Sporazumi o saradnji

 • Štampaj

Važan rezultat rada SKGO u oblasti zastupanja jeste potpisivanje Memoranduma i Protokola o saradnji sa Narodnom skupštinom Republike Srbije, Vladom Republike Srbije, delom resornih ministarstava (Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvom prosvete) i Generalnim sekretarijatom predsednika Republike Srbije. Sporazumi utvrđuju konkretne mehanizme saradnje sa Vladom i Narodnom skupštinom Republike Srbije u cilju unapređenja položaja lokalne samouprave i stvaranja međusobnog razumevanja i saradnje.  Ovi mehanizmi saradnje i partnerstva zamišljeni su kao osnova za otvoreniju komunikaciji i za jačanje aktivnosti SKGO na utvrđivanju, promociji i sprovođenju politike asocijacije. Sporazumi utvrđuju konkretne mehanizme saradnje u cilju unapređenja položaja lokalne samouprave i stvaranja međusobnog razumevanja i komunikacije. Konkretni rezultati tih aktivnosti vidljivi su kroz konstantno jačanje ugleda SKGO, ali i kroz saradnju SKGO i republičkih organa u pripremi, iniciranju i usvajanju različitih konkretnih zakonskih i podzakonskih akata i drugih reformskih dokumenata.

 1. SPORAZUM O SARADNJI SA REPUBLIČKIM ZAVODOM ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
 2. SPORAZUM O SARADNJI SA POKRAJINSKIM ZAVODOM ZA SOCIJALNU ZAŠTITU
 3. PROTOKOL O SARADNJI IZMEĐU NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRBIJE I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA
 4. SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA
 5. SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZA DRŽAVNU UPRAVU I LOKALNU SAMOUPRAVU I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA
 6. SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ŽIVOTNE SREDINE I PROSTORNOG PLANIRANJA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA
 7. SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA ZDRAVLJA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA
 8. SPORAZUM O SARADNJI IZMEDJU MINISTARSTVA PROSVETE I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPSTINA 
 9. SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU GENERALNOG SEKRETARIJATA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SRBIJE I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA 
 10. SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU POKRAJINSKOG SEKRETARIJATA ZA MEĐUREGIONALNU SARADNJU I LOKALNU SAMOUPRAVU I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA - SAVEZA GRADOVA I OPŠTINA SRBIJE