Konkursi

Poziv za dostavljanje ponuda u postupku za nabavku putničkog vozila Kombi /8+1 sedišta

Pozivamo Vas da nam dostavite ponudu u postupku za nabavku putničkog vozila kombi / 8+1 sedišta, za potrebe Stalne konferencije gradova i opština - Saveza gradova i opština Srbije (SKGO) u okviru Programa „Podrška EU inkluziji Roma - Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“, koji finansira Evropska unija,  u skladu sa tehničkom specifikacijom istaknutom u obrascu ponude koji, uz model ugovora koji je potrebno popuniti, čine konkursnu dokumentaciju i nalazi se u prilogu ovog poziva.

Informacije o nabavci i dostavljanju ponuda:

Nabavka se raspisuje za putničko vozilo kombi/8+1 sedišta.

Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je najniža ponuđena cena.

Ponude se dostavljaju najkasnije do 24. maja  2019. godine do 12:00 časova, na adresu: 

Stalna konferencija gradova i opština, Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd, u zatvorenoj koverti, sa pečatom/žigom ponuđača, sa naznakom: „Ponuda: nabavka putničkih vozila - ne otvarati pre sastanka za otvaranje ponuda“.


Informacije o SKGO:

Naziv: Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije

PIB: 100043725

Adresa: Makedonska 22/VIII, 11000 Beograd.

Kontakt za dodatne informacije: Aleksandar Stanković (aleksandar.stankovic@skgo.org)

U prilogu:

Obrazac ponude 8+1.doc

Model ugovora 8+1.docx