Arhiva dogadjaja

Kragujevac - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Šumadijskog upravnog okruga  organizuju radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“koji će biti održan 22. maja 2019. godine, sa početkom u 10:00 časova, u  zgradi Šumadijskog upravnog okruga, ul. Save Kovačevića br. 7, Kragujevac, velika sala.   Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje. Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS. Rok za prijavu učešća je do ponedeljka 20. maja. Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org. Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske. Pozivno pismo Dnevni red

Obuka u oblasti pripreme predloga i upravljanja projektima

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) realizuje obuke u okviru Programa “Unapređenje upravljanja i ekonomskog planiranja na lokalnom nivou u cilju sprovođenja ciljeva održivog razvoja u Republici Srbiji - Podrška uspostavljanju sistema planiranja i izrada srednjoročnih planova razvoja lokalne samouprave“. Kao korisnici, u projektu učestvuje pet jedinica lokalne samouprave: Kuršumlija, Bački Petrovac, Petrovac na Mlavi, Mali Zvornik i Sjenica. U okviru projekta, SKGO organizuje dve obuke za polaznike iz korisničkih lokalnih samouprava, i to: Upravljanje projektnim ciklusom i izvori finansiranja projekata (jednodnevna obuka), i Priprema predloga projekata po procedurama Evropske unije (dvodnevna obuka) Obuke će biti sukcesivno održane u sredu, četvrtak i petak, 22., 23. i 24. maja, u Beogradu, u Hotelu „Park” (Ulica Njegoševa 2/a). Obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je da se unapredi kvalitet planiranja i sprovođenja lokalnih razvojnih politika kroz projektni pristup u koordinaciji nadležnih struktura, postavljanju prioriteta i određivanju adekvatnih izvora njihovog finansiranja, kao i da se unaprede kapaciteti zaposlenih u JLS za korišćenje dostupnih sredstava razvojne pomoći EU na lokalnom nivou. Obuke se realizuju posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP) sa SKGO kao implementacionim partnerom, a finansira se sredstvima slovačke razvojne pomoći (SlovakAid). Agenda Jednodnevna obuka.pdf Agenda Dvodnevna obuka.pdf

Zlatibor - Obuka “saradnja sa OCD i finansiranje programa od javnog interesa”

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u partnerstvu sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, organizuje dvodnevnu obuku za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave (JLS) na temu „Saradnja sa organizacijama civilnog društva i finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“. Obuka će biti održana na Zlatiboru, u utorak i sredu, 21. i 22. maja, u hotelu „Mona“ (Ulica Miladina Pećinara 26), sa početkom u 10 časova. Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani program u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave za 2019. godinu. Cilj ove obuke je osposobljavanje polaznika za unapređenje saradnje JLS sa organizacijama civilnog društva (OCD), posebno u procesima odlučivanja i sprovođenja javnih usluga i adekvatno sprovođenje postupaka finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalnu obuku, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u: skeniranoj verziji potpisom ovlašćenog lica, kao i elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu igor.pucarevic@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja.  Obuka se sprovodi u okviru Projekta „Unapređenje dobrog upravljanja na lokalnom nivou", koji se realizuje preko Programa „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – Swiss PRO", a koji sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa SKGO. Pozivno pismo za akreditovane obuke SARADNJA SA OCD - ZLATIBOR, 21-22.5.2019.pdf Okvirna agenda SKGO obuke - ZLATIBOR - 21-22.5.2019.pdf Prijavni formular za SKGO obuku - ZLATIBOR - 21-22.5.2019.doc Izvod iz NAJU Sektorskog programa - Saradnja sa OCD.pdf

Kragujevac - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme: Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova, kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja. Regionalne obuke će se održati u utorak i sredu, 21. i 22. maja, u Kragujevcu, u Hotelu „Šumarice”, Desankin venac bb,  sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom.  Obuka je namenjena zaposlenima na poslovima upravljanja ljudskim resursima, a s obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalne obuke, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u: 1.   skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org najkasnije do petka, 17. maja. Pozivno pismo_ocenjivanje i popunjavanje - Kragujevac.doc Аgenda za ucesnike_ popunjavanje i ocenjivanje_KG.docx Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - KG.doc

Četvrta sednica SKGO Odbora za za zdravlje i socijalnu politiku

Četvrta po redu sednica SKGO Odbora za zdravlje i socijalnu politiku biće održana u Dimitrovgradu.  Kontakt osoba: Dr Jasmina Tanasić jasmina.tanasic@skgo.org 

Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj

Sastanak Mreže za lokalni ekonomski razvoj SKGO biće održan 17. maja 2019. godine, u Beogradu, u hotelu “M” (Bulevar Oslobođenja 56a), sa početkom u 12 časova. Ovaj sastanak Mreže biće najvećim delom posvećen zakonskim novinama u oblasti ugostiteljstva i turizma, sa posebnim fokusom na onim segmentima zakona koji se tiču lokalnih samouprava. Kroz prezentaciju Zakona o turizmu dotaćićemo se prava i obaveza JLS (programa razvoja turizma, kategorizacije turističkog mesta, proglašenje turističkog prostora…), prava i obaveza TO JLS, podsticajnih mera, poverenih poslova…, a kroz prezentaciju Zakona o ugostiteljstvu govoriće se o uvođenju centralnog informacionog sistema, evidencije ugostitelja, postupaka kategorizacije, posebnih uslova za ugostiteljske objekte, boravišne takse, nadzora i poverenih poslova turističkim inspektorima JLS i najčešćim nedoumicama u postupki inspekcijskog nadzora u oblasti turizma I ugostiteljstva, kao i drugih pitanja. Drugi deo će biti posvećen akreditaciji mere 7 u okviru IPARD 2 programa koja se odnosi na ruralni turizam, a predstavnici akreditovane Regionalne razvojne agencije Zlatibor preneće svoja iskustva o ulozi LS u razvoju turizma. Rok za prijavu učešća je do srede 15. aprila do kraja radnog vremena na sledeće elektronske adrese: anita.popovic@skgo.org i sladjana.grujic@skgo.org. Agenda Mreza za LER.docx Prijavni formular Mreza.doc

Mreža za zdravlje SKGO

Sastanak Mreže za zdravlje Stalne konferencije gradova i opština, na temu novih zakonskih rešenja u oblasti zdravstva. Skup će biti održan 16. maja 2019. godine, u Beogradu u hotelu M (Bulevar Oslobođenja 56a), sa početkom u 11 časova. Glavna tema sednice Odbora će biti zakonske promene definisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranju, sa akcentom na redefinisanu ulogu lokalne samouprave. Nakon predstavljanja zakonskih rešenja od strane predstavnika Ministarstva zdravlja, predviđena je diskusija sa pitanjima i odgovorima. Zbog neophodnih logističkih priprema za održavanje skupa, obavezno je blagovremeno prijavljivanje i potvrda učešća, najkasnije do ponedeljka 13. maja.  Za potvrdu učešća i sve dodatne informacije možete  se obratiti na telefone 011/3223-446, kao i elektronskim putem na adresu ana.ilic@skgo.org.   Ovu aktivnost SKGO organizuje u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO-treća faza“ koju podržava Vlada Švajcarske. Agenda Mreža za zdravlje.docx

Mreža energetskih menadžera

Sastanak Mreže energetskih menadžera SKGO biće održan 16. maja 2019. godine, u Beogradu, u Aero klubu (Ulica Uzun Mirkova 4), sa početkom u 10.30 časova. Tema sastanka je "Upravljanje energijom  - Gradovi i opštine u Srbiji", a ovom prilikom biće organizovana svečana ceremonija pridruživanja Asocijaciji Evropske energetske nagrade EEA. Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta energetske efikasnosti i upravljanja energijom u opštinama u Srbiji (MEEMP), koji podržava Državni sekretarijat za ekonomske poslove Švajcarske (SECO). Agenda EEA Konferencija i 5. sastanak Mreže en. men. 16.5.2019.pdf

Niš - Obuka o popunjavanju radnih mesta i ocenjivanju

U cilju kontinuirane podrške lokalnoj samoupravi za uspostavljanje modernog službeničkog sistema i osnaživanje funkcije upravljanja ljudskim resursima, SKGO u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) i Kancelarijom Saveta Evrope realizuje drugu fazu projekta „Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi“ uz finansijsku podršku Evropske unije i Saveta Evrope. U okviru druge faze projekta SKGO organizuje dve jednodnevne regionalne obuke na teme: Planiranje i zapošljavanje zaposlenih i Ocenjivanje službenika u JLS i karijerni razvoj Regionalne obuke se realizuju kao akreditovani programi u okviru Sektorskog programa kontinuiranog stručnog usavršavanja zaposlenih u JLS za 2019. godinu,  koji je deo Opšteg programa obuke zaposlenih u JLS za 2019. godinu, usvojenog od strane Vlade Republike Srbije. Cilj ovih obuka je unapređenje znanja polaznika o specifičnostima primene propisa kojima se uređuju pitanja u vezi sa planiranjem i zapošljavanjem kadrova, kao i o sistemu ocenjivanja i podizanje svesti o značaju, cilju i svrsi ocenjivanja. Regionalne obuke će biti održane u četvrtak i petak, 16. i 17. maja, u Nišu, u hotelu „Aleksandar” (Ulica Njegoševa 81a), sa početkom u 10 časova, u skladu sa priloženom agendom. Obuka je namenjena zaposlenima na poslovima upravljanja ljudskim resursima, a s obzirom na to da je broj mesta na akreditovanim obukama ograničen, SKGO zadržava pravo, u slučaju većeg interesovanja i broja prijava, da odobri ravnomerno prisustvo predstavnika svih JLS, odnosno da omogući da iz svake JLS prisustvuje samo po jedan predstavnik, o čemu će svi prijavljeni biti blagovremeno obavešteni. SKGO ne pokriva putne troškove i troškove smeštaja učesnika. Za prijavu zaposlenih u JLS na regionalne obuke, potrebno je poslati popunjeni prijavni formular iz priloga u: 1.   skeniranoj verziji sa potpisom pretpostavljenog lica, kao i 2. elektronskoj verziji (popunjen MS Word dokument sa neophodnim podacima) na adresu milos.mucok@skgo.org najkasnije do petka, 10. maja. Poziv Nis.pdf Аgenda za ucesnike_ popunjavanje i ocenjivanje_Ni.docx Prijavni formular za SKGO papirni i elektronski - Nis (002).doc

Čačak - Radionica „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“

Stalna konferencija gradova i opština, Republički zavod za socijalnu zaštitu i načelnik Moravičkog upravnog okruga  organizuju radionicu „Socijalna zaštita u jedinicama lokalne samouprave“koji će biti održan 15. maja 2019. godine, u Čačku u zgradi Moravičkog upravnog okruga (Ulica Župana Stracimira 2),  sa početkom u 10:00 časova, Na radionici/seminaru biće predstavljen normativni okvir koji uređuje obaveze i odgovornosti jedinica lokalne samouprave u obezbeđivanju socijalne zaštite, aktuelni pokazatelji razvijenosti i aktuelne prakse na nivou lokalnih samouprava u sprovođenju politika i mera socijalne zaštite, s posebnim osvrtom na realizaciju namenskih transfera. U drugom delu seminara razmotriće se mogući načini uvećanja kapaciteta za razvoj socijalnih usluga na nivou lokalnih zajednica, kao i mogućnosti međuopštinske saradnje. Potrebno je da svaka od jedinica lokalne samouprave sa teritorije upravnog okruga delegira  tri predstavnika za učešće na ovoj radionici/seminaru, iz redova donosilaca odluka i zaposlenih na poslovima socijalne zaštite na nivou JLS. Rok za prijavu učešća je do ponedeljka 13. maja. Kontakt osoba za prijavu učešća i dodatne informacije je savetnica za socijalnu zaštitu SKGO Mirjana Komnenović, telefon 011/7357969, mirjana.komnenovic@skgo.org. Ova aktivnost biće realizovana u okviru Projekta „Institucionalna podrška SKGO – treća faza“, koji realizuje SKGO uz podršku Vlade Švajcarske. Agenda Čačak.docx
d