Projekti

Program modernizacije komunalnih usluga

Dobro došli na on-line sistem:

«Ko je ko u vodosnabdevanju, tretmanu otpadnih voda, integralnom upravljanju čvrstim otpadom i energetskoj efikasnosti»

Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačka organizacija za tehničku saradnju (GTZ) pokrenuli su projekat:

«ZNANJE NA DELU - NAUKA U SUSRET OPŠTINAMA»

Opštinama u Srbiji potrebna je pomoć u cilju podizanja nivoa komunalnih usluga, efikasnijeg rada i veće mogućnosti da odgovore potrebama građana. Sa druge strane, stručni i naučni potencijal Srbije u ovim oblastima nije u potpunosti iskorišćen. U tom smislu, veoma je važno povezivanje stručnjaka iz komunalnih preduzeća sa velikim praktičnim iskustvom u navedenim oblastima, kao i naučnog i istraživačkog potencijala univerziteta i instituta, sa onima kojima je pomoć potrebna. To se, pre svega, odnosi na predstavnike opština. Pronalaženje praktičnih rešenja zasnovanih na velikom iskustvu zaposlenih u komunalnim preduzećima i naučnim institucijama od najvećeg je interesa za opštine i njihove građane. Sa tim ciljem kreirana je ova baza podataka koja predstavnicima opština treba da omogući da na brz i efikasan način dođu do informacija o institucijama i ekspertima iz oblasti vodosnabdevanja, tretmana otpadnih voda, integrisanog upravljanja čvrstim otpadom i energetske efikasnosti.

Registrovani korisnici: Registrovani korisnici su institucije i eksperti koji se bave oblastima od interesa za uspešno funkcionisanje opštinskih servisa i deo su baze. Zainteresovani (predstavnici opština, donatori, finansijske institucije i sl.) mogu pretragom baze doći do informacija o ekspertima i institucijama i stupiti sa njima u kontakt. Registrovani korisnici koji su već uneli svoje podatke mogu ih promeniti ako kliknu ovde.