ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Definisanje javnog interesa i projektno finansiranje medija

  • Štampaj
Glavna_34023.JPG

Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Nezavisnim društvom novinara Srbije, Ministarstvom kulture i informisanja, Delegacijom Evropske unije i Misijom OEBS-a u Srbiji, a uz podršku Fondacije za otvoreno drustvo organizovala je 17. septembra seminar "Javni interes za građane i medije i novi način finansiranja medijskih sadržaja".

Na skupu su učestvovali predstavnici lokalne samouprave, novinarskih i medijskih udruženja i relevantnih državnih institucija. U uvodnom delu, prisutnima su se obratili Zoran Perišić, predsednik SKGO, Peter Burhard, šef Misije OEBS i Jadranka Jelinčić iz Fonda za otvoreno drustvo.

Zoran Perišić, predsednik SKGO i gradonačelnik Niša je rekao da lokalne samouprave odavno nisu
bile suočene sa tako kompleksnim pitanjem kao što je sufinansiranje medija. On smatra da su svi u lokalnim samoupravama svesni svoje odgovornosti, i da postoji veliko interesovanje u opštinama kako bi taj posao bio sproveden u interesu građana.

Perišić je ukazao na činjenicu da mediji imaju veliku odgovornost kakvu vrstu informacija objavljuju i dodao da standarde postavljaju urednici i novinari, a ne ministar ili predsednik opštine.

Predsednik SKGO je istakao da SKGO i EU pružaju veliku podršku u procesu uvođenja programskog budžeta u lokalne samouprave koji će, između ostalog, na transparentan način predviđati sredstva i za finansiranje proizvodnje medijskog sadržaja.

Projektno finansiranje medija trebalo da doprinese da se uslovi na medijskom tržištu stabilizuju, a novac poreskih obveznika upotrebi za adekvatno informisanje, umesto za promociju interesa političkih i ekonomskih krugova, koji teže da utiču na nezavisnost uređivačke politike, izjavio je šef Misije OEBS u Srbiji Peter Burkhart.

Burkhart je istakao je da je sistem državne pomoći medijima da građane izveštavaju o važnim temama od javnog interesa, koje često nisu ekonomski isplative, od ključne važnosti, naročito u vreme ekonomske krize širom Evrope.

On je ukazao da je digitalizacija u Srbiji okončana, da se radi na povlačenju države iz vlasništva u medijima i da se primenjuje novi model finansiranja, ali da nezavisne institucije i dalje upozoravaju na nastavak zabrinjavajućih trendova, kao što je tabloidizacija medija.

Direktorka Fondacije za otvoreno društvo Jadranka Jelinčić napomenula je da se u procesu pristupnih pregovora Srbije sa EU neće gledati samo regulativa, već kako se primenjuju standardi i kolika je njihova efikasnost.

Neće se procenjivati šta je uradilo Ministarstvo kulture i informisanja, nije ono ni jedino odgovorno za sprovođenje medijskih zakona, već ono što su uradile lokalne vlasti, rekla je Jelinčić.

„Vi ste jednako odgovorni, koliko i Vlada i Ministarstvo, jer će sutra, ako ne može da se zatvori pregovaračko poglavlje o medijima, odgovornost biti i na lokalnim samoupravama", upozorila je Jelinčić.

U nastavku skupa učesnici su naveli da je ovo nulta godina u primeni novog načina finansiranja medijskih sadržaja, budući da državno finansiranje nije okončano, dok je projektno tek počelo.

Državni sekretar Ministarstva kulture i informisanja Saša Mirković je naveo da je od 144 lokalne samouprave koje su imale mogućnost da raspišu konkurse po novim pravilima za sufinansiranje medija, do kraja avgusta to učinilo njih 84. Dakle, 60 lokalnih samouprava nije raspisalo konkurs, među kojima njih 28 ima medije u procesu privatizacije, ukazao je Mirković i ocenio da je ovo "tranziciona godina", ali da je, uprkos tome, Ministarstvo kulture i informisanja najveći pojedinačni donator medija.

On je naveo da je za prijavu na aktuelni konkurs za raspodelu 45 miliona dinara medijima, produžen rok do 30. septembra i predočio da je sada prvi put učešće uslovljeno upisom u Registar medija.

Mirković je ukazao da će "posebna lupa" u finansiranju medijskih sadržaja biti upravo na privatizovanim medijima. Od državnih 50 medija, koji su od 1. jula u procesu privatizacije, posle završenog kruga, vlasnika će dobiti 22 medija, dok drugi krug mora biti okončan do 31. oktobra, rekao je Mirković.

"Činjenica je da je 2015. u stručnoj javnosti već nazvana prelaznom ili eksperimentalnom godinom za sprovođenje novih medijskih zakona, odnosno da su se unapred očekivali pojedini problemi i propusti", rekao je predsednik NUNS Vukašin Obradović.

Predsednik UO Asocijacije medija Zoran Sekulić smatra da je najveći deo ove nulte godine protekao u budžetskom finansiranju medija u državnom vlasništvu, a da je paralelno počeo proces projektnog finansiranja.

On je naglasio da bi bilo neophodno da se za iduću godinu tačno zna sa kolikim budžetom se raspolaže za projektno finansiranje na svim nivoima vlasti. „Tu posebno važnom vidim ulogu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave koje bi trebalo da propiše ista ili približna pravila igre za sve lokalne samouprave za projektno finansiranje", rekao je Sekulić.

On je napomenuo i da je sada vreme da novinarska i medijska udruženja preuzmu odgovornost, ne samo koga će kandidovati u konkursne komisije, već i za odluke koje će donositi.

Predstavnik Nezavisnog društva novinara Vojvodine Nedim Sejdinović ocenio je da u projektnom finansiranju stanje na terenu nije dobro jer predstavnici lokalne samouprave, u nekim slučajevima, ne shvataju pojam javnog interesa na pravi način.

Poslednji panel na skupu bio je posvećen programskom budžetu i sufinansiranju javnog interesa u informisanju.

Aleksandar Marinković iz SKGO je ukratko predstavio obavezu lokalne samouprave na izradi i usvajanju programskog budžeta i objasnio u kojoj meri će to doprineti transparentnom prikazu raspodele i trošenja budžetskih sredstava.

Irena Marković iz Odeljenja Ministarstva finansija za kontrolu državne pomoći navela je da Zakon o kontroli državne pomoći propisuje da svako davanje sredstava iz budžeta može da naruši konkurenciju na tržištu. Marković je objasnila da se konkurencija na tržištu automatski remeti, ako se favorizuje jedna medijska kuća i njoj daju sredstva za određene programske sadržaje.

Isto tako, Zakon o kontroli državne pomoći ne pravi razliku između toga ko je vlasnik i kakav je način osnivanja nekog privrednog subjekta, objasnila je Marković.

Vesna Jokanović iz Ministarstva kulture i informisanja je predočila da Zakon o javnom informisanju nije predvideo nikakvu sankciju u slučaju da lokalne samouprave ne raspišu konkurs iz oblasti javnog informisanja. Međutim, ona je istakla da postoji mogućnost da Ministarstvo finansija, na zahtev Ministarstva kulture i informisanja, obustavi transfere lokalnoj samoupravi koja ne poštuje Zakon o javnom informisanju.

Nazad