu značaj povezivanja  planskih i budžetskih  procesa na lokalnom nivou, na vebinaru obrađujemo i  najrelevantnije  informacije u pogledu paketa propisa o planskom  sistemu, sa fokusom na  Smernice za izradu Plana razvoja JLS i Uredbu o  obaveznim elementima  plana razvoja AP i JLS (od avgusta 2020. godine).

Više informacija >>>

Vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština – Savez  gradova i opština  Srbije (SKGO) organizuje akreditovanu online obuke  (vebinar) za  zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Rodno  budžetiranje u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u  okviru projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji  podržava Vlada  Švajcarske. 

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama  lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke  zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu, usvojenog  od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja  akreditovanog programa obuke „Rodno  budžetiranje u lokalnoj   samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. Cilj  obuke je da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi  sa  planiranjem i upravljanjem javnim finansijama, predstavnici  mehanizama  za rodnu ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno  odgovornog  budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Potrebno  je da svaki pojedinačni zainteresovani predstavnik/ca jedinica  lokalne  samouprave pošalje najkasnije do srede, 16. septembra popunjeni prijavni formular na  adresu: sara.talijan@skgo.org    u elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim   podacima i izabranim terminom), pri čemu nije potreban potpis  ovlašćenog  lica. 

S obzirom  na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u  slučaju većeg  interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno  prisustvo predstavnika  JLS, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno  obavešteni.

Za  učešće na ovoj obuci je potrebno da svaki učesnik ima računar sa   pristupom internetu i zvučnik, odnosno slušalice. Kamera nije  potrebna,  jer će učesnici svoja pitanja akreditovanim  ekspertima-predavačima moći  da postavljaju preko tastature. Obuke će  biti realizovane korišćenjem  ZOOM platforme, a sve dodatne tehničke  instrukcije u vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme,  prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju imejl adresu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Saru Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo

Opis obuke iz Sektorskog programa

PRIJAVNI FORMULAR - SKGO vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi


Zlatar - Radionice “Javna svojina i implikacije na rad stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija čiji je osnivač JLS“

Stalna konferencija gradova i opština  (SKGO)  u sklopu Programa  Exchange 5 organizuje pet radionica “Javna  svojina i implikacije na rad  stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija  čiji je osnivač JLS“.  Radionice se organizuju za gradove i opštine koje  su dobile pakete  podrške u oblasti upravljanja javnom svojinom u  okviru Programa. Program  Exchange 5, finansira Evropska unija, a  sprovodi Ministarstvo državne  uprave i lokalne samouprave u saradnji sa  SKGO kao implementacionim  partnerom.

Radionice su namenjene zaposlenima u lokalnim samoupravama koji rade   na poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, poslovima upisa  u  katastar, zaposlenima koji se bave finansijama, kao i zaposlenima u   javnim preduzećima/društvima kapitala i drugim subjektima čiji je   osnivač jedinica lokalne samouprave.

Radionica će biti održana u Nišu za sledeće lokalne samouprave: Novi Pazar, Sjenica, Tutin, Prijepolje i Nova Varoš.

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2479/radionice-javna-svojina-i-implikacije-na-rad-strucnih-sluzbi-jls-jpjkp-i-institucija-ciji-je-osnivac-jls

Vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština – Savez  gradova i opština   Srbije (SKGO) organizuje akreditovanu online obuke  (vebinar) za   zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Rodno  budžetiranje  u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u  okviru  projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji  podržava  Vlada  Švajcarske. 

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog   programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama   lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg  programa obuke   zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu, usvojenog   od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon  pohađanja   akreditovanog programa obuke „Rodno  budžetiranje u lokalnoj    samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci. Cilj  obuke je  da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi  sa  planiranjem i  upravljanjem javnim finansijama, predstavnici  mehanizama  za rodnu  ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno  odgovornog   budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Potrebno  je da svaki pojedinačni zainteresovani predstavnik/ca  jedinica  lokalne  samouprave pošalje najkasnije do srede, 16. septembra popunjeni prijavni formular na  adresu: sara.talijan@skgo.org  u elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima i izabranim terminom), pri čemu nije potreban potpis ovlašćenog  lica. 

S obzirom  na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u   slučaju većeg  interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno   prisustvo predstavnika  JLS, o čemu će svi prijavljeni biti  blagovremeno  obavešteni.

Za  učešće na ovoj obuci je potrebno da svaki učesnik ima računar sa    pristupom internetu i zvučnik, odnosno slušalice. Kamera nije   potrebna,  jer će učesnici svoja pitanja akreditovanim   ekspertima-predavačima moći  da postavljaju preko tastature. Obuke će biti realizovane korišćenjem  ZOOM platforme, a sve dodatne tehničke   instrukcije u vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme,   prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju imejl adresu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Saru Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo

Opis obuke iz Sektorskog programa

PRIJAVNI FORMULAR - SKGO vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi

Niš - Obuka "Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalnu obuku na temu „Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost“.

Obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020. godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2020. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. 

Cilj ove obuke je upoznavanje predstavnika lokalne samouprave sa savremenim konceptima u oblasti upravljanja saobraćajem i uvod u izradu planova održive urbane mobilnosti. Ciljna grupa kojoj je ova obuka namenjena su zaposleni u opštinskoj/gradskoj upravi na poslovima saobraćajnog planiranja, urbanističkog planiranja i komunalnih delatnosti. Obuci mogu prisustvovati i zaposleni u javnim komunalnim preduzećima i urbanističkim preduzećima čiji je osnivač JLS. Moguće je prijaviti najviše 4 polaznika po gradu/opštini.

Ova regionalna obuka biće organizovana 24. 25. septembra 2020. godine, (četvrtak i petak), u Nišu, Hotel „Tami rezidens“, Ul. Durmitorska, prilaz 1.

S obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, a posebno zbog mera prevencije širenja epidemije COVID-19, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, SKGO će izvršiti selekciju prijavljenih gradova i opština, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni, uz mogućnost organizovanja dodatnih termina obuke u narednom periodu. SKGO je u mogućnosti da za prijavljene učesnike regionalnih obuka snosi troškove smeštaja, dok troškove prevoza učesnici snose sami.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Klari Danilović, šefici Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i stanovanje na mejl klara.danilovic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3310.

Regionalne obuke se realizuju u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - treća faza” koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo 

Аgenda za učesnike

Prijavni formular 

Izvod iz opšteg programa obuke JLS 2020

Šabac - Radionica “Javna svojina i implikacije na rad stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija čiji je osnivač JLS“

Stalna konferencija gradova i opština  (SKGO)  u sklopu Programa  Exchange 5 organizuje pet radionica “Javna  svojina i implikacije na rad  stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija  čiji je osnivač JLS“.  Radionice se organizuju za gradove i opštine koje  su dobile pakete  podrške u oblasti upravljanja javnom svojinom u  okviru Programa. Program  Exchange 5, finansira Evropska unija, a  sprovodi Ministarstvo državne  uprave i lokalne samouprave u saradnji sa  SKGO kao implementacionim  partnerom.

Radionice su namenjene zaposlenima u lokalnim samoupravama koji rade   na poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, poslovima upisa  u  katastar, zaposlenima koji se bave finansijama, kao i zaposlenima u   javnim preduzećima/društvima kapitala i drugim subjektima čiji je   osnivač jedinica lokalne samouprave.

Radionica će biti održana u Nišu za sledeće lokalne samouprave: Šabac, Mionica i Ljubovija.

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2479/radionice-javna-svojina-i-implikacije-na-rad-strucnih-sluzbi-jls-jpjkp-i-institucija-ciji-je-osnivac-jls

Vrnjačka Banja - Radionica “Javna svojina i implikacije na rad stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija čiji je osnivač JLS“

Stalna konferencija gradova i opština  (SKGO)  u sklopu Programa  Exchange 5 organizuje pet radionica “Javna  svojina i implikacije na rad  stručnih službi JLS, JP/JKP i institucija  čiji je osnivač JLS“.  Radionice se organizuju za gradove i opštine koje  su dobile pakete  podrške u oblasti upravljanja javnom svojinom u  okviru Programa. Program  Exchange 5, finansira Evropska unija, a  sprovodi Ministarstvo državne  uprave i lokalne samouprave u saradnji sa  SKGO kao implementacionim  partnerom.

Radionice su namenjene zaposlenima u lokalnim samoupravama koji rade   na poslovima evidencije nepokretnosti u javnoj svojini, poslovima upisa  u  katastar, zaposlenima koji se bave finansijama, kao i zaposlenima u   javnim preduzećima/društvima kapitala i drugim subjektima čiji je   osnivač jedinica lokalne samouprave.

Radionica će biti održana u Nišu za sledeće lokalne samouprave: Vrnjačka Banja, Trstenik i Varvarin.

http://www.skgo.org/vesti/detaljno/2479/radionice-javna-svojina-i-implikacije-na-rad-strucnih-sluzbi-jls-jpjkp-i-institucija-ciji-je-osnivac-jls

Vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština – Savez  gradova i opština    Srbije (SKGO) organizuje akreditovanu online obuke  (vebinar) za    zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Rodno  budžetiranje   u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u  okviru   projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji  podržava   Vlada  Švajcarske. 

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog    programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u  jedinicama    lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg  programa  obuke   zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.  godinu,  usvojenog   od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će nakon   pohađanja   akreditovanog programa obuke „Rodno  budžetiranje u  lokalnoj    samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.  Cilj  obuke je  da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi  sa   planiranjem i  upravljanjem javnim finansijama, predstavnici   mehanizama  za rodnu  ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno   odgovornog   budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Potrebno  je da svaki pojedinačni zainteresovani predstavnik/ca   jedinica  lokalne  samouprave pošalje najkasnije do četvrtka, 24.  septembra popunjeni prijavni formular na  adresu: sara.talijan@skgo.org   u elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim  podacima i izabranim terminom), pri čemu nije potreban potpis ovlašćenog   lica. 

S obzirom  na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u    slučaju većeg  interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno    prisustvo predstavnika  JLS, o čemu će svi prijavljeni biti   blagovremeno  obavešteni.

Za  učešće na ovoj obuci je potrebno da svaki učesnik ima računar sa     pristupom internetu i zvučnik, odnosno slušalice. Kamera nije    potrebna,  jer će učesnici svoja pitanja akreditovanim    ekspertima-predavačima moći  da postavljaju preko tastature. Obuke će  biti realizovane korišćenjem  ZOOM platforme, a sve dodatne tehničke    instrukcije u vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme,    prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju imejl adresu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Saru Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo

Opis obuke iz Sektorskog programa

PRIJAVNI FORMULAR - SKGO vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi

Oktobar

Veliko Gradište - Obuka "Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje regionalnu obuku na  temu „Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održiva urbana mobilnost“.

Obuka se realizuje kao akreditovani program u okviru Sektorskog  programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2020.  godinu, koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2020.  godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. 

Cilj ove obuke je upoznavanje predstavnika lokalne samouprave sa  savremenim konceptima u oblasti upravljanja saobraćajem i uvod u izradu  planova održive urbane mobilnosti. Ciljna grupa kojoj je ova obuka  namenjena su zaposleni u opštinskoj/gradskoj upravi na poslovima  saobraćajnog planiranja, urbanističkog planiranja i komunalnih  delatnosti. Obuci mogu prisustvovati i zaposleni u javnim komunalnim  preduzećima i urbanističkim preduzećima čiji je osnivač JLS. Moguće je  prijaviti najviše 4 polaznika po gradu/opštini.

Ova regionalna obuka biće organizovana 5. i 6. oktobra 2020. godine (ponedeljak i utorak),u Velikom Gradištu, Hotel „Danubia park“, Srebrno jezero.

S obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, a posebno zbog mera prevencije širenja epidemije COVID-19, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, SKGO će izvršiti selekciju prijavljenih gradova i opština,  o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni, uz mogućnost  organizovanja dodatnih termina obuke u narednom periodu. SKGO je u  mogućnosti da za prijavljene učesnike regionalnih obuka snosi troškove  smeštaja, dok troškove prevoza učesnici snose sami.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Klari Danilović, šefici  Odeljenja za prostorno planiranje, urbanizam i stanovanje na mejl klara.danilovic@skgo.org ili pozivom na 064/870-3310.

Regionalne obuke se realizuju u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO - treća faza” koji podržava Vlada Švajcarske.

Pozivno pismo 

Аgenda za učesnike

Prijavni formular 

Izvod iz opšteg programa obuke JLS 2020

Vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

Stalna konferencija gradova i opština – Savez  gradova i opština     Srbije (SKGO) organizuje akreditovanu online obuke  (vebinar) za     zaposlene u jedinicama lokalne samouprave na temu: „Rodno  budžetiranje    u  lokalnoj samoupravi“. Sprovođenje obuke realizuje se u  okviru    projekta  „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“ koji  podržava    Vlada  Švajcarske. 

Obuka će biti obavljena po akreditovanom programu u okviru Sektorskog     programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u   jedinicama    lokalne samouprave za 2020. godinu, koji je deo Opšteg   programa  obuke   zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2020.   godinu,  usvojenog   od strane Vlade Republike Srbije. Polaznici će  nakon   pohađanja   akreditovanog programa obuke „Rodno  budžetiranje u   lokalnoj    samoupravi“ dobiti sertifikat o uspešno završenoj obuci.   Cilj  obuke je  da se predstavnici JLS koji obavljaju poslove u vezi   sa   planiranjem i  upravljanjem javnim finansijama, predstavnici    mehanizama  za rodnu  ravnopravnost, upoznaju sa procesom primene rodno    odgovornog   budžetiranja u lokalnoj samoupravi.

Potrebno  je da svaki pojedinačni zainteresovani predstavnik/ca    jedinica  lokalne  samouprave pošalje najkasnije do četvrtka, 1. oktobra popunjeni prijavni formular na  adresu: sara.talijan@skgo.org    u elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim   podacima i izabranim terminom), pri čemu nije potreban potpis  ovlašćenog   lica. 

S obzirom  na to da je broj mesta ograničen, SKGO zadržava pravo da u     slučaju većeg  interesovanja i broja prijava odobri ravnomerno     prisustvo predstavnika  JLS, o čemu će svi prijavljeni biti    blagovremeno  obavešteni.

Za  učešće na ovoj obuci je potrebno da svaki učesnik ima računar sa      pristupom internetu i zvučnik, odnosno slušalice. Kamera nije     potrebna,  jer će učesnici svoja pitanja akreditovanim     ekspertima-predavačima moći  da postavljaju preko tastature. Obuke će   biti realizovane korišćenjem  ZOOM platforme, a sve dodatne tehničke     instrukcije u vezi sa pristupom i korišćenjem ZOOM platforme,     prijavljeni učesnici će dobiti blagovremeno na svoju imejl adresu.

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Saru Talijan na mejl sara.talijan@skgo.org ili pozivom na 064/870-3385.

Pozivno pismo

Opis obuke iz Sektorskog programa

PRIJAVNI FORMULAR - SKGO vebinar - Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi

AGENDA - SKGO vebinar- Rodno budzetiranje u lokalnoj samoupravi