Konkursi

COSME JAVNI POZIV: Podrška promociji i razvoju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda povezanih sa kulturom i kreativnim industrijama COS-TOURCCI-2017-3-03

Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije (EASME) objavila je javni poziv u okviru COSME programa za sufinansiranje projekata u cilju pružanja podrške promociji i razvoju transnacionalnih tematskih turističkih proizvoda povezanih sa kulturom i kreativnim industrijama (Cultural and Creative Industries CCI). Pozivom se obuhvata sufinansiranje projekata usmerenih ka promociji proizvoda koji su deo "kulturnog nasleđa".

Poziv se odnosi na projekte pravnih subjekata koji moraju da pripadaju makar jednoj od organizacija aktivnih u oblasti turizma, kulture i kreativnih industrija. Konzorcijum mora da okuplja minimum 5 ili maksimum 8 članova/partnera (različite pravne subjekte) pokrivajući najmanje 4 zemlje - uključujući zemlje Evropske unije i zemlje potpisnice COSME sporazuma.

Konzorcijum mora da bude sastavljan od:·

  • Jednog predstavnika koji upravlja lokalitetom kulturne baštine pod zaštitom UNESCO;
  • Malog ili srednjeg preduzeća - aktivnog u sektoru turizma ili u oblasti kulture i kreativnih industrija povezanih sa "kulturnom baštinom";
  • Nacionalnog, regionalnog ili predstavnika jedinice lokalne samouprave.

Ukupan iznos budžeta javnog poziva: 1.500.000 evra
Maksimalan iznos granta koji se mogu odobriti po projektu: 300.000 evra
Vrsta javnog poziva: Grant
Visina sufinansiranja: maksimalno do 75% ukupne vrednosti projekta

Period trajanja projekta mora biti između od 15 do 18 meseci.
Prijavite se na javni poziv do 29. juna 2017. godine. Prijava se podnosi elektronski

Dokumentacija: Kompletan tekst javnog poziva i dokumentacija za prijavu na javni poziv dostupna je na linku EASME https://ec.europa.eu/easme/en/cos-tourcci-2017-3-03-supporting-promotion-and-development-transnational-thematic-tourism-products

Za sve informacije u vezi sa ovim COSME pozivom možete kontaktirati Ministarstvo privrede Republike Srbije putem e-maila na cosme@privreda.gov.rs

O terminu održavanja info dana o ovom COSME pozivu bićete naknadno obavešteni.