Kampanja "SKGO naša adresa"

  • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština je tokom 2010. godine u sklopu aktivnosti projekta “Institucionalna podrška SKGO“ koji sprovodi SKGO a finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC), organizovala kampanju „SKGO naša adresa“. Kampanja je imala za cilj da unapredi spremnost članica SKGO da aktivno i zajednički rade na unapređenju njenog rada i pozicije u društvu i na ostvarivanju prioriteta organizacije. Težište kampanje „SKGO naša adresa“ bilo je usmereno na organizovanje regionalnih sastanaka sa političkim odlučiocima (gradonačelnicima i predsednicima opština) koji predstavljaju članstvo organizacije.

Sastanci su bili prilika da se razmotre ključna pitanja rada SKGO u 2010. godini i u narednom periodu. Posebno su razmatrana pitanja daljeg razvoja i profilisanja SKGO kao saveza gradova i opština, unapređenja formalnog položaja SKGO u izradi republičkih propisa koji se tiču lokalne samouprave, kao i pitanje lokalnog finansijskog sistema u celini, i potrebe vraćanja transfera jedinicama lokalne samouprave na nivo definisan Zakonom o finansiranju lokalne samouprave.

Prvi korak kampanje je bilo otvaranje „Kluba gradova i opština“, koji je otvoren 29. aprila 2010. godine. Klub se nalazi u prostorijama Stalne konferencije gradova i opština i namenjen je svim predstavnicima lokalnih administracija kojima je potreban kancelarijski prostor. Klub je opremljen sa potrebnom kancelarijskom opremom, a korišćenje prostora za predstavnike gradova i opština je besplatno.

Tokom kampanje tokomo 2010. godine održano je devet regionalnih skupova i to u: Vranju (11. maj), Arilju (18. maj), Zrenjaninu (25 maj), Majdanpeku (01. jun), Somboru (8. jun), Loznici (22. jun), Beočinu (14. septembar) i Nišu (29. septembar) i Kragujevcu (04. novembar). Osnovna tema održanih skupova je bila unapređenje položaja lokalne samouprave u Republici Srbiji, posebno nakon smanjenja transfernih sredstava. Svi učesnici regionalnih skupova su naglašavali neophodnost vraćanja transfera gradovima i opštinama, posebno onim najsiromašnijim, važnost održivog finansiranja opština i gradova i značaj saradnje lokalnih i republičkih vlasti posebno kroz Komisiju za finansiranje lokalne samouprave.

Na svim skupovima je posebno isticano da je potrebno bolje formalizovati odnose sa Skupštinom i Vladom RS, kako bi SKGO u ime svih gradova i opština, učestvovala u procesu donošenja zakona, pripremi zakonskih rešenja i davala mišljenje na zakonske predloge, kada se oni nađu u Skupštini. Gradonačelnici i predsednici opština su posebno isticali važnost čvršćeg učešća SKGO u svim fazama izrade zakona, kako bi se zakoni koji se delimično ili u celosti odnose na pitanja lokalne samouprave lakše sprovodili u praksi.

Foto arhiva
Vranje, 11. maj. 2010. godine  Arilje, 18. maj 2010. godine 
Zrenjanin 25. maj, 2010. godine  Sombor, 08. juni 2010. godine 
Majdnapek, 01. juni 2010. godine  Beočin, 14. septembar 2010. godine 
Loznica, 22. juni 2010.godne  Niš, . 29 septembar 2010. godine 
Kragujevac, . 04 novembar 2010. godine