Godišnji kalendar

Jun

Info-dan - Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), u okviru projekta „Podrška sprovođenju Akcionog plana Strategije reforme javne uprave – reforma lokalne samouprave 2016-2019.“, koji podržava Vlada Švajcarske, raspisalo Javni poziv za podnošenje predloga projekata za uspostavljanje i unapređenje međuopštinske saradnje ( http://mduls.gov.rs/obavestenja/javni-poziv-za-podnosenje-predloga-projekata-za-uspostavljanje-i-unapredjenje-medjuopstinske-saradnje)

Info-dana posvećenog ovom Javnom pozivu, koji će biti održan u Beogradu u Hotelu M (Bulevar oslobođenja 56A) 4. juna 2019. godine sa početkom u 11 časova. 

Učešće (do dva) predstavnika opštine ili grada moguće je prijaviti do 30. maja, elektronskom poštom na adresu: sladjana.djordjevic@mduls.gov.rs.

Poziv - Info dan Javni konkurs za prjekte MOS-04.06.2019..pdf

Dnevni red-Info dan 04.06.2019.pdf

Radionica za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje radionicu za unapređenje programske strukture budžeta jedinica lokalnih samouprava koja će se održati u četvrtak 6. juna 2019. godine u prostorijama SKGO na 8. spratu sa početkom u 11 časova.

Na radionici će se raditi na sagledavanju i unapređenju programske strukture budžeta JLS na osnovu analize zakonodavnog i strateškog okvira kao i nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a sve u cilju usklađivanja sa sektorima definisanim u Aneksu 1 Uputstva za izradu programskog budžeta Ministarstva finansija.  Definisani sektori su osnova za bolje planiranje i upravljanje sektorskim politikama i budžetom kao i okvir za utvrđivanje strateških prioriteta i uspostavljanje veze između sektora i nižih nivoa programske strukture (programa, programskih aktivnosti i projekata). Ovakav pristup omogućuje i analizu aktivnosti korisnika na svim nivoima vlasti koje doprinose realizaciji sektorskih politika.

Tema ove radionice, biće sledeći sektori: 

  • Opšte usluge javne uprave,
  • Javna bezbednost,
  • Ljudska i građanska prava i slobode,
  • Politički sistem,
  • Servisiranje javnog duga,
  • Finansijski i fiskalni sistem,
  • Intervencijski programi i rezerve

Radionica se realizuje u okviru Programa Exchange 5, koji finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa Ministarstvom finansija i SKGO.

Dnevni red opste usluge 060619.docx

Potpisivanje sporazuma o saradnji u oblasti upravljanja imovinom i planiranja i programskog budžetiranja

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u okviru programa Exchange 5, organizuje svečano potpisivanje sporazuma o saradnji između SKGO i izabranih jedinica lokalne samouprave (JLS) u oblasti upravljanja imovinom i planiranja i programskog budžetiranja.

Ceremonija svečanog potpisivanja sporazuma o saradnji biće održana 12. juna 2019. godine, u Aero klubu (Ulica Uzun Mirkova 4/II), sa početkom u 12 časova.

Sporazumom o saradnji biće definisana podrška za 20 gradova i opština u obliku paketa podrške namenjenih za poboljšanje usluga u upravljanju imovinom, a četiri lokalne samouprave dobiće tehničku pomoć u planiranju i programskom budžetiranju.

Jedinice lokalne samouprave potpisnice Sporazuma o saradnji za pakete podrške namenjene poboljšanju usluga u upravljanju imovinom su:  Trgovište, Novi Pazar, Bela Palanka, Rača, Trstenik, Mionica, Crna Trava, Varvarin, Svilajnac, Vrnjačka Banja, Kikinda, Nova Varoš, Ljubovija, Prijepolje, Babušnica, Šabac, Beograd, Tutin, Sjenica i Gadžin Han.

Jedinice lokalne samouprave potpisnice Sporazuma o saradnji za tehničku podršku u unapređenju planiranja i programskog budžetiranja su: Nova Varoš, Kanjiža, Trstenik i Pančevo.

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz alokacije za IPA 2014, a sprovodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave (MDULS) u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština (SKGO) kao implementacionim partnerom. Telo za ugovaranje je Ministarstvo finansija, Sektor za ugovaranje i finansiranje programa iz sredstava Evropske unije.