Konkursi

Izbor nezavisnih ocenjivača za ocenu grant šeme “Podrška jedinicama lokalne samouprave“, EuropeAid/139223/ID/ACT/RS u okviru Programa Exchange 5

 

POZIV ZA IZRAŽAVANJE ZAINTERESOVANOSTI ZA:

Izbor nezavisnih ocenjivača za ocenu grant šeme "Podrška jedinicama lokalne samouprave", EuropeAid/139223/ID/ACT/RS u okviru Programa Exchange 5

Interni broj.: 400/1
od 13. septembra 2017. godine

Stalna konferencija gradova i opština - Savez gradova i opština Srbije (SKGO) sa zadovoljstvom objavljuje otvoreni poziv za izražavanje zainteresovanosti za izbor nezavisnih ocenjivača u vezi sa navedenom grant šemom koju finansira EU. U prilogu ovog poziva nalaze se:

  1. Uputstvo za zainteresovana lica (dokument koji sadrži sve neophodne informacije i instrukcije za izražavanje zainteresovanosti/konkurisanje po ovom pozivu, sa aneksiranim opisom posla i evaluacionom tabelom)

Nadamo se da ćemo dokumentaciju od zainteresovanih lica dobiti u okviru roka definisanog u tački 1 Uputstva. Adrese za dostavljanje dokumentacije po ovom pozivu su takođe navedene u tački 1.

Annex 1 - ToR assessors Exchange 5 >>>
Annex 2 - Evaluation grid >>>

Instructions for the interested parties - assessors for Exchange 5 GS >>>