Biblioteka


Analiza uticaja zdravstvene krize prouzrokovane pandemijom virusa Covid-19 na EU fondove za jedinice lokalne samouprave u Srbiji

Preuzmi

Evropske novosti broj 6

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 4

Preuzmi

Plan upravljanja otpadom opštine Čajetina - skraćena verzija

Preuzmi

Priručnik za uspostavljanje partnerstava gradova i opština Republike Srbije sa gradovima i opštinama drugih država

Preuzmi

Evropske novosti - Broj 3

Preuzmi

Priručnik - Osetljive/ranjive kategorije stanovništva pre, u toku i nakon vanredne situacije

Preuzmi

Odnosi s javnošću za lokalne samouprave

Preuzmi