Konkursi

Javni poziv za nabavku usluga organizacije i sprovođenja 65 obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji

Savet Evrope je objavio javni poziv za nabavku usluga organizacije i sprovoðenja 65 stručnih obuka za zaposlene u lokalnoj samoupravi u Republici Srbiji u okviru dva programa opšteg stručnog usavršavanja: Primena Zakona o opštem upravnom postupku (35 obuka), i Priprema i sprovođenje projekata (30 obuka) u periodu od 1. septembra do 15. novembra 2017. godine.

Poziv je objavljen u okviru projekta Evropske unije i Saveta Evrope "Upravljanje ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi", koji sprovodi Savet Evrope u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Stalnom konferencijom gradova i opština. Projekat zajednički finansiraju Evropska unija i Savet Evrope.

Rok za prijavu je petak 11. avgust 2017. godine. 
 
Detaljne informacije o uslovima javnog poziva objavljene su na internet stranici Saveta Evrope http://www.coe.int/en/web/portal/calls-for-tender  (Ref. 2017/AO/41).