Filteri po kriterijumima

Modeli administrativnih postupaka

Društvene delatnosti

Ostvarivanje prava na besplatno korišćenje posebno obeleženih parking mesta na javnim parkiralištima, za parkiranje vozila osoba sa invaliditetom

05.04.2018

ažurirano: 12.7.2017.

Društvene delatnosti

Izdavanje duplikata legitimacije interno raselјenog lica

06.06.2018

ažurirano: 18.10.2017.