Dvanaesta elektronska sednica Predsedništva SKGO

  • Štampaj

Datum održavanja sednice: SKGO, 21-22. mart 2013. godine

Pregled sadržaja sednice:

Sednica je zakazana u cilju utvrđivanja konačne Liste kandidata za člana komisije za imenovanja jedinice lokalne samouprave i usvajanja dokumenta pod nazivom "Predlozi, stavovi i sugestije SKGO na Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara".

Na osnovu Pravilnika o načinu utvrđivanja predloga kandidata i predlaganja člana komisije za imenovanja jedinice lokalne samouprave koji mora biti imenovan na predlog SKGO, Stručna služba SKGO pripremila je

 

dokument pod nazivom "Lista kandidata za člana komisije za imenovanja jedinice lokalne samouprave" na kojoj se nalaze svi predloženi kandidati, izuzev kandidata iz nepotpunih, neblagovremenih, predloga kandidata čije imenovanje nije moguće i predloga podnetih od strane neovlašćenih predlagača. Kandidati koji nisu uvršćeni u Listu kandidata vode se posebno uz tu Listu. Tokom sednice, članovi Predsedništva su većinom glasova utvrdili Listu kandidata sa potpunom dokumentacijom uz napomenu da se dostavljanjem potpune dokumentacije, kandidati sa Predloga liste kandidata kojima nedostaje uverenje o nekažnjavanju i Liste podnetih kandidatura sa nepotpunom dokumentacijom, brišu sa tih listi i uvršćuju u Listu kandidata sa potpunom dokumentacijom.

Takođe, u skladu sa zaključkom Desete sednice Predsedništva na kojoj je razmatran Nacrt prvih komentara SKGO na Nacrt zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara, o tome da se o tom dokumentu konsultuju članice, po obavljenom procesu konsultovanja, Predsedništvo je usvojilo dokument Predlozi, stavovi i sugestije SKGO na Nacrt zakona, koji je odmah nakon sednice dostavljen Ministarstvu finansija i privrede, kao doprinos SKGO javnoj raspravi o ovom Nacrtu zakona.

Značajno je pomenuti, da je upravo sa održavanjem ove sednice, započeto korišćenje nove tehnologije elektronskih sednica.