Godišnji kalendar

Septembar

Sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije i Odbora za komunalne delatnosti i energetiku

Zajednička sednica Odbora za životnu sredinu i vanredne situacije i Odbora za komunalne delatnosti i energetiku SKGO biće održana 16. septembra 2019. godine, u prostorijama SKGO (Ulica Makedonska 22, u sali na 8. spratu), sa početkom u 11 časova.

Osnovna tema sednice je Pregovaračka pozicija Srbije za Poglavlje 27, odnosno izazovi koje proces pridruživanja Evropskoj uniji stavlja pred gradove i opštine u Srbiji, u pogledu dostizanja standarda koje treba ispuniti u oblasti zaštite životne sredine.

Kroz proces izrade samog dokumenta prepoznati su prioritetni sektori u okviru oblasti zaštite životne sredina, sektor vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda i sektor upravljanja otpadom, za čije će unapređenje do nivoa evropskih standarda Srbija morati da uloži značajna finansijska sredstva, ali i unapredi kapacitete pre svega na nivou jedinica lokalne samouprave, u čijoj nadležnosti su pomenuti sektori. Iako će Srbija za usklađivanje u ovim sektorima tražiti odlaganje do maksimalno mogućeg roka, neophodno je napraviti višegodišnji plan ulaganja u objekte infrastrukture u sektorima vodosnabdevanja i prečišćavanja otpadnih voda i upravljanja otpadom, koji moraju podržati svi nivoi vlasti, uz maksimalno korišćenje međunarodne investicione pomoći.

Predlog dnevnog reda.pdf