Vesti

Radionice „Komasacija – pravni i geodetski aspekti“

U okviru projekta “Institucionalna podrška SKGO – treća faza”, koji podržava Vla...

Pročitaj više

Akreditovane online obuke „Rodno budžetiranje u lokalnoj samoupravi“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 29. oktobra do 9. nove...

Pročitaj više

Podrška lokalnim samoupravama u planiranju i programskom budžetiranju ...

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u periodu od 6 – 13. oktobra 2021....

Pročitaj više

Održana regionalna obuka „Upravljanje lokalnim javnim prevozom i održi...

U Kragujevcu je 27. i 28. septembra održana dvodnevna akreditovana obuka „Upravl...

Pročitaj više

Obuka „Priprema predloga projekata prema procedurama Evropske unije“

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) organizuje sedam akreditovanih obuk...

Pročitaj više

Akreditovana obuka "Zaštita prava pacijenata"

Stalna konferencija gradova i opština organizuje akreditovanu obuku/vebinar SKGO...

Pročitaj više