Završeni projekti

Projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu“

Projekat "Unapređenje poslovnog okruženja na lokalnom nivou kroz regulatornu reformu", koji finansira Švajcarska organizacija za ekonomsku saradnju (SECO), predstavlja rezultat partnerske inicijative Stalne konferencije gradova...

Pročitaj više

Podizanje svesti o energetskoj efikasnosti donosilaca odluka na lokalnom nivou u Srbiji

Energetska efikasnost je jedna od tema koja nije visoko na listi prioriteta jedinica lokalne samouprave, a mogla bi značajno da doprinese uštedama u lokalnim budžetima i unapređenju nivoa usluga koje opštine i gradovi pru...

Pročitaj više

Podsticaj antikorupcijskim merama

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) u saradnji sa Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP), sprovodi projekat „Podsticaj antikorupcijskim merama". Projekat ima za cilj da podrži Srbiju u ostvarivanju neophodnih...

Pročitaj više

Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti

Projekat je usmeren ka: Podršci lokalnim samoupravama da unaprede relevantne usluge koristeći mogunoćsti koje pruža novi zakonski okvir; i Osnaživanju rada i uticaja lokalnih vlasti prema centralnom nivou u raz...

Pročitaj više

Poređenje zakona koji uređuju urbanizam i izgradnju u Jugoistočnoj Evropi i preporuke za unapređenje

Radna grupa za urbano planiranje NALAS-a, koju čine stručnjaci za oblast urbanizma iz asocijacija lokalnih vlasti Jugoistočne Evrope, uočila je nakon analize uporedne prakse u oblasti urbanog planiranja osnovne grupe problema koje se...

Pročitaj više

Unapređenje upravljanja zemljištem na lokalnom nivou u Srbiji

Partneri na projektu biće Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja i Stalna konferencija gradova i opština. Projekat će se realizovati u 13 gradova i opština u Srbiji: Subotica, Kragujevac, Niš, Novi Sad,...

Pročitaj više
>