ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Publikacije

 • Štampaj
Sakrij filter

Priručnici

Download
 • Untitled_1_77017.jpgPRiručnik za odnose s javnošću "PRibližimo evropske integracije, zaštitu životne sredine, rodnu ravnopravnost i poslovno okruženje građanima" 

  Cilj ovog priručnika jeste da predstavi načine na koje teme poput evropskih integracija, zaštite životne sredine, rodne ravnopravnosti i poslovnog okruženja na jednostavan, pitak i interesantan način budu mogu biti predstavljene javnosti i pobuditi interesovanje građana i medija. Ova publikacija obiluje konkretnim primerima i sugestijama šta treba, a šta nije poželjno raditi prilikom obraćanja javnosti.

  Priručnik je namenjen vodećim ljudima lokalnih administracija i kolegama u informisanju odnosno svima onima koji komuniciraju sa građanima i medijima na ove teme.

  Preporučujemo gledanje ove publikacije sa vaseg računara u Acrobat Reader -u.

  9.9Mb, pdf Detaljnije
 • JPP.jpgJavno-privatno partnerstvo: priručnik za sprovođenje na nivou lokalne samouprave 

  Priručnik „Javno - privatno partnerstvo"(za sprovođenje na lokalnom nivou), namenjen lokalnim samoupravama, u izdanju Stalne konferencije gradova i opština, jeste dokument koji se bave oblašću javno-privatnog partnerstva na praktičan način i predstavlja korak dalje u razumevanju ove kompleksne materije. Priručnik je izrađen u okviru projekta „Institucionalna podrška SKGO" koji finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju(SDC), a sprovodi SKGO.

  Preporuka je da se dokument obavezno pročita jer su u njemu predstavljeni najznačajniji aspekti ovog procesa. Lokalne samouprave mogu koristiti ovaj dokument kao dodatan alat prilikom donošenja odluke o ulasku u ovakve vrste projekta, kao i tokom same implementacije JPP projekta. Njegova praktična i upotrebna vrednost je višestruka: na jednom mestu je razmotrena sva važeća zakonska regulativa za primenu JPP, po prvi put je predstavljena mapa puta od ideje do realizacije JPP projekta kao putokaz koji je neophodno poštovati tokom celom životnog ciklusa projekta JPP-a. Konsultovana je i Komisija za JPP koja je aktivnim doprinosom pomogla jasnijem tumačenju i razumevanju zakonskih odredbi i rešenja. Konačno, Priručnik daje direktan doprinos edukativnim potrebama lokalne samouprave u ovoj oblasti. Značaj dokumenta za lokalne samouprave u Srbiji u momentu izdanja istog je neosporan, a njegova važnost i korisnost vremenom će se obogaćivati i dopunjavati iskustvima iz prakse, u zavisnosti od toga koliko se ovakvi projekti u Srbiji budu radili.

  Priručnik dolazi u pravo vreme kada finansiranje razvojnih projekata gradova i opština, posebno u oblasti infrastrukture, predstavlja veliki izazov. Imajući u vidu značaj Zakona o JPP-u za lokalnu samoupravu, Priručnik  će svakako približiti ovu materiju svima koji će se baviti primenom JPP na lokalnom nivou.

  1.7Mb, pdf Detaljnije
 • prirucnikMOS.jpgPriručnik za međuopštinsku saradnju u upravljanju komunalnim otpadom 

  Uputstvo, model sporazuma i modeli ugovora

  1.3Mb, pdf Detaljnije
 • metodologija.jpgMetodologija za utvrđivanje indeksa odgovornosti, transparentnosti i proverljivosti na lokalnom nivou 
  1.2Mb, pdf Detaljnije
 • ruralni.jpgPriručnik za ruralni razvoj 
  3.3Mb, pdf Detaljnije
 • Protokol o postupku primopredaje dužnosti i službenih akata 
  357Kb, pdf Detaljnije
 • Kako inicirati "Lokalnu agendu 21" u mojoj opštini 
  4.6Mb, pdf Detaljnije
 • LOKALNA AGENDA 21 - Uvod u planiranje održivog razvoja 
  2Mb, zip Detaljnije
 • Vodič za odbornike gradskih i opštinskih skupština 
  1.7Mb, pdf Detaljnije
 • Strategija za smanjenje siromaštva u Srbiji - Izazovi i mogućnosti na lokalnom nivou 
  2.2Mb, pdf Detaljnije