Odbor za urbanizam, stanovanje i izgradnju

  • Štampaj

Odbor SKGO za urbanizam, stanovanje i izgradnju jeste stalno radno telo Konferencije za razmatranje pitanja iz oblasti: urbanističkog i prostornog planiranja, upravljanja građevinskim zemljištem, održavanja stambenih zgrada, održavanja puteva, ulica i drugih javnih površina, socijalne i druge stanogradnje, pitanja gradnje na lokalnom nivou, međuopštinske saradnje u delokrugu odbora i druga pitanja iz oblasti koje pokriva Odbor.

Odbor prati, analizira i razmatra pitanja i probleme u pomenutim oblastima i svoja mišljenja, zaključke, inicijative i predloge podnosi Predsedništvu i članovima Konferencije, organima, ustanovama i organizacijama Republike Srbije i Autonomne Pokrajine i domaćim i međunarodnim partnerima Konferencije. Odbor posebno prati i analizira stanje u pravnom okviru koji uređuje urbanizam i stanovanje i inicira pred organima Konferencije i nacionalnim institucijama njegovu promenu ili unapređenje.

Odbor jeste i forum za razmenu međuopštinskih iskustava i dobre prakse i podsticanje saradnje gradova i opština u oblasti urbanizma i stanovanja, kao i saradnje Konferencije i njenih partnera u ovoj oblasti.

Konačno, Odbor daje stručnu podršku, predloge i inicijative za formulisanje projektnih aktivnosti i neposredno se uključuje u razvijanje projekata i projektnih aktivnosti vezanih za jačanje kapaciteta i unapređenje i razvoj lokalne samouprave u oblastima delovanja Odbora.

Sekretarka Odbora: Klara Danilović

Predsedava opština Lebane