Konkursi

Konkurs Kancelarije za evropske integracije

Kancelarija za evropske integracije Vlade Republike Srbije raspisuje javni konkurs za finansiranje i sufinansiranje malih projekata organizacija civilnog društva u oblasti informisanja o Evropskoj uniji i o različitim aspektima evropske integracije Srbije.

Na javni konkurs mogu se prijaviti kao nosioci projekta OCD koje su registrovane na teritoriji Republike Srbije, individualno ili u saradnji sa partnerima (lokalna samouprava, privredni sektor, akademska zajednica, nastavnici i učitelji, druge OCD, mediji).

Rok za podnošenje prijava je od dana objavljivanja javnog konkursa (24. maj) do 8. juna 2012. godine.

Više informacija o javnom konkursu i neophodna dokumenta za prijavljivanje možete naći na internet prezentaciji Kancelarije za evropske integracije www.seio.gov.rs i na fejsbuk stranici Kancelarije za evropske integracije. Neophodne formulare za prijavljivanje takođe možete preuzeti u prostorijama Kancelarije za evropske integracije, Sektor za komunikacije i obuku, Nemanjina 34. 

Za eventualna pitanja i pojašnjenja obratite se Nataši Savić Janjić, nsavic@seio.gov.rs