Projekti

LOGO East - Projekat bratimljenja opština

U oktobru 2007. godine Stalna konferencija gradova i opština je u saradnji sa VNG International započela rad na drugoj fazi programa LOGO Ist (LOGO East). Imajući u vidu uspešno sprovođenje prve faze programa, holandsko Ministarstvo inostranih poslova je kroz Program za društvenu transformaciju centralne i istočne Evrope (Matra), odlučilo da se druga faza projekta sprovede u periodu od oktobra 2007. do januara 2010. godine.

LOGO Ist  je nacionalni bilateralni program namenjen jačanju regionalnih i lokalnih vlasti u Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Ukrajini, Srbiji, Crnoj Gori i Ruskoj Federaciji kroz partnerstva. Ovaj program omogućava mehanizam razmene iskustava lokalnih vlasti između holandskih opština, organizacija za upravljanje vodom i pokrajina i struktura lokalnih vlasti u ciljnim zemljama.

Program se oslanja na partnerstva koja spajaju lokalne vlasti i već postoje između Holandije i navedenih zemalja, ali je usmeren i na uspostavljanje novih i čvršćih veza.

Cilj druge faze programa LOGO istok je podsticanje inovacija i poboljšanja na nivou lokalnih i regionalnih vlasti u Rumuniji, Bugarskoj, Turskoj, Ukrajini, Srbiji, Crnoj Gori i Ruskoj Federaciji kroz primenu primera najbolje prakse iz Holandije.

Cilj programa u Srbiji je unapređenje unutrašnje uprave lokalnih vlasti u Srbiji i on će biti postignut putem:

  1. Jačanja administrativnih kapaciteta lokalnih vlasti u Srbiji
  2. Povećanja kvaliteta i broja uspostavljenih partnerstava između regionalnih i lokalnih vlasti u Holandiji i Srbiji

Ovaj program se ostvaruje u okviru već postojećih partnerskih odnosa između Kraljevine Holandije i Republike Srbije, dok VNG International stimuliše mogućnosti za holandske lokalne vlasti da uspostave nove bratske odnose sa Srbijom. Osim toga, VNG International će promovisati uspostavljanje tročlanih odnosa - širenje već postojećih mreža sa novim zemljama-članicama EU (Estonija, Letonija, Litvanija, Poljska, Republika Češka, Slovačka, Mađarska i Slovenija) na partnere u Srbiji.

U prvoj fazi programa uspostavljena je projektna saradnja između Beograda i Haga, kao i Valjeva i Sitard-Galena dok je u drugoj fazi, pored nastavka ova dva partnerstva uspostavljeno partnerstvo između Bele Crkve i Stinvejkerlandа.

Osnovne informacije o realizovanim partnerskim projektima mogu se preuzeti ovde:

  1. Hag - Beograd: projekat „Unapređivanje procedura pri podnošenju i obradi zahteva za finansiranje projekata"
  2. Sitard-Galen - Valjevo: projekat „Stvaranje vizije grada Valjeva"
  3. Stinvekerland - Bela Crkva: projekat „Jačanje unutrašnjeg menadžmenta i stvaranje građanski orjentisanog, modernog uslužnog centra u opštinskoj upravi Bela Crkvi"