ladder_ban.jpg
150x100.jpg
klubGO_baner.png
nalas_logo.png

Konkurs SKGO: Izabrane opštine za podršku u unapređenju usluga

  • Štampaj

Stalna konferencija gradova i opština i program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza" zahvaljuju se svim lokalnim samoupravama koje su podnele prijave na javni poziv za pakete podrške gradovima i opštinama i obaveštavaju da je završena evaluacija i selekcija pristiglih prijava.

Stalna konferencija raspisala je 12. decembra 2016. javni poziv za pakete podrške, na koji su, zaključno sa 20. januarom ove godine, mogli da se prijave gradovi, opštine i gradske opštine u Srbiji. U konkursnom periodu, na adresu SKGO stiglo je čak 65 prijava za pakete podrške u jednoj od tri ponuđene tematske oblasti: zaštita životne sredine, unapređenje poslovne klime na lokalnom nivou i prevencija i upravljanje vanrednim situacijama na lokalnom nivou. Nakon opsežne evaluacije i selekcije od strane žirija koji su činili predstavnici SKGO, SALAR i nezavisni stručnjaci u datim oblastima, za direktnu podršku unapređenju usluga građanima i privredi (pakete podrške) odabrane su sledeće lokalne samouprave:

TEMATSKA OBLAST - UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME NA LOKALNOM NIVOU

Paket 1
Municipalne obveznice - opština Knjaževac

Paket 2
Konkurentnost, analiza lanca vrednosti u odabranom privrednom sektoru i brendiranje - grad Kraljevo

Paket 3
Javno-privatna partnerstva - opština Bač i grad Loznica

Paket 4
Poslovni saveti, saradnja javnog i privatnog sektora - opština Knić i gradska opština Lazarevac (Beograd)

TEMATSKA OBLAST - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Paket 5
Unapređenje usluga u oblastima upravljanja otpadom, otpadnih voda i snabdevanja vodom - grad Zrenjanin, grad Kruševac i opština Čajetina

TEMATSKA OBLAST - PREVENCIJA I UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA NA LOKALNOM NIVOU

Paket 6
Prevencija i upravljanje u vanrednim situacijama (dva dodatna poziva u okviru ovog paketa biće objavljena u februaru 2018. i oktobru 2018. godine) - opština Osečina


Stalna konferencija čestita izabranim lokalnim samoupravama, a o daljim koracima i aktivnostima uskoro će obavestiti lokalne administracije. Podnosiocima prijava koji nisu izabrani, SKGO zahvaljuje na učešću na konkursu i ističe da će, imajući u vidu veliko interesovanje za pakete podrške, nastojati da obezbedi dodatnu podršku za zainteresovane gradove i opštine u pomenutim oblastima.

Program „Podrška lokalnim samoupravama u Srbiji na putu ka EU - Druga faza" finansira Vlada Švedske, a realizuje SKGO u partnerstvu sa Švedskom asocijacijom lokalnih vlasti i regiona (SALAR). Svrha programa je pružanje podrške i dalja priprema gradova i opština u Srbiji za pristupanje EU kroz unapređenje kvaliteta usluga, jačanje dijaloga između ključnih aktera i efikasnije lokalne administracije, a u skladu sa principima dobre uprave i rodne ravnopravnosti.

 

Nazad