Konkursi

EU projekat - "Unapređenje uslova života interno raseljenih lica i povratnika iz procesa readmisije u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo"

Delegacija Evropske unije objavila je javni poziv za podnošenje predloga projekata pod nazivom: "Unapređenje uslova života interno raseljenih lica i povratnika iz procesa readmisije u Srbiji i podrška održivom povratku na Kosovo"

Informacije i dokumentaciju mozete preuzeti putem sledećeg linka >>>

NEZVANICAN PREVOD jednog dela Uputstva za aplikante:

Rok za podnošenje sižea predloga projekata/Concept note je 18. april 2017.
Ukupni iznos dostupan u okviru ovog poziva za podnošenje predloga projekata iznosi 5,650,000 EUR
Trajanje projekta Projekat ne može biti kraci od 18 meseci, niti duži od 24 meseca.

Poziv se sastoji iz 2 lota:
Lot 1-Unapređenje životnih uslova IRL i povratnika po readmisiji: 3.150.000 EUR
Lot 1 minimalni i maksimalni iznosi predloga projekata mogu biti:
• minimalni iznos: 250.000 evra
• maksimalni iznos: 500.000 evra

Lot 2 - Podrška povratku: 2.500.000 EUR
Lot 2 minimalni i maksimalni iznosi predloga projekata mogu biti:
• minimalni iznos: 200.000 evra
• maksimalni iznos: 400.000 evra

Pravila sufinansiranja
Bespovratna pomoć ne može biti manja od 65% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.
Bespovratna pomoć ne može preći 95% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova

Podnosioci predloga projekata moraju ispunjavati sledeće uslove:

• da budu pravna lica i
• da su gradovi, opštine, gradske opštine
• da su organizacije civilog društva i