ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Sednica Odbora SKGO za ekonomski razvoj i potpisivanje Sporazuma o saradnji sa RAS

  • Štampaj

Prva sednica Odbora SKGO za ekonomski razvoj biće održana 1. marta 2017. godine, u prostorijama SKGO (Ulica Makedonska 22/VIII), u Beogradu, sa početkom u 13 časova.

Ovom prilikom biće potpisan Sporazum o saradnji između Razvojne agencije Srbije (RAS) i Stalne konferencija gradova i opština (SKGO) kojim će biti uspostavljena kontinuirana saradnja između RAS i SKGO u cilju unapređenja lokalnog ekonomskog razvoja i opštih uslova poslovanja, kao bitnih faktora jačanja ukupnog privrednog razvoja. Sporazum će potpisati Željko Sertić, v.d. direktora Razvojne agencije Srbije i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Članovi Odbora ovom prilikom imaće priliku da čuju prezentacije i diskutuju o Programu lokalnog ekonomskog razvoja i državne pomoći, Analizi instrumenata podrške mikro, malim i srednjim preduzećima i preduzetnicima, o novim upisnim politikama za školsku 2017/18, o ključnim aktivnostima Sektora za ruralni razvoj, a biće predstavljena i Uredba o uslovima i načinu privlačenja direktnih investicija u 2017 godini.

Za sve dodatne informacije članovi Odbora mogu se obratiti Slađani Grujić, sekretarki Odbora za ekonomski razvoj telefonom na broj 011/3223-446 ili elektronskim putem na sladjana.grujic@skgo.org .

Agenda >>>

Nazad