ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Potpisan sporazum o saradnji SKGO i RAS

  • Štampaj
DSC05791.JPG

Sporazum o saradnji između Razvojne agencije Srbije (RAS) i Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) potpisan je 1. marta 2017. godine, na sednici Odbora SKGO za ekonomski razvoj.

Potpisivanjem sporazuma, ove dve institucije nastaviće zajednički rad na unapređenju lokalnog ekonomskog razvoja i opštih uslova poslovanja na lokalnom nivou. Sporazum su potpisali Željko Sertić, v.d. direktora RAS i Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO.

Generalni sekretar SKGO Đorđe Staničić izrazio je zadovoljstvo zbog saradnje sa RAS-om i dodao da je cilj da lokalne samouprave urade sve što je potrebno za dolazak investitora i povećanje radnih mesta.

On je rekao da je za lokalne samouprave važan Zakon o ulaganjima, jer daje pravni okvir opštinama kako treba da rade, ali donosi i obaveze koje one treba da ispune. Budući sporazum treba da unapredi saradnju RAS i SKGO posebno u ostvarivanju nadležnosti gradova i opština u oblasti lokalnog ekonomskog razvoja i postizanja veće efikasnosti u radu, a kako bi svojim aktivnostima doprineli poboljšanju poslovne klime u Srbiji.

Željko Sertić, v.d. direktora RAS, rekao je da je značajno što će saradnja sa SKGO sada biti i formalno ozvaničena i dodao da sporazum predviđa devet tačaka saradnje, a najvažnije je zapošljavanje ljudi i otvaranje novih radnih mesta. "Da bi došli do toga moramo ispuniti određene preduslove, koji su neophodni da investitori dobiju dobar poslovni ambijent".

Sertić je istakao da je važno da se svi zakoni primene na lokalnom nivou, kako bi regioni postali centri ekonomskog života.

"Bez lokalne samouprave, bez snage na lokalu, malo toga može da se uradi na centralnom nivou. Podizanje ekonomskih kapaciteta lokalne samouprave jeste jedna od najvažnijih stvari na kojima ćemo da radimo", rekao je Sertić.

Istakao je i da će RAS pomoći opštinama da pojačaju kapacitete, kroz potrebne edukacije, a pomoći će im i u procesu evropskih integracija.

Dejan Jovanović, predsednik Odbora za ekonomski razvoj SKGO i GO Niška Banja, ovom prilikom je naglasio da je ekonomski razvoj od presudnog značaja za jednu lokalnu samoupravu jer omogućava veće prihode, zadovoljne građane i manju korupciju.

Nazad