Projekti

Mreža za saradnju i demokratsko učešće građana u Jadransko-balkanskoj regiji – CAPE-AB

Cilj projekta je unapređenje međukulturalnog razumevanja i saradnje na lokalnom nivou, podrške za demokratsko učešće i unapređenje kapaciteta za međunarodnu saradnju.

Pored SKGO, ukupno postoji još 6 partnera na projektu:

  1. Pokrajina Štajerska (Federal Government Styria - Das Land Steiermark), Austrija - VODEĆI PARTNER;
  2. Udruženje Akademija Grac (Austrija),
  3. Asocijacija opština i gradova Slovenije (Skupnost opčin Slovenije),
  4. Varaždinska Županija (Hrvatska),
  5. Sarajevska regionalna razvojna agencija (SERDA),
  6. Opština Montana dela Karnija (Italija).
  7. Županija Vaš (Mađarska).

Ukupna vrednost projekta je 140,000,00 EUR.

OSNOVNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI SU:

  1. Radionice za izgradnju kapaciteta - radionice sa ciljem upoznavanja potencijalnih podnosioca projekata sa mogućnostima finansiranja lokalnih inicijativa, sa posebnim osvrtom na program Evropa za građane i građanke 2014-2020.
  2. Finalna konferencije za umrežavanje gradova iz zemalja partnera na projektu koja će se održati u Gracu, a sa ciljem razvoja međukulturalnog razumevanja, razmene viđenja o budućnosti Evrope, uspostavljanja novih partnerstava ...
  3. Identifikacija primera dobre prakse

Kontakt osoba u SKGO je Ljiljana Jovanović, koordinator/savetnik na projektu, Ljiljana.jovanovic@skgo.org

Dokumenta: