Savetodavni centar

  • Štampaj

Savetodavni centar Stalne konferencije gradova i opština

Savetodavni centar SKGO je počeo sa radom krajem 2006 godine uz podršku GTZ (German Technical Cooperation Office), CUF (Cités Unies France) i SDC (Swiss Agency for Development and Cooperation) sa ciljem pružanja savetodavnih usluga izabranim, imenovanim i postavljenim licima u opštinama i gradovima, zaposlenima u opštinskoj administraciji, kao i javnim i privatnim institucijama uključenim u razvojne aktivnosti lokalnih zajednica.

Mi smo tu da prenesemo postojeća znanja i iskustva SKGO i njenih članica, da  identifikujemo, povežemo i stavimo na raspolaganje znanja drugih institucija, ministarstava, univerziteta i sl. predstavnicima i zaposlenima u lokalnim samoupravama, da dajemo pravne i druge savete, da dajemo odgovore na pitanja naših članica....

Sve gore navedene usluge su besplatne za članice SKGO

Savetodavni centar je vremenom prerastao u jednog od ključnih pokretača za realizaciju raznovrsnih obuka, diskusija, predavanja, publikacija i drugih načina za unapređenje znanja i sposobnosti, odnosno zadovoljavanje prepoznatih potreba lokalne administracije i lokalnih političara.

Tokom 2011. godine, Savetodavni centar je započeo sa praksom organizovanja obuka, savetovanja i seminara  koji nisu finansirani iz sredstava nekog od projekata koji implementira SKGO niti su deo neke projekte aktivnosti. Takvi, usko stručni skupovi sa najaktuelnijim temama sa kojima predstavnici lokalnih vlasti a posebno najviši funkcioneri nisu do sada imali dovoljno iskustva u radu, finansirani su iz sopstvenih sredstava gradova i opština - članica SKGO, drugih organizacija i javnih preduzeća čiji je osnivač opština/grad.

Novi moto Savetodavnog centra je „U CENTAR ZNANJA"

Tim Savetodavnog centra:

Darko Drndić
Menadžer Savetodavnog centra SKGO

Ninoslava Čehov
Koordinarka SKGO Mreže poverenika i poverenica


Više o Savetodavnom centru, aktivnostima i uslugama: