Završeni projekti

Projekat LEDER- Lokalni ekonomski razvoj- obrazovni odgovor

Projekat LEDER- Lokalni ekonomski razvoj- obrazovni odgovor koji finansira USAID je rezultat zajedničke inicijative Stalne konferencije gradova i opština i USAID Projekta održivog lokalnog razvoja. Glavni cilj projekta je u...

Pročitaj više

Program urbanog partnerstva Svetske Banke i Republike Austrije

Onlajn kursevi  - Dijalog gradova - Borba protiv korupcije Institut Svetske banke (World Bank Institute - WBI) u saradnji sa Vladom Republike Austrije sprovodi program usmeren na jačanje kapaciteta za urbani razvoj u jugoist...

Pročitaj više

Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom u cilju postizanja veće odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji

Projekat „Stvaranje inovativne metodologije za upravljanje učinkom u cilju postizanja veće odgovornosti lokalnih vlasti u Srbiji" koji finansiraju ambasada Velike Britanije i Fondacija za otvoreno društvo, rezultat je za...

Pročitaj više

Program Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji u procesu evropskih integracija

Stalna konferencija gradova i opština-Savez gradova i opština Srbije (SKGO), uz podršku Kraljevine Švedske  i u saradnji sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR), sprovodi progra...

Pročitaj više

Projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“

Projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu", koji finansira Švajcarska organizacija za ekonomsku saradnju (SECO), predstavlja rezultat partnerske inicijative Stalne konferencije gradova...

Pročitaj više

Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji

Energetska efikasnost je jedna od tema koja nije visoko na listi prioriteta jedinica lokalne samouprave, a mogla bi značajno da doprinese uštedama u lokalnim budžetima i unapređenju nivoa usluga koje opštine i gradovi pru...

Pročitaj više
>