34. Skupština Stalne konferencije gradova i opština

 • Štampaj

14. i 15. decembra 2004. godine, u beogradskom Sava centru održana je 34. skupština Stalne konferencije gradova i opština, nacionalne asocijacije lokalnih vlasti Srbije.

Ovom, najznačajnijem godišnjem skupu predstavnika lokalnih vlasti u Srbiji, prisustvovalo je preko 500 predstavnika iz 145 gradova i opština, od ukupnog broja od 167 lokalnih zajednica u Srbiji, a skupu je, takođe, prisustvovao i velik broj gostiju.

Glavne teme koje su razmatrane na Skupštini bile su:

 • Neophodnost hitnog donošenja Zakona o imovini lokalne samouprave,
 • Usvajanje novog sistema finansiranja lokalne samouprave i
 • Uvođenje institucije građanskog branioca (ombudsmana) na lokalnom nivou.

Tokom prvog dana učesnicima Skupštine obratili su se:

 • Zoran Lončar, ministar za državnu upravu i lokalnu samoupravu u Vladi Republike Srbije,
 • Mlađan Dinkić, ministar finansija u Vladi Republike Srbije,
 • Majkl Polt, ambasador Sjedinjenih Američkih Država u SCG,
 • Hans Ola Urstad, ambasador Kraljevine Norveške u SCG,
 • Lars Joran Engfelt, ambasador Kraljevine Švedske u SCG,
 • Žerom Košar, otpravnik poslova u ambasadi Republike Francuske u SCG, kao i
 • Otmar Graif, savetnik Ambasade Savezne Republike Nemačke u Srbiji i Crnoj Gori.

Učesnici Skupštine iz gradova i opština zaključili su da je neophodno što pre doneti Zakon o imovini lokalne samouprave. Inicijativu o donošenju Zakona potpisalo je 128 predsednika opština i gradonačelnika. Pored toga, usvojeni su i stavovi u odnosu na reformu sistema finansiranja lokalne samouprave.

Predstavnici lokalnih vlasti složili su se da Vlada i nadležna ministarstva treba da, uz punu podršku Stalne konferencije gradova i opština, formulišu novi sistem finansiranja lokalne samouprave i pripreme predlog Zakona o imovini lokalne samouprave najkasnije do 31. marta 2005. godine.

Članovi SKGO su, takođe, snažno podržali ideju o uvođenju ustanove građanskog branioca (ombudsmana) na lokalnom nivou. Neophodno je istaći i to da je u jednom broju srpskih lokalnih zajednica već uspostavljen institut ombudsmana.

I drugog dana Skupštine, učesnicima su se obratili visoki domaći i strani zvaničnici, koji su na taj način pružili podršku inicijativama SKGO u ovoj važnoj oblasti. Učesnicima Skupštine i Nacionalne konferencije obratili su se:

 • Boris Tadić, predsednik Republike Srbije
 • Predrag Marković, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije
 • Adriano Martins, šef Centra Evropske agencije za rekonstrukciju u Srbiji i Crnoj Gori
 • Javuz Mildon, predsednik Komore regiona Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope
 • Mauricio Masari, šef Misije OEBS-a u Srbiji i Crnoj Gori
 • Rastislav Vrbenski, UNDP – zamenik visokog predstavnika za Srbiju i Crnu Goru
 • Kit Simons, direktor Misije USAID u Srbiji i Crnoj Gori

Tokom drugog dana XXXIV skupštine SKGO, održana je Nacionalna konferencija: «Etički standardi za predstavnike lokalnih vlasti», koja se bavila pitanjima borbe protiv korupcije i izgradnje poverenja između lokalnih vlasti i građana, etičkim kodeksom za funkcionere lokalnih vlasti u Srbiji, kao i pravilima ponašanja zaposlenih u organima lokalne samouprave. Učesnici Konferencije raspravljali su o etičkim standardima za predstavnike lokalnih vlasti i ostalim važnim pitanjima iz ove oblasti, a pre svega kako se boriti protiv korupcije i izgraditi poverenje između lokalnih vlasti i građana, i na koji način pristupiti pitanju ponašanja predstavnika lokalne samouprave radi postizanja ovih ciljeva.

Nacionalna konferencija o primeni etičkih standarda na lokalnom nivou održana je kao centralna aktivnost u okviru projekta usvajanja i promocije Etičkog kodeksa za predstavnike lokalnih vlasti u Srbiji, koji Stalna konferencija realizuje uz podršku Evropske Unije, Instituta za otvoreno društvo i Fondacije Konrad Adenauer. Partneri SKGO na ovom programu su Program za reformu lokalne samouprave u Srbiji (SLGRP), Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) i Asocijacija agencija lokalne demokratije (ALDA).

Skupština SKGO jednoglasno je usvojila Etički kodeks ponašanja funkcionera lokalne samouprave u Srbiji i Svečanu deklaraciju , preporučila Kodeks na usvajanje skupštinama gradova i opština, i pozvala sve nosioce javnih funkcija u lokalnim samoupravama u Srbiji da mu pristupe i da se po njemu ponašaju.

Takođe, Skupština SKGO predložila je gradovima i opštinama i Model kodeksa ponašanja zaposlenih u upravi i javnim službama u gradu i opštini , na osnovu kojeg skupštine gradova i opština mogu doneti sopstvena pravila ponašanja za zaposlene u lokalnoj upravi.

Presedavajuci
Predsedavajući 34. skupštine, g. Veroljub Stevanović, gradonačelnik Kragujevca i predsednik Konferencije

 

IZLOŽBA OPŠTINSKIH DOSTIGNUĆA


Za vreme održavanja 34. Skupštine Stalne konferencije gradova i opština, u holu beogradskog Sava centra održana je Izložba opštinskih dostignuća. Tom prilikom predstavljeni su najbolji projekti i programi koje su gradovi i opštine realizovali, samostalno ili u saradnji sa donatorima.

Na trideset i jednom štandu, sledeći donatorski programi predstavili su svoje najuspešnije programe:

 • SLGRP
 • UNDP
 • GTZ
 • Evropski pokret u Srbiji
 • Program reforme socijalne politike
 • Jugoslovenski pregled
 • SDC-MSP i
 • OSCE

Izložbu opštinskih dostignuća svečano je otvorio ambasador SAD u SCG, gospodin Majkl Polt. Opštinski uslužni centar, Centar za izdavanje dozvola, Sistem naplate komunalnih usluga, Odnosi sa javnošću, Učešće građana u budžetskom procesu, Inicijative za modernu lokalnu samoupravu, Primena informacionih tehnologija u lokalnoj samoupravi, Sistem za praćenje opštinskih kapaciteta, Zone unapređenog poslovanja, Komunikacija sa lokalnom zajednicom, samo su neki od primera najbolje opštinske prakse prikazani na Izložbi opštinskih dostignuća.

Za vreme održavanja Izložbe, učesnici Skupštine SKGO, kao i drugi zainteresovani, mogli su da se detaljnije upoznaju sa projektima, projektnim materijalima, da razmene iskustva stečena u realizaciji raznovrsnih projekata.

Tokom dva dana održavanja Izložbe, održan je i niz prezentacija, gde su nosioci i učesnici realizovanih projekata predstavili svoje projekte, i odgovarali na pitanja zaintersovanih. Na kraju je organizovana i dodela nagrada za najbolji štand, u sledećim kategorijama:

 • najprimenjivija praksa
 • najinovativnija praksa i
 • najbolje uređen štand

U glasanju su učestvovali gradonačelnici i predsednici opština. Štand pod nazivom «Učešće građana u budžetskom procesu - Vranje i Paraćin» dobio je nagrade u dve kategorije - za najprimenljiviju i najinovativniju praksu, a štand «Citistat u Srbiji - sistem 48» osvojio je nagradu kao najbolje uređen štand. Nagrade je drugog dana Izložbe svečano uručio Predrag Marković, predsednik Narodne skupštine Republike Srbije.

Nakon radnog dela prvog dana Skupštine SKGO i Izložbe organizovan je i neformalan sastanak donatora sa zainteresovanim predstavnicima opština i gradonačelnicima. Ovaj neformalan satanak opštinskih čelnika sa predstavnicima donatorskih programa održan je u cilju identifikovanja i rangiranja prioriteta u razvojnim programima u oblasti lokalne samouprave u narednom jednogodišnjem periodu.

Izložba opštinskih dostignuća na ovaj način organizovana je prvi put, no veliko interesovanje i pozitivne reakcije mnogobrojnih učesnika Skupštine uveravaju nas da će ovakav vid manifestacije postati sastavni deo narednih Skupština.

Izlozba
Izložba opštinskih dostignuća i prezentacije projekata


Naredna Skupština Stalne konferencije gradova i opština održaće se, saglasno Statutu, najkasnije za dve godine.