Konferencija " Regulatorno upravljanje u cilju stimulisanja investicija i rasta na lokalnom nivou "

  • Štampaj

Međunarodna finansijska korporacija (IFC), članica Grupacije Svetske banke, Privredna komora Srbije i Stalna konferencija gradova i opština su 9. marta 2011 godine, organizovali konferenciju "Regulatorno upravljanje u cilju stimulisanja investicija i rasta na lokalnom nivou" i na taj način obeležili uspešan završetak sprovođenja projekta unapređenja konkurentonsti na lokalnom nivou u Srbiji. Tokom sprovođenja projekta u Srbiji, IFC je pomogao pet gradova da pojednostave administrativne procedure. IFC-ev projekat za unapređenje konkurentonsti na lokalnom nivou u Srbiji su podržali Švajcarski državni sekretarijat za ekonomske poslove (SECO) i Švedska agencija za međunarodnu razvojnu saradnju (SIDA).