Konkursi

Poziv za podnošenje prijava u okviru programa reforme poreza na imovinu - Paketi podrške gradovima i opštinama za unapređenje administriranja poreza na imovinu i jačanje funkcije dobre uprave

Obaveštavamo Vas da Program reforme poreza na imovinu - podrška unapređenju administriranja poreza na imovinu i dobre uprave koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu , Ministarstvom finansija, Stalnom konferencijom gradova i opština

raspisuje Poziv za podnošenje prijava za realizaciju paketa podrške za 40 jedinica lokalne samouprave  (Paket A) i 7 gradova (Paket B) u Srbiji 
za unapređenje administriranja poreza na imovinu i jačanje funkcije dobre uprave.

Ukupna podrška iznosi 5,9 miliona švajcarskih franaka, a ona će biti usmerena na 40 jedinica lokalne samouprave (Paket A) i 7 gradova (Paket B) u Srbiji, za unapređenje administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave.

Kroz ovaj projekat oko 40 jedinica lokalne samouprave u celoj Srbiji dobiće priliku da ažurira svoje baze podataka o nekretninama, i time poveća obuhvat naplate poreza na imovinu. Pet najuspešnijih podeliće nagradni fond sa ukupnim sredstvima od 1,066 miliona švajcarskih franaka, koji je obezbedila Vlada Švajcarske.

Paketi podrške jedinicama lokalne samouprave podrazumevaju pružanje ekspertske podrške i stručnog znanja u oblasti unapređenja administriranja poreza na imovinu i jačanja funkcije dobre uprave.

Rok za dostavljanje prijava je 31. oktobar 2017. godine do 17 časova. Prijave se dostavljaju u skeniranoj verziji elektronskim putem na sledeću adresu: msp.paketi@mduls.gov.rs . Prijave se podnose na srpskom jeziku.

Projekti se realizuju od 1. juna 2017. do 30. aprila 2021. godine.

Dokumentaciju i uputstva za prijavljivanje možete pronaći u nastavku teksta ili na internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave - http://mduls.gov.rs/aktivnosti-obavestenja.php#a85