Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije

  • Štampaj

Odbor za životnu sredinu i vanredne situacije je stalno radno telo SKGO za razmatranje pitanja iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, sa posebnim osvrtom na vanredne situacije i to sa pravnog, organizacionog, ekonomskog i tehničkog aspekta.
Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima SKGO, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima Stalne konferencije. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje životnu sredinu i vanredne situacije i inicira pred organima SKGO i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.
Odbor jeste i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u oblasti zaštite životne sredine, kao i saradnje Stalne konferencije i njenih partnera u ovoj oblasti.
Konačno, Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata i projektnih aktivnosti vezanih za jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.

Sekretar Odbora: Ljubinka Kaluđerović

Predsedava opština Gadžin Han