Projekti

Podrška lokalnim samoupravama u decentralizaciji društvenih delatnosti

Projekat je usmeren ka:

 • Podršci lokalnim samoupravama da unaprede relevantne usluge koristeći mogunoćsti koje pruža novi zakonski okvir; i
 • Osnaživanju rada i uticaja lokalnih vlasti prema centralnom nivou u razvoju sledeće faze procesa decentralizacije.

Razvojni cilj projekta je jačanje lokalne demokratije u Srbiji kroz približavanje usluga u društvenim delatnostima građanima, ostvarivanje boljih uslova za socijalnu koheziju i tranziciju ka evropskim standardima. 

Svrha projekta je postizanje unapređenih mogućnosti i uloga lokalnih vlasti u decentralizaciji društvenih delatnosti (obrazovanje, zdravstvo i socijalna zaštita).

Tokom trogodišnjeg rada predviđeno je sprovođenje 5 komponenata:

 • Institucionalni dijalog o decentralizaciji.
 • Obuke.
 • Mreže - Unapeđene decentralizovane usluge (Decentralised Service Improvement networks).
 • Pristup i upotreba kvalitetnih podataka.
 • Komunikacija i diseminacija primera dobre prakse i iskustava.

Očekivani rezultati:

 1. Mehanizmi uspostavljeni i unapređeni kapaciteti lokalnih samouprava i SKGO radi korišćenja postojećih i novih oblika saradnje vezanih za "Institucionalni dijalog o decentralizaciji" uz jačanje regulatornog okvira centralnih vlasti radi uticaja na proces decentralizacije u društvenim delatnostima.
 2. 18 lokalnih samouprava unaprediće mogućnost da planira, sprovodi i nadgleda decentralizaciju društvenih delatnosti koristeći integrisani pristup uz sveobuhvatno sagledavanje pravnog i regulatornog okvira, standarda, uloge i obaveza različitih činilaca u procesu pružanja usluga.
 3. Institucionalizovana i primenjena metodologija u 18 lokalnih samouprava i SKGO kroz mreže - Unapeđene decentralizovane usluge (Decentralised Service Improvement networks radi unapređenja decentralizovanih usluga kroz proces učenja, pružanje mentorske i ekspertske podrške kroz razmenu evropskih i nacionalnih primera dobre prakse i iskustava.
 4. Unapređen pristup nacionalnim i administrativnim podacima za lokalne samouprave i SKGO uz pojačane kapacitete za korišćenje podataka.
 5. Identifikovani primeri dobre prakse i iskustava relevantnih za zainteresovane učesnike na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou uz unapređenje sistema i kapaciteta SKGO za upravljanje znanjem (knowledge management).

Kontakt osoba u Stalnoj konferenciji gradova i opština je Aleksandar Popović, menadžer projekta aleksandar.popovic@skgo.org.