Modeli akata


Modeli akata za usvajanje i primenu Etičkog kodeksa funkcionera lokalne samouprave

Preuzmi datoteku

Model procedure - Instrukcija za sprovođenje procedure za unapređenje administrativne efikasnosti i uvođenje standarda p...

Preuzmi datoteku

Model Odluke o donacijama

Preuzmi datoteku

Model Odluke o predlaganju članova nadzornog odbora javnih preduzeća

Preuzmi datoteku

Model Pravilnika o unutrasnjem uzbunjivanju i Model potvrde

Preuzmi datoteku

Model Pravilnika o upravljanju sukobom interesa u JLS

Preuzmi datoteku