Statut

  • Štampaj

Statut je najviši akt Stalne konferencije gradova i opština.

Statut SKGO usvojen je na 38. skupštini Stalne konferencije gradova i opština, održanoj 7. decembra 2010. godine u Beogradu, a izmene i dopune 11. decembra 2013. godine na 41. skupštini, održanoj 11. decembra 2013. godine.

Statut je u potpunosti usklađen sa odredbama Zakona o udruženjima iz 2009. godine.

Statut SKGO u PDF formatu

Statut u HTML formatu