ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Publikacije

 • Štampaj
Sakrij filter

Priručnici

Download
 • Capture_66751.JPGPriručnik za delovanje saveta za bezbednost u gradovima i opštinama 
  758Kb, pdf Detaljnije
 • Odnosi_s_javnoscu_i_strani_investitori.jpgOdnosi s javnošću i strani investitori 
  1.4Mb, pdf Detaljnije
 • eufondovi.jpgEU fondovi namenjeni lokalnim samoupravama 
  891Kb, pdf Detaljnije
 • 2701_Marketing_i_RR_V8_FINAL_LOW_1str_1.jpgMarketing ...i ruralni razvoj ...i turizam 
  3.1Mb, pdf Detaljnije
 • Jedinstvena_metodologija_cena_komunalnih_usluga_1.jpgJedinstvena metodologija za određivanje cena komunalnih usluga 

  U skladu sa dugogodišnjim nastojanjima da se ukine kontrola cena komunalnih usluga sa centralnog nivoa, koja je vršena preko Uredba o postupku privremene obustave transfernih sredstava iz budžeta Republike Srbije jedinici lokalne samouprave, a da se umesto toga koristi metodologija koja bi uvažila stvarne troškove i realno stanje u gradovima i opštinama, SKGO je tokom 2012. godine pristupila izradi Jedinstvene metodologije za određivanje cena komunalnih usluga.

  Nakon obimnog pripremnog procesa, koji je podrazumevao angažman Radne grupe Odbora za komunalne delatnosti, kao i sam Odbor, ekspertsku podršku, obezbeđenu kroz SDC projekat "Institucionalna podrška SKGO" i testiranje Metodologije u 6 reprezentativnih komunalnih preduzeća, Predsedništvo SKGO je na sednici održanoj 26. novembra 2013. godine, u vidu preporuke svojim članiciama, usvojilo Jednistvenu metodologiju za određivanje cena komunalnih usluga.

  Metodologija se zasniva na principima za određivanje cena komunalnih usluga postavljenim Zakonom o komunalnim delatnostima: načelo potrošač plaća; načelo zagađivač plaća; načelo cena pokriva sve troškove; načelo pristupačnosti cena; načelo jedna usluga jedna cena; i odvojeno prikazivanje prihoda i rashoda. Metodologija generiše informaciju o nedostajućim sredstva i potrebnom (izračunatom) procentu korekcije cena određene komunalne usluge. Osim toga Metodologija proverava i pristupačnost korigovanih cena. Metodologija se u ovoj verziji ne bavi pitanjem tarifa.

  Prilog

   

  1.4Mb, pdf Detaljnije
 • Elektronska__SKGO_Ka_clanstvu_srbije_u_EU_1.jpgKA ČLANSTVU SRBIJE U EU - ULOGA LOKALNIH SAMOUPRAVA I STALNE KONFERENCIJE GRADOVA I OPŠTINA U PRISTUPNIM PREGOVORIMA 
  979Kb, pdf Detaljnije
 • vodiczaposlovnesavete.jpgVodič za poslovne savete 

  Analiza funkcionalnosti poslovnih saveta odnosno drugih oblika institucionalizovane saradnje sa privatnim sektorom na lokalnom nivou sa preporukama

  1.1Mb, pdf Detaljnije
 • poljopriv.jpgPriručnik o realizaciji godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta 
  6.4Mb, pdf Detaljnije
 • Prirucnik_poljoprivreda.JPGPriručnik za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta 

  632Kb, pdf Detaljnije
 • Untitled_1_77017.jpgPRiručnik za odnose s javnošću "PRibližimo evropske integracije, zaštitu životne sredine, rodnu ravnopravnost i poslovno okruženje građanima" 

  Cilj ovog priručnika jeste da predstavi načine na koje teme poput evropskih integracija, zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i poslovnog okruženja na jednostavan, pitak i interesantan način budu mogu biti predstavljene javnosti i pobuditi interesovanje građana i medija. Ova publikacija obiluje konkretnim primerima i sugestijama šta treba, a šta nije poželjno raditi prilikom obraćanja javnosti.

  Priručnik je namenjen vodećim ljudima lokalnih administracija i kolegama u informisanju odnosno svima onima koji komuniciraju sa građanima i medijima na ove teme.

  Preporučujemo gledanje ove publikacije sa vaseg računara u Acrobat Reader -u.

  9.9Mb, pdf Detaljnije