Završeni projekti

Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evropskih integracija

O projektu Aktivnosti koje će se realizovati u okviru projekta «Priprema lokalnih vlasti u Srbiji za proces evropskih integracija» su osmišljene sa ciljem skretanja pažnje na problem slabe opšte upućenosti sa pr...

Pročitaj više

Podrška reformi sistema javnih finansija

Počevši od jula 2002. Nemačka agencija za tehničku saradnju (GTZ) pruža podršku Vladi Republike Srbije u procesu reformi javnog finansijskog sistema. U ovom procesu pružane su savetodavne usluge Ministarstvu finansija Republ...

Pročitaj više

LOGO East - Projekat bratimljenja opština

U oktobru 2007. godine Stalna konferencija gradova i opština je u saradnji sa VNG International započela rad na drugoj fazi programa LOGO Ist (LOGO East). Imajući u vidu uspešno sprovođenje prve faze programa, holandsko Mini...

Pročitaj više

Jačanje kapaciteta Stalne konferencije gradova i opština

 OPŠTI PREGLED: Partnerstvo između Stalne konferencije gradova i opština, Programa za razvoj Ujedinjenih nacija (UND) i Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) započelo je pre više od tri godine...

Pročitaj više

Program modernizacije komunalnih usluga

Dobro došli na on-line sistem: «Ko je ko u vodosnabdevanju, tretmanu otpadnih voda, integralnom upravljanju čvrstim otpadom i energetskoj efikasnosti» Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Ne...

Pročitaj više
>