Konkursi

Konkurs za direktnu tehničku podršku u procesu lokalnog planiranja i programskog budžetiranja


Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) je u okviru Programa Exchange 5 objavljuje poziv za izbor 6 (šest) lokalnih samouprava za direktnu tehničku podršku za sveobuhvatni proces lokalnog planiranja i programskog budžetiranja.

Višegodišnji rad sa lokalnim samoupravama na unapređenju procesa lokalnog strateškog planiranja i realističnog finansiranja prioriteta nastavlja se i u okviru pete faze Programa Exchange, a naglasak je na pravilnoj i sveobuhvatnoj primeni programskog budžetiranja kao relativno novog modaliteta u izradi i sprovođenju finansijskih planova gradova i opština.

U okviru predmetnog poziva SKGO će u periodu od oktobra 2017. do aprila 2019. godine, pružiti podršku izabranim lokalnim samoupravama u svim fazama budžetskog ciklusa, a posebno:

  • Stručnu podršku u daljem unapređenju procesa izrade Odluke o budžetu u skladu sa Uputstvom za izradu programskog budžeta propisanim od strane Ministarstva finansija.
  • Podršku tokom izrade izveštaja o izvršenju budžeta u skladu sa Uputstvom za praćenje i izveštavanje o učinku programa propisanim od strane Ministarstva finansija. Podrška u ovom segmentu budžetskog procesa doprineće adekvatnoj proceni učinka programa i unapređenju programske strukture za naredne budžetske cikluse.

Pozivamo gradove i opštine da se prijave za podršku u okviru ovog poziva, imajući u vidu važnost kvalitetnog i transparentnog planiranja i izvršenja budžeta za lokalnu zajednicu, ali i za reformske procese na svim nivoima javne uprave.

Poziv je objavljen 18. avgusta i trajaće do 15. septembra 2017. godine. Smernice za prijavu na poziv i prateće dokumente možete preuzeti u nastavku teksta. 

Program Exchange 5 finansira Evropska unija iz sredstava IPA 2014, a Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je uz podršku SKGO nadležno za njegovu realizaciju. Veoma značajnu ulogu ima i Ministarstvo finansija s obzirom na sadržinu podrške i teme koje su velikim delom u nadležnosti ovog ministarstva.

Za sva dodatna pitanja predstavnici gradova i opština mogu se obratiti Mirjani Knežević Panajotu, savetnici za programsko budžetiranje u SKGO putem telefona 011 3223 446 ili putem elektronske pošte: mirjana.knezevic@skgo.org .

Pozivno pismo >>>
Smernice za prijavu na poziv i prateći dokumenti >>>

Često postavljana pitanja >>>