ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Radionice „Zaštita od diskriminacije - prepoznavanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije u radu organa jedinica lokalne samouprave“

  • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Poverenik za zaštitu ravnopravnosti organizuju regionalne radionice pod nazivom „Zaštita od diskriminacije - prepoznavanje i sprečavanje slučajeva diskriminacije u radu organa jedinica lokalne samouprave". Radionice su namenjene načelnicima opštinskih/gradskih uprava, zamenicima načelnika i sekretarima skupštine opštine/grada, a nastale su iz potrebe da se u potpunosti primeni antidiskriminacioni pravni okvir i unaprede znanja zaposlenih u organima jedinica lokalne samouprave.

Učesnici radionice biće upoznati sa pojmom i oblicima diskriminacije, ulogom i nadležnostima Poverenika za zaštitu ravnopravnosti, nadležnostima lokalne samouprave u kontekstu primene antidiskriminacionog zakonodavstva, kao i sa načinima reagovanja u konkretnim slučajevima, kroz prikaz relevantne prakse Poverenika za zaštitu ravnopravnosti. Pored toga, učesnici će biti osposobljeni da prepoznaju diskriminaciju u svom poslovnom okruženju, utvrde kriterijume za identifikovanje diskriminacije u praksi i da reaguju u okviru svojih nadležnosti.

Radionice će biti održane u skladu sa sledećim rasporedom:

  • 15. mart 2017. godine, Niš, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju (Ulica Pariske komune bb), sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu učešća je 8. mart.
  • 16. mart 2017. godine, Leskovac, Centar za stručno usavršanje u obrazovanju (Ulica Leskovačkog odreda 6), sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu učešća je 9. mart.
  • 21. mart 2017. godine, Subotica, Gradska kuća (Trg slobode 1), sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu učešća je 14. mart.
  • 23. mart 2017. godine, Užice, Gradski razvojni centar (Ulica Petra Ćalovića bb), sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu učešća je 16. mart.
  • 29. mart 2017. godine, Zaječar, Ragionalna agencija za razvoj istočne Srbije (Trg oslobođenja 1), sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu učešća je 22. mart.
  • 4. april 2017. godine, Loznica, Omladinski centar (Trg Jovana Cvijića 1), sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu učešća 28. mart.
  • 11. april 2017. godine, Kragujevac, Skupština grada (Trg slobode 3), sa početkom u 10 časova. Rok za prijavu učešća je 4. april.
  • 27. april 2017. godine, Novi Pazar, sala Kulturnog centra (Ulica Stevana Nemanje 2), sa početkom u 11 časova. Rok za prijavu učešća je 20. april.

Prijavni formular je potrebno dostaviti faksom na broj 011/3220 566 ili putem elektronske pošte na adresu nina.nikolic@skgo.org . Svi troškovi učešća na radionici biće pokriveni, izuzev troškova prevoza i smeštaja, broj učesnika je ograničen. 

Za dodatne informacije Vaši saradnici mogu kontaktirati koordinatorku Centra za obuku SKGO Ninu Nikolić, putem telefona 011/3223 446; 064/870 3309, ili putem elektronske pošte na adresu nina.nikolic@skgo.org .

Nazad